Panel ekspercki

To ważne spotkanie dla wszystkich, którzy interesują się zagospodarowaniem przestrzennym, albo chcą coś zmienić w Podkowie Leśnej, albo wręcz przeciwnie, wszystko im się podoba, lub boją się zmian.  Będzie można posłuchać profesjonalistów, pytać i dyskutować. Zapraszam na panel ekspercki dnia 18 października 2017 r. o godz. 18.30 w Pałacyku Kasyno przy ul. Lilpopa 18.

O co mieszkańcy wnioskowali?

Do końca września mieszkańcy mogli zgłaszać swoje wnioski do budżetu na rok 2018. Jest weekend, więc mam chwilę, żeby usiąść nad nimi i przejrzeć, które sprawy są dla Państwa na tyle ważne, że chcielibyście je umieścić w przyszłorocznych planach budżetowych. Zaskoczony nie jestem. Kilkudziesięciu mieszkańców  wnioskowało o drogi. I tak; wpłynęły pisma w sprawie budowy (przebudowy, remontu) ulic: Topolowej, Modrzewiowej, Głogów, Sarniej, Orlej (od Jaskółczej do Parowu Sójek), Sosnowej (Bukowa – Kolejowa) , Dębowej i Grabowej oraz wykonanie projektu na ulicę Irysową.

Poza tym mieszkańcy wnioskowali o zabezpieczenie środków finansowych na:

  • Kontynuowanie zagospodarowania działek miejskich na ulicy Jeleniej
  • Wyczyszczenie skweru(zadbanie o zieleń) na rogu ulicy Sarniej i Głównej
  • Budowę trasy do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ścieżki zdrowia) oraz urządzeń umożliwiających gimnastykę dla seniorów (z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej) –  z uwzględnieniem ćwiczeń pod okiem instruktora
  • Zagospodarowanie placów i skwerów w różnych częściach miasta elementami małej architektury, które będą służyły aktywnościom sportowym, wypoczynkowi i integracji rodzinnej, społecznej i międzypokoleniowej (skwerek ks. Kolasińskiego, skwerek na ulicy Głównej, skwer u zbiegu ronda przy Topolowej oraz placyki na ul. Storczyków oraz Wrzosowej)
  • Zwiększenie kwoty dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej
  • Profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży
  • Ustawienie stołów do tenisa stołowego na terenie miasta, które urozmaiciłyby ofertę sportową
  • Budowę małego boiska (stadionu wraz trybunami na ok. 100 osób) do gry w piłkę nożną 105mx68m  na terenie ośrodka Adwentystów (w Żółwinie)
  • Organizację koncertu, wystaw i in. w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Wpłynął również wniosek o możliwość przeorganizowania stołówki przedszkolnej. Swoje pisma złożyły również Rada Rodziców i Rada Szkoły, Komisje Rady Miasta i jednostki organizacyjne.

Teraz uwzględniając potrzeby miasta, rozpoczęte zadania, Państwa wnioski i możliwości finansowe będę się zastanawiał jak wszystkie te problemy pogodzić i które z tych zagadnień są priorytetowe. Projektowanie budżetu jest procesem niezwykle złożonym wymagającym umiejętności przewidywania skutków obecnego i przyszłego działania. Jako, że plan finansowy odnosi się do przyszłości, to oznaczenie wielkości dochodów i przychodów ma charakter prognozy, która jest obciążona ryzykiem niepełnej realizacji ze względu na to, że trudno przewidzieć wszystkie uwarunkowania gospodarcze, społeczne i polityczne, które determinują wielkość środków publicznych wpływających do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na szczęście w Podkowie udaje mi się realizować znacznie więcej niż zostało przyjęte  w budżecie, ze względu na oszczędności w ciągu roku oraz dotychczasowe skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ale też bywają sytuacje nieprzewidziane, które miały miejsce w tym roku, że zaplanowane inwestycje nie są realizowane bądź są realizowane z opóźnieniem ze względu na kryzys wykonawców robót budowlanych na rynku ( większy popyt na usługi, brak rąk do pracy). Najbliższy miesiąc będzie dla mnie bardzo pracowity, bo nie jest proste tak kształtować politykę finansową, aby pogodzić różne potrzeby mieszkańców, czasami bardzo skrajne z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności rozwoju miasta.

Do 15 listopada projekt budżetu zostanie przedstawiony przeze mnie Radzie Miasta, która do końca roku powinna podjąć uchwałę budżetową na rok 2018.

Konferencja u Prezydenta RP

11 października 2017 roku, na zaproszenie Prezydenta RP, jako przedstawiciel korporacji samorządowej UMP, wziąłem udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”.

