Wyciąg ze spotkania z mieszkańcami

26 września br.  odbyłem spotkanie z mieszkańcami. Tematem były drogi: stan projektów, sytuacja na rynku wykonawców, plany inwestycyjne, parkowanie oraz nowe zasady gospodarowania odpadami. Przedstawiłem oraz omówiłem wizualizację stawu w Parku Miejskim.

Nieapowiedzianym tematem, ale szczegółowo omówionym było zamknięcie wody przez Sanepid -ale na ten temat napiszę wkrótce w oddzielnym artykule.

Wyciąg ze spotkania

Na początku przedstawiłem etap budowy dróg, które obecnie są realizowane: Główna, Storczyków i Cicha.

Dokumentacje gotowe do realizacji z pozwoleniami na budowę:

Bobrowa, Dębowa, Głogów, Główna – odcinek ul. Błońska – ul. Wiewiórek, Grabowa, Kościelna, Kwiatowa – odcinek asfaltowy (projekt zamienny z uwagi na kolizje z siecią en. Nn) i Kwiatowa odcinek destruktowy, Lipowa – część drogowa ( konieczność przebudowy sieci energii elektrycznej niskiego napięcia i napowietrznej sieci telekomunikacyjnej, Mickiewicza,  Modrzewiowa, Myśliwska – odcinek ul. Błońska – ul. Wiewiórek, Rysia, Sasanek, Sosnowa, Topolowa, Błońska – odcinek ul. Słowicza – P&R.

Przypomnę, że wszystkie uzgodnienia w Starostwie z wielkim trudem, ale jednak przebiegły po mojej myśli. Starostwo uzgadniając w/w projekty wycofało się z konieczności poszerzania ulic, trójkątów widoczności, określonych szerokości podjazdów, generalnie przyznając, że drogi w Podkowie jednak są i przyjęta przez nas klasyfikacja przebudowy, o którą toczyłem największą batalię jest jak najbardziej słuszna. Pomimo wcześnejszych wytycznych odstąpili również od wymogu budowy chodnika lub pobocza dla pieszych. Bardzo cieszę się, że po wielu dyskusjach udało się przekonać starostwo, że  zabytkowy charakter Podkowy Leśnej należ chronić, a nie niszczyć. Dwie sprawy swój finał znalazły w sądzie, czekamy na rozprawę. 

Pozostałe dokumentacje : w trakcie opracowania

Błońska, Ejsmonda – zaskarżona decyzja starosty i wojewody, czekamy na rozprawę w WSA, Gołębia, Helenowska, Iwaszkiewicza – końcówka ulicy, brama wjazdowa MOK – WKD, Jodłowa – odwołania dotyczące stanu prawnego drogi, Kolejowa, Kukułek, Sarnia, Sokola, Szpaków, Świerkowa – na odcinku ul. Akacjowa – WKD, Warszawska, Wróbla, Zachodnia.

Finansowanie (kliknij w obrazek, aby go powiekszyć)

Wartość kosztorysowa dróg wg dzisiejszych cen, na które mamy dokumentacje już uzgodnione to ok. 13.280.000zł

Niżej zestawienie statystyczne wydatków na drogi w ciągu ostatnich czterech lat.

Parkowanie

Na terenie miasta jest 166 wyznaczonych miejsc parkingowych plus miejsca w centrum na prywatnej działce pod galerią handlową (pomiędzy bankiem, apteką a Bazylią).

