Obchody 90 lecia Podkowy Leśnej

Rok 2015, to rok szczególny dla naszego miasta, ze względu na przypadające 90 lecie Podkowy Leśnej. Inaugurację obchodów rozpoczęliśmy koncertem w Kościele św. Krzysztofa – Requiem W.A. Mozarta w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.

DSC_397690 lat Podkowy Leśnej to krótka historia miasta, ale wypełniona bardzo intensywnym i dużym ładunkiem historii życia wielu ludzi, którzy zapisywali i zapisują po dzisiaj swoją codzienną pracą, działalnością społeczną, aktywnością obywatelską, gestami – karty historii kolejnych lat życia naszego miasta. Bardzo często słyszymy – Podkowa Leśna to ludzie. I tak w istocie jest, historia naszego miasta, to zbiór postaw, czynów obywatelskich jej mieszkańców świadczących o wyjątkowości miejsca i wyjątkowości mieszkających tutaj ludzi.

DSC_3980Cała nasza historia związana jest z aktywnością jednostek, która zsumowana i scalona tymi 90 latami pozwoliła na stworzenie Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna, nie rozumianego tylko jako tworu urbanistycznego, ale także legendy miejsca, tożsamości i patriotyzmu mieszkających tutaj obywateli. Począwszy od wizji Ojców założycieli – wszystkich którzy przyczynili się do powołania 9 kwietnia 1925r. do życia spółki „Miasto-Ogród Podkowa Leśna, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka ta kupiła od Stanisława Lilpopa majątek pod nazwą hipoteczną „Podkowa Leśna” o powierzchni 522 mórg „wraz z lasem, zadrzewieniem i budynkami na tym obszarze”. Data ta uznawana jest za datę założenia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna”.

Okres II Wojny Światowej to w Podkowie czas intensywnej działalności konspiracyjnej. Podkowa wraz z miejscowościami leżącymi na trasie Komorów – Milanówek zyskała wtedy nazwę „małego Londynu” – ze względu na miejsce pobytu i spotkań władz Polski podziemnej. Po upadku Powstania Warszawskiego Podkowa Leśna przyjmuje tysiące uciekinierów zniszczonej Warszawy. Udzielano pomocy i schronienia) wielu Żydom, którzy odmówili zamieszkania w warszawskim getcie. Podkowa Leśna okresu wojennego to także gościnne Stawisko. To piękna karta w historii miasta i jego mieszkańców.

Lata powojenne dla mieszkańców Podkowy Leśnej to lata zrywów aktywności społecznej, których pomniki służą nam do obecnej chwili. Ot choćby budynki naszych szkół, przychodnia, sieć gazowa czy z czasów najnowszych – Komisariatu Policji. To także wzmożona działalność opozycyjna skupiona wokół Kościoła. Miejsca które było świadkiem, głodówek, protestów ludzkiej solidarności i niezłomnej odwagi w walce o wolność.

I tak jak nie ma drzew bez korzeni, tak nie ma historii bez początku. Celowo nie wymieniam nazwisk, bo tych którzy zapisali się w kartach historii na przestrzeni 90 lat jest tak wielu, że nie sposób byłoby ich wszystkich wymienić.

W obchody 90 lecia Miasta Ogrodu włączyły się instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i mieszkańcy. Poza oficjalnymi wydarzeniami zostało zaplanowanych szereg imprez, które będą odbywały się w ciągu całego roku. 9 kwietnia – nastąpi złożenie kwiatów przez władze samorządowe pod pomnikiem Matki Boskiej przy kamieniu węgielnym Miasta na skwerze ks. Kolasińskiego.

DSC_4087Natomiast na najbliższy weekend CKiIO przygotowało bogaty program kulturalny: 11 kwietnia – Filmowa Podkowa – o godzinie 11.00 rusza gra miejska „Pożegnania/Powitania”. Otwarcie wystawy godz. 16.00 Jerzy Wójcik. Sformowana energia. Następnie Kasyno „Weranda” – wernisaż wystawy malarstwa Leszka Jampolskiego o godz.18.00. W niedzielę 12 kwietnia – pokaz filmów Michała Bogusławskiego o wybitnych mieszkańcach Podkowy (L. Kantorski, L. i H. Nowosielscy, J. Maziarski)- godz.16.00. Na zakończenie dnia o godz. 19.00 odbędzie się koncert „Kapeli ze wsi Warszawa”. W ramach obchodów Muzeum w Stawisku 12 kwietnia o godz. 18.00 zaprasza na: Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane wiersze i fragmenty prozy poświęcone Podkowie Leśnej, Karol Szymanowski – I Kwartet smyczkowy C-dur op. 37, Fryderyk Chopin – Koncert fortepianowy f-moll op. 21 w wykonaniu: Andrzej Ferenc – recytacje, Bartłomiej Kominek – fortepian, Kwartet Camerata: Włodzimierz Promiński, Andrzej Kordykiewicz, Piotr Reichert, Roman Hoffmann. O godz. 19.00 Początki Podkowy Leśnej w obiektywie Lilpopów i Iwaszkiewiczów – prelekcja Małgorzaty Zawadzkiej oraz otwarcie wystawy Zanim ogród stał się miastem. Dawna Podkowa w obiektywie Lilpopów i Iwaszkiewiczów. Zapraszam.

