Psy wyprowadzamy na smyczy

Na ostatniej sesji został przyjęty uchwałą nowy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna. W stosunku do obowiązującego zaszły zmiany dotyczące odbioru śmieci, ale też nastąpiła bardzo istotna zmiana odnosząca się do wychodzenia z psami.

Zapis w &13.pkt.2 , który zaproponowałem w regulaminie brzmiał: „Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, głównie poza ścisłymi centrami, pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem”.

Natomiast wolą Rady Miasta został zamieniony na:

Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu”.

A to oznacza, że zawsze na spacerze należy trzymać psa na smyczy bez względu na wielkość, rasę itd. Regulamin będzie obowiązywał od 1 stycznia 2018.

Uchwała została wysłana do wojewody. Może się też zdarzyć, że Wojewoda Mazowiecki,  uzna, że zakaz jest zbyt daleko idący, bowiem zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Co nie jest równoznaczne z trzymaniem psa na smyczy. I wtedy uchwałę uchyli, o czym zostaniemy poinformowani.

Dalsze paragrafy regulaminu związane z psami pozostają bez zmian:

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:

1) psów u których występują przeciwwskazania anatomiczne lub zdrowotne, potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczcezdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu,

2) psów wykorzystywanych do celów specjalnych,

3) psów-opiekunów osób niepełnosprawnych.

  1. Dopuszcza się utrzymywanie psów bez uwięzi na nieruchomościach ogrodzonych w stopniu uniemożliwiającym ich samodzielne wydostanie się na zewnątrz i swobodny dostęp osób trzecich.
  1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i nieruchomości. Ograniczenie to nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej.

 

Iluminacje świąteczne rozbłysły!

Dekoracje świąteczne wielu miast  zachwycają mieszkańców i turystów od lat. Podkowa Leśna dotychczas była dość skromnie udekorowana „rzuconymi” lampkami na drzewach. Pomimo próby „reanimowania” światełek na niewiele to się zdało, kable są poprzerywane i rzadko gdzie udało je się zapalić. Darząc je dużym sentymentem spróbujemy z nimi jeszcze coś zrobić.  Dlatego znajdując oszczędności w budżecie w tym roku po raz pierwszy pokuszono się o zamówienie dekoracji z prawdziwego zdarzenia. W sobotę 2 grudnia uroczyście rozbłysły przygotowane iluminacje świąteczne.

Do pięknie udekorowanej światełkami choinki doszły dekoracje na słupach oświetleniowych oraz imponujących rozmiarów świetlny paw.

Wolnostojący  sześciometrowy królewski ptak wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych, którzy robią zdjęcia.

Na „odpalenie” dekoracji przyszło bardzo dużo osób, uroczystość uświetnił występ aktorki teatralnej i filmowej Laury Łącz, dzieci mogły wziąć udział w konkursach z nagrodami i poczęstować się słodyczami roznoszonymi przez Mikołaje.

Ozdobami będzie można cieszyć się do 2 lutego.

Czekamy na odbiór Park&Ride

Budowa I etapu Park&Ride dobiegła końca. Pozostały formalności związane z odbiorem inwestycji (ze względu na teren kolejowy czynić to będzie Wojewódzki Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego) i będziemy mogli oddać parking użytkownikom. Tuż po odbiorze i jeżeli tylko pogoda pozwoli będą kontynuowane prace związane z II etapem. A to oznacza: postawienie wiat rowerowych, ławek i koszy, zamontowanie lamp oświetleniowych wraz z monitoringiem, ustawienie toalety publicznej oraz ogrodzenia od strony budynku. Wszystkie prace przygotowawcze zostały przeprowadzone (położona instalacja elektryczna,  wod –kan itd.). Również zostaną uzupełnione nasadzenia. Pozostały jeszcze prace porządkowe, m.in. czyszczenie trelinki i dokończenie budowy ulicy Błońskiej –wjazdu na parking.

Parking został wykonany z kostki betonowej i płyt eko. Dzięki dobrej współpracy miasta z WKD,  zostały również wzdłuż torów ustawione nowe latarnie sfinansowane przez spółkę, natomiast po stronie miasta pozostało doświetlenie części parkingu po stronie północnej oraz skweru przy przystanku kolejki. W ulicy Błońskiej na wjeździe została zamontowana pętla indukcyjna licząca samochody.

Pomimo jesiennych chłodów zdążyliśmy dosadzić 66 drzew (brzozy, dęby i graby kolumnowe, rajskie jabłonie) oraz ponad 40 krzewów.

Pod koniec zeszłego roku poinformowałem Państwa o otrzymanej dotacji na budowę w wysokości 601.348,19zł. Moim zdaniem wybudowanie tej inwestycji jest z jedną ważniejszych w ostatnim czasie w Podkowie Leśnej, szczególnie biorąc pod uwagę tak licznie parkujące samochody już nie tylko w centrum, ale również i w części wschodniej i zachodniej Podkowy. Nie bez znaczenia jest też znaczna poprawa  bezpieczeństwa w tym rejonie – usunięcie chaszczy  i doświetlenie terenu już sprawiło, że przestały przesiadywać tam grupki osób nie wzbudzające szczególnego zaufania. Otwarcie Park&Ride pociągnie za sobą duże zmiany w parkowaniu w mieście w przyszłym roku. Przygotowujemy się do wprowadzenia stref parkowania płatnego oraz ograniczenia czasu parkowania na wielu ulicach Podkowy do jednej godziny, tak aby mieszkańcom ułatwić korzystanie z miejskiej infrastruktury.

W temacie Carrefoura/Werandy/Księgarni

W związku z podawaniem w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji przez radnych Sylwię Dąbrówkę i Marcina Kalińskiego na temat planów miasta/magistratu/ burmistrza w/s wyburzania, likwidacji, wyrzucania najemców z lokali: Carrefour, Weranda, Księgarnia w Podkowie Leśnej uprzejmie informuję, że decyzję o planach inwestycyjnych podejmuje Rada Miasta. W tej kadencji ani rada ani tym bardziej burmistrz nie uchwalili (nawet nie było dyskusji) rozbiórki bądź budowy nowych obiektów w tym miejscu. Nie ma ŻADNYCH decyzji w tym temacie.

Zamknięcie sklepu Carrefour

Najemca Carrefoura poinformował miasto o zamknięciu działalności z dniem 30 listopada. W związku z podpisaną umową do końca grudnia (mając również zaległości finansowe w stosunku do miasta i będąc w trudnej sytuacji finansowej) zwrócił się do burmistrza z prośbą o odstąpienie od naliczania czynszu w grudniu. Przychyliłem się do wniosku. Zarówno Weranda jak i Księgarnia mają przedłużone umowy najmu na taki okres jaki został uzgodniony pomiędzy partnerami oraz na jaki pozwala Uchwała Rady Miasta. Miasto nie planuje „pozbywania” się najemców pawilonu, którzy tak wrośli w nasz lokalny koloryt i z usług, których tak lubimy korzystać. Natomiast każdy z nas musi zdawać sobie sprawę, że przedsiębiorca może zmienić zamiar co do prowadzenia swojej działalności, tak jak to się stało w przypadku sklepu Carrefour. Na miejsce najemcy Carrefoura będę poszukiwał chętnego do prowadzenia sklepu spożywczego.

Kolejna sprawa, która wymaga wyjaśnienia: wszystkie budynki ( Carrefour, Weranda, Księgarnia) jak i grunt pod nimi należą do miasta. Faktycznie do niedawna panowało przekonanie, że budynek, w którym mieścił się Carrefour jest własnością prywatną, a grunt pod nim – miasta. Zapewne wzięło się to stąd, że wszyscy kolejni burmistrzowie kontynuując współpracę z najemcą podpisywali umowy w dobrej wierze, przyjmując za podstawę umowę i dokumenty sporządzone przez burmistrza pierwszej kadencji. I to był duży błąd. Dopiero po głębokiej analizie dokumentów własnościowych na początku tego roku okazało się, że grunt wraz z budynkiem od zawsze był własnością miasta.

Podawanie nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji przez radnych S.Dąbrówkę i M.Kalińskiego napędza spiralę niepewności przede wszystkim najemców zajmujących lokale, co jest szkodliwe dla miasta, dodatkowo z uwagi na wytworzoną atmosferę może utrudnić znalezienie nowego najemcy. Radni mają mnóstwo możliwości zweryfikowania plotek i zdementowania krążących informacji. Jeżeli nie korzystają  z narzędzi radnego (nie pytają, nie piszą, nie sprawdzają dokumentów), to w moim przekonaniu celowo wprowadzają mieszkańców w błąd.  Zazwyczaj nie odnoszę się do plotek, ale te są wyjątkowo destruktywne, a w dodatku powielane przez radnych mogą stać sie dla wielu mieszkańców źródłem fałszywej wiedzy.

Co w perspektywie?

A wracając do planów miasta, to w mojej opinii przede wszystkim należy zmienić plan zagospodarowania centrum, tak aby nie było możliwości wybudowania trzykondygnacyjnych ( a nawet cztero-) budynków w tym miejscu. Obecnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego taką możliwość przewiduje. Jestem też zdania, że powinien zostać stworzony projekt zagospodarowania całego centrum poddany szerokim konsultacjom społecznym. Wszystkie te działania wymagają długiego czasu, spokoju i dobrej atmosfery. Również w moim przekonaniu są pilniejsze inwestycje w mieście niż budowa obiektów w miejscu Werandy/Księgarni/Sklepu spożywczego. Np. drogi, rewitalizacja Parku Miejskiego, budowa przedszkola, urzędu miasta i wiele innych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu miasta, to perspektywa inwestycji w miejscu pawilonu jest daleka i bliżej nieokreślona.

Proszę, aby wszyscy, którzy spotykają się z tego typu newsami w tym temacie czy innym zwyczajnie sprawdzali  „te rewelacje” w Urzędzie Miasta, bądź bezpośrednio u mnie (mail, FB, tel).  A tymczasem korzystali z dobra, które oferują nam Weranda i Księgarnia.