Planuje się budowę docelowo ok. 100 miejsc na Park&Ride i  w centrum. W zależności od potrzeb gminy można wyznaczyć obszar płatnego parkowania z dokładnym wyszczególnieniem miejsc, placów czy ulic. Granice takich obszarów powinny zostać odpowiednio oznakowane znakami  drogowymi (D-44 i D-45) przewidzianymi w obowiązującej ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zmiana stałej  organizacji ruchu musi być poprzedzona wykonaniem projektu organizacji ruchu, który następnie należy zatwierdzić w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Będę rekomendował Radzie Miasta wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum (to rada decyduje o wprowadzeniu takiej strefy podejmując uchwałę).  Park&Ride byłby bezpłatny. Miejsc objętych strefą byłoby ok. 80. Opłaty byłyby uiszczane poprzez parkometr. Pierwsze przymiarki do cen kształtują się następująco:

  • Pierwsza godzina tzw. „zerowa” bezpłatna, pozostałe płatne.

Opłaty na poziomie:

  • Pierwsza godzina: 3zł
  • Druga godzina 3,60zł
  • Trzecia 4,20 zł
  • Czwarta i kolejna po 3 zł

 Druga część spotkania dotyczyła zmian w ustawie śmieciowej.

Zgodnie z rozporządzeniem ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w lipcu 2017 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami. Odpady będą selektywnie zbierane w podziale na cztery frakcje już u źródła – czyli bezpośrednio w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz w miejscach, gdzie powstają odpady komunalne.

Do czterech pojemników trafiać będą zatem:

  • szkło (pojemnik/ worek zielony),
  • papier, w tym tektura (pojemnik/ worek niebieski),
  • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych biodegradowalnych (pojemnik/ worek brązowy),
  • metale i tworzywa sztuczne łącznie (pojemnik/ worek żółty).

Pozostałe odpady (np. kości zwierząt, ceramika, doniczki, popiół itd.) trafią do pojemników/ worków na odpady zmieszane. Zasady i odbiór gabarytów nie ulegną zmianie. Jednolitymi zasadami segregacji odpadów objęta zostanie cała Polska. W Podkowie Leśnej zmiany planowane są od stycznia 2018 roku.

Podczas trzeciej części spotkania zaprezentowałem rysunki z wizualizacją stawu w Parku Miejskim, z uwagą by nie przywiązywać się do wyglądu samych drewnianych elementów. Raczej chodziło o wytłumaczenie na czym polegać będzie system działania. Więcej opisałem w artykule przetarg na staw rozpisany. 

Slajdy (kliknij w obrazek, żeby powiększyć) proszę potraktować jako poglądowe.

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, zadawano szereg pytań, na które mam nadzieję udało mi się wystarczająco odpowiedzieć. Dziękuję wszystkim obecnym za przybycie i dobrą atmosferę.

 

 

 

Dyskusja o inteligentnych miastach

Na początku października odbyło się Smart Public & IoT Forum, na które zostałem zaproszony abym wziął udziału w panelu dyskusyjnym „Inteligentne Miasta Tu&Teraz czyli dlaczego nie warto stać w miejscu?” Przedstawiciele administracji oraz najbardziej innowacyjne firmy miały okazję opowiedzenia o rozwiązaniach, które zmieniły sposób funkcjonowania miast i ich mieszkańców. W szerokim gronie ekspertów dyskutowano o innowacjach dostępnych na rynku oraz ich efektywnym wdrożeniu.

Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej jest nieuchronną koleją rzeczy, choć stworzenie inteligentnego miasta z prawdziwego zdarzenia, odpowiadającego na potrzeby współczesnego społeczeństwa, nie jest proste.

Takie platformy dialogu i współpracy biznesu z administracją lokalną pozwalają na efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń w zakresie inteligentnych miast.