Ptaki w ogrodzie

Nie ma przyjemniejszego poranka, niż picie kawy przy śpiewie ptasich gości w ogrodzie. Największe bogactwo ptasich treli jest na wiosnę, kiedy ptaki dobierają się w pary. Potem u większości ptasich samców ochota na śpiew przechodzi. A szkoda. Moja towarzyska sikorka bogatka, postanowiła zasiedlić nowy domek. Przez kilka ostatnich dni sprawdzała, czy będzie miała odpowiednie warunki, aż w końcu zaczęła znosić patyczki, trawę, mech, by zająć budkę na dobre. Podpatrywanie przyrody może sprawić wiele przyjemności, gdyby nie to, że mamy wiosnę w pełni, ale pogoda nas nie rozpieszcza, na termometrze tylko kilka stopni, wieje zimny wiatr, a słońce raczej świeci z ukrycia. Chyba już wszyscy tęsknimy za ciepłem…

 

Wracamy do dyskusji o park&ride

Dążąc do poprawy jakości życia mieszkańców, priorytetem uporządkowania przestrzeni miejskiej jest rozwiązanie parkujących gdzie popadnie samochodów na ulicach w centrum Podkowy. Jednym z elementów jest wybudowanie parkingu – Park&Ride zlokalizowanego na terenie WKD ( przy składzie węgla). Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego jest to działka przeznaczona właśnie na ten cel. WKD ma wydane ważne pozwolenie na budowę parkingu – przewiduje on 46 miejsc parkingowych, w tym dla samochodów osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla rowerów. Prowadzę rozmowy, które mają na celu doprecyzowanie zakresu przeprowadzenia inwestycji po stronie samorządu i spółki WKD. Miasto powinno pokryć koszty przygotowania inwestycji w tym wycinki kolidujących drzew i krzewów, a WKD koszty budowy. Ustaliliśmy, że w ramach partnerstwa wspomożemy wystąpienie o dofinansowanie m.in. z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Posesje mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie planowanego parkingu będą ogrodzone szpalerem drzew, który będzie pełnił funkcję naturalnego ekranu, wprowadzimy również zakaz parkowania tyłem do posesji – tak, aby zminimalizować ewentualne uciążliwości.

Temat budowy parkingu poruszany był wielokrotnie przez mieszkańców przez kilka ostatnich lat. Bardzo wiele osób dojeżdża do stacji samochodem, również podkowian, by do Warszawy już dostać się kolejką. Tej sytuacji nie zmienimy, możemy ją jedynie uporządkować. Będę również proponował radnym uchwalenie strefy płatnego parkowania w obszarach tej części Podkowy, gdzie skutki ruchu samochodowego stają się coraz bardziej odczuwalne (o tych rozwiązaniach więcej w drugiej połowie kwietnia). Moje zadanie ma polegać z jednej strony na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, a z drugiej strony na znalezieniu odpowiedniej równowagi dla naszych codziennych potrzeb transportowych.

pedibusBędę też wspierał rozwój stref ruchu pieszego i infrastruktury rowerowej, tak aby mieszkańcy, wtedy kiedy mogą – zrezygnowali z korzystania z samochodów, np. dowożąc rano dzieci do szkoły. Bardzo podobają mi się akcje promujące chodzenie pieszo do szkół, np. tzw. “pedibus”, czyli “autobus pieszy”, przeznaczony dla grupy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które idą razem do szkoły. Rodzice (społecznie) na zmianę prowadzą taki “pieszobus”. W Lyonie są 142 linie pedibusowe, w Genewie 42. Takie rozwiązanie z powodzeniem wdrażane jest w Gdyni. Może warto ten innowacyjny pomysł wprowadzić w Podkowie. Wszak wszyscy pragniemy mieszkać w zdrowym, przyjaznym i bezpiecznym człowiekowi otoczeniu.