Konferencja odbyła się w Pałacu Prezydenckim i  była zorganizowana zgodnie z informacją kancelarii w ramach kampanii społeczno-informacyjnej przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji.

Oprócz Prezydenta RP Andrzeja Dudy głos w dyskusji zabrali Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, dr hab. Marek Dobrowolski, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Krystian M. Ziemski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert prawny Związku Gmin Wiejskich RP, Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, członek Narodowej Rady Rozwoju i Zespołu do spraw wypracowania zmian w przepisach dotyczących działalności samorządu terytorialnego.

Sam Prezydent w mojej ocenie miał dobre przemówienie, podkreślał, że chce przeprowadzić reformę Konstytucji i referendum w tej sprawie w przyszłym roku, tak aby obywatele określi jaka jest ich wizja państwa. Podkreślał rolę samorządów, jak są ważne, jednocześnie stawiając otwarte pytania: czy nadzór nad samorządami powinien być sprawowany przez organy administracji rządowej w sposób bezpośredni, czy też powinien być realizowany za pośrednictwem sądownictwa administracyjnego. Pytał też o to, co zrobić, żeby mieszkańcy bardziej interesowali się sprawami lokalnymi i co uczynić, aby rozwój w regionach był realizowany w sposób proporcjonalny i zrównoważony. Szkoda, że nie przerodziło się to w dyskusję, bo byłaby zapewne bardzo ciekawa. Referendum miałoby się odbyć w listopadzie przyszłego roku (2018). Z prelegentów najlepsze przemówienie przyjęte brawami miał prof. Krystian M. Ziemski, który odniósł się krytycznie do zaproponowanych zmian.

Tuż przed konferencją odbyło się spotkanie przedstawicieli korporacji samorządowych z Prezydentem, które zainaugurowało działalność zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego.

fot. M. Biedrzycki, źródło http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,762,wspolnie-o-konstytucji-wspolnie-o-samorzadzie.html

Ranking wydatków inwestycyjnych

„Wspólnota” opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych, w którym w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmujemy 34 pozycję w Polsce, a 5 w woj. mazowieckim z kwotą wydatku 1055,31 zł per capita. A to oznacza, że pniemy się w górę. W zeszłym roku było to 38 miejsce w Polsce i 7 w mazowieckim.

W rankingu przeprowadzonym w roku 2014 zajmowaliśmy 162 miejsce wydatkując 462,82 zł na mieszkańca. Wyłączając miasta wojewódzkie i na prawach powiatu, pośród wszystkich gmin (łącznie z wiejskimi) zajmujemy 144 miejsce w Polsce w tym roku. Analogicznie w 2016r. było to miejsce 151, a w 2014 r. – 770.

Od kilkunastu lat „Wspólnota” przygotowuje ranking wydatków inwestycyjnych. Do 2015r. przy obliczaniu wskaźników brano pod uwagę inwestycje w infrastrukturę techniczną np. transport, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę komunalną, obecnie są brane pod uwagę wszystkie inwestycje samorządowe. Dane pochodzą ze sprawozdań budżetowych trzech lat.

Wyniki pokazują liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Dofinansowanie na pumptrack w Podkowie Leśnej

I jak tu się nie cieszyć? Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę toru rowerowego typu pumptrack w wysokości 104.866 zł, co daje 64% wartości projektu. Tym razem projekt złożliśmy w LGD „Zielone Sąsiedztwo”.

Nazwa pumptrack pochodzi od „pompowania”, czyli techniki jazdy na rowerze góra-dół bez pedałowania. Na przystosowanym do tego torze można nabierać prędkości, pokonując kolejne muldy i wyprofilowane zakręty. Pumptrack w zależności od powierzchni z jakiej jest wykonany może też służyć rolkarzom i dzieciom (młodzieży) na hulajnogach. Jestem przekonany, że nowoczesny tor do pumptracku będzie znakomitym urozmaiceniem sportowej oferty w Podkowie Leśnej oraz zachęci mieszkańców do próbowania nowych aktywności.

Jak zwykle przed tego typu inwestycjami mam obawy przed działaniami osób, które są przeciwnikami z założenia i pszą skargi, pisma chcąc oprotestować zadanie, bądź kontestują dla zasady jak np. wybudowanie boiska do gry w bule, albo młodzieżową strefę aktywności, która wkrótce ma powstać. Pewnie nie inaczej będzie i w tym przypadku.

fot. Zdjęcie jest poglądowe. Źródło: google.pl/search?q=pumptrack+wiśniowski