Wizyta studyjna w Norwegii

W dniach 11-15 września 2017r.  miałem przyjemność uczestniczyć wraz z 18 innymi przedstawicielami polskich samorządów w wizycie studyjnej w Norwegii. Projekt „Podnoszenie kompetencji polskich jednostek samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania OZE z użyciem technologii informatycznych, w oparciu o doświadczenia norweskie”  był realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Odwiedziliśmy gminy Frogn i Nes, spółki komunalne Esval Miljopark i BrukaNes, klaster energetyczny w Lillestroem i jego oddział edukacyjny w Lindum oraz stowarzyszenie Pomp Ciepła NOVAP w Oslo, a także Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Wizyta służyła wymianie poglądów przedstawicieli samorządów mazowieckich z przedstawicielami partnerów norweskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jak również zaprezentowanie dobrych praktyk stosowanych w Norwegii w zakresie transformacji w kierunku GOZ. Docelowo wdrożenie podobnego programu na Mazowszu, uwzgledniającego współpracę międzygminną  może przyczynić się do stałego i zrównoważonego rozwoju w perspektywie wieloletniej.

Brak wykonawców na rynku!

Problemy z brakiem wykonawców na rynku budowlanym w całej Polsce zaczął się od wiosny. Nastąpił wysyp przetargów na budowę, projekty, dokumentację i nadzory, a  dostępność zasobów ludzkich jest ograniczona. Nie ominęło to również Podkowy Leśnej.

Z badań wynika, że 69 proc. firm budowlanych ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kadr niższego szczebla. A sytuacja może być jeszcze trudniejsza, bo aż 45,1% niewykwalifikowanych pracowników wykazuje silną lub bardzo silną wolę do podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski. Już kompetentni i doświadczeni pracownicy coraz częściej znajdują zatrudnienie na zachodzie, gdzie mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia i benefity. W obliczu braku odpowiednich kandydatów na podstawowe stanowiska, rodzime przedsiębiorstwa coraz częściej rekrutują Ukraińców. Ci chętnie podejmują pracę w naszym kraju, gdyż wchodzą tym samym na rynek unijny. Według niedawnych badań Narodowego Banku Polskiego, 24% migrantów zza naszej wschodniej granicy znalazło zatrudnienie właśnie w budownictwie.

Najgorsze jest to, że potencjalni wykonawcy proponują dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe ceny niż kosztorysy przewidziane przez urząd. Przetarg na budowę ulicy Głównej właśnie ze względu na cenę unieważnialiśmy trzykrotnie. Dopiero za czwartym razem udało się go pomyślnie rozstrzygnąć.  Przetarg na rowy ogłosiliśmy trzykrotnie – nikt się nie zgłosił. Przetarg na rewitalizację stawu w Parku Miejskim dwukrotnie nie został rozstrzygnięty z powodu braku chętnego.  Kilkukrotne przetargi na termomodernizację budynków miejskich nie zostały rozstrzygnięte z powodu wysokich ofert lub braku chętnych. Firmy nie składają ofert pomimo zapytań ofertowych na drobniejszy zakres prac jak ekspertyzy czy projekty budowlane. Urzędnicy wkładają ogrom pracy w poszukiwanie firm na rynku, żeby je zawiadomić o możliwości startowania w postępowaniu przetargowym, zostaje wysyłanych czasami po kilkadziesiąt informacji. Niestety najczęściej kończy się to fiaskiem. Jesteśmy w sytuacji kuriozalnej – mamy pieniądze na inwestycje, a nie ma chętnych by po nie sięgnąć. Przetarg na ścieżki rowerowe został rozstrzygnięty, na budowę czekam z niecierpliwością. Kolejni wykonawcy informują mnie, że uciekają im całe ekipy – albo do konkurencji albo za granicę. Jestem bardzo zaniepokojony, co będzie się działo w przyszłym roku, uwzględniając że jest to rok wyborczy. Może się okazać, że nasze budżetowe plany będą mocno zweryfikowane przez rynek. Ceny usług rosną, możemy wykonać znacznie mniej, a dodatkowo bum budowlany sprawił, że chętnych do realizacji inwestycji na terenie Podkowy nie ma.

 

„Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”.

2 października obchodzimy Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy- mieszkańcach stolicy, którzy między sierpniem a październikiem 1944 roku zginęli w masowych egzekucjach i bombardowaniach bądź przeżyli gehennę wypędzenia z burzonego przez okupanta miasta. Większość z nich, szacuje się, że nawet do 650 tysięcy osób, trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd wywożeni byli na teren Generalnego Gubernatorstwa, do obozów koncentracyjnych i na przymusowe roboty na terenie III Rzeszy. W tym trudnym czasie nie zostali jednak pozostawieni sami. Z pomocą wypędzonym ruszyli mieszkańcy nie tylko Pruszkowa, ale i okolicznych miejscowości: Podkowy Leśnej, Milanówka, Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Łowicza i Błonia. Tysiące osób ofiarnie udzielało wówczas wsparcia więźniom obozu, organizując pomoc medyczną, finansową i żywnościową na terenie obozu i poza jego murami.

W czasie Powstania Warszawskiego, ale też po jego upadku Podkowa Leśna przyjęła tysiące warszawskich wygnańców. O skali udzielonej pomocy świadczy chociażby liczba mieszkańców Podkowy Leśnej. Przed wojną Podkowa liczyła 1700 mieszkańców, po powstaniu ta liczba wynosiła 20 tysięcy, choć niektórzy twierdzą, że w czasie największego napływu warszawiaków nawet dochodziła do kilkudziesięciu tysięcy. Podkowa Leśna stała się jedną z najbardziej przeciążonych uchodźcami miejscowości. W Podkowie od 12 sierpnia 1944 roku do września 1945 roku w Pałacyku Kasyno, a od 16 sierpnia 1944 roku do marca 1945 roku także w willi „Krychów” funkcjonowała filia Szpitala Wolskiego, do którego przywożono chorych z Warszawy i z obozu w Pruszkowie. Wielu mieszkańców spontanicznie angażowało się też do pracy w obozie pruszkowskim. Więcej na temat historii szpitala w Podkowie Leśnej dulag121.pl/podkowa-lesna-filia-szpitala-wolskiego/  Okres ten to piękna karta w historii miasta i jego mieszkańców.

W związku z obchodami Dnia Pamięci, w  niedzielę 1 października 2017 r. ulicami Warszawy oraz Pruszkowa przeszedł „Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc”.

Warszawska część Marszu – pochód przebranych za powstańców oraz wypędzonych warszawiaków rekonstruktorów  ruszył ulicami Warszawy o godzinie 10:00. Trasa nawiązywała symbolicznie do dróg, którymi między początkiem sierpnia a połową października podążały kolumny wypędzonych z domów mieszkańców stolicy. Następnie pochód przejechał do Pruszkowa, gdzie o godzinie 14.00 rozpoczęły się kolejne uroczystości.

Marsz już w Pruszkowie wyruszył spod kościoła św. Kazimierza i ulicami Kraszewskiego, Prusa, Poznańską, Polskiej Organizacji Wojskowej i 3 Maja przeszedł do pomnika „Tędy Przeszła Warszawa” na terenie dawnego obozu Dulag 121, gdzie odbyła się główna część inscenizacji, a po jej zakończeniu uroczyste złożenie kwiatów i wręczenie medali Pro Patria osobom zasłużonym dla upamiętnienia historii obozu Dulag 121.

W inscenizacji wzięła udział młodzież z podkowiańskiego liceum na Wiewiórek.

Wydarzenie odbyło się dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Muzeum Dulag 121 oraz Fundacji Edukacji Historycznej w Warszawie.

Fot. W uroczystościach poza mną uczestniczył wicedyrektor i nauczyciel historii LO nr 60 na Wiewiórek w Podkowie Leśnej Paweł Włoczewski oraz dyrektor milanowskiego LO nr 5 na Fiderkiewicza Leszek Janasik.

Źródło: S. Dygat, Pożegnania
Domański, Podkowa Leśna 1939-1948, Podkowa leśna 2007, za „Zeszyty Muzeum Dulag 121”, 2015, nr 1
www, dulag121.pl

Fotografowała: Katarzyna Tusińska