Mapy zaprojektowanych tras rowerowych

Na mapach został zaznaczone przebiegi tras rowerowych w sześciu gmianach, które powstały na potrzeby strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i partnerskiego projektu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. W ramach wspólnego projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych – etap I i etap II” w/w gminy pozyskały dofinansowanie w łącznej wysokości 42.500.000zł (wartość projektu 53.600.000zł). Projekty obejmują wybudowanie 58km ścieżek rowerowych w tych sześciu gminach. Podkowa Leśna w tym projekcie pozyskała łącznie ok. 4200.000zł (wartość projektu 5.500.000zł).

Faktyczne przebiegi tras mogą bardzo nieznacznie się różnić od tych namalowanych na mapkach, ze wzlędu na drobne korekty, które mogły wystąpić na etapie projektowania oraz samej budowy w poszczególnych gminach.

Wszystkie mapy można powiększyć (należy otworzyć obrazek „pokaż obraz” w nowy oknie przeglądarki)

Mapa ogólna -kolorami proszę się nie sugerować (jedynie czarny oznaczcza ścieżki istniejące)

Michałowice

Pruszków

Podkowa Leśna

Milanówek

Żyrardów

Umknął mi Grodzisk, ale jest na mapie zbiorczej. W Podkowe Leśnej na etapie realizacj zrezygnowaliśmy z projektowania i budowy ścieżli rowerowej na ulicy Głównej. Połączenie miasta z Lasem Młochowskim jest perspektywiczne i w dużej mierze uzależnione od planów Lasów Państwowych. W pozostałych gminach o szczegóły należy dopytywać już w urzędach. Mapa zbiorcza jest przygotowana przeze mnie na podstawie dokumentów projektowych.

„Szybki internet” już śmiga

Od początku roku trwają bardzo intensywne prace wykonawców i projektantów dotyczące budowy sieci i przyłączy światłowodowych do naszych domów.  W ramach programu, Orange doprowadza światłowód do wskazanego przez mieszkańca miejsca w domu. Usługa jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNA i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami po stronie mieszkańca.

Do połowy kwietnia zostało podłączonych do sieci światłowodowej 111 podkowiańskich domów, do końca maja ma być podłączone kolejne 260 gospodarstw domowych. A później kolejne. Do sieci światłowodowej, do końca lipca br. zostaną podłączone także wszystkie podkowiańskