Z wizytą w Szwecji

Na zaproszenie Swedish Migration Agency (SMA), UNHCR Regional Representation for Northern Europe i Gävleborg Country Administrative Board w dniach 1-3 grudnia br. brałem udział w wizycie studyjnej w Szwecji. Podczas trzech dni spotkań przedstawiciele UNHCR i Szwedzkiej Agencji ds. Migracji (SMA) przedstawili gościom z Polski, Litwy, Łotwy Estonii krajowy proces planowania przesiedleń, jak również system współpracy pomiędzy SMA a Powiatowym Zarządem Gävleborg oraz 4 różnymi gminami. W Gävleborg, delegacje zapoznały się z systemem pracy Publicznej Służby Zatrudnienia, za którą odpowiedzialne są dwie organizacje zaangażowane także w recepcję i integrację przesiedlonych uchodźców. Jeden dzień poświęcono na przyjrzenie się praktycznemu zastosowaniu polityki migracyjnej i zatrudnienia w gminach, gdzie szeroko zaprezentowano system nauki języka szwedzkiego oraz poszerzania kompetencji i nauki zawodu odpowiadającego potrzebom rynku oraz umiejętnościom i kompetencjom uchodźców. Spotkanie odbyło się w ramach pilotażu projektu UE-Frank, w którym Polska uczestniczy jako obserwator.

Dyskusja o sporcie

W listopadzie w Podkowie odbyło się spotkanie w/s powstania  „Planu rozwoju sportu i rekreacji  w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w tym zakresie”.

Zebranie służyło analizie potrzeb mieszkańców, a także tradycji sportowych związanych z obszarem PTO, ze szczególnym uwzględnieniem naszego miasta. Dokument, na temat którego dyskutowano będzie podstawą do efektywnego zarządzania obszarem sportu w mieście. Dyskusji zostały poddane:

  • analiza sytuacji obecnej w zakresie działalności sportowej,
  • zasobów infrastrukturalnych zarówno miejskich jak i prywatnych, silne i słabe strony spotu i rekreacji na terenie całego obszaru PTO,
  • wskazanie możliwych do podjęcia działań i współpracy na obszarze gmin – powołanie koordynatorów sportu, zaangażowanie miasta, wspieranie klubów i organizacji, wspieranie konkretnych dyscyplin, udział i organizacja turniejów, sposób finansowania i zarządzania sportem.

Omówiono też sposób koordynowania, wdrażania oraz monitorowania wdrażania planu. Na spotkanie zostały zaproszone organizacje pozarządowe – w efekcie uczestniczyła jedna – Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe. Mam nadzieję, że owocna dyskusja, która się toczyła przyczyni się do nie tylko do powstania dobrego planu, ale i wzmocnienia rozwoju sportu w Podkowie Leśnej. Kolegom z PTB dziękuję za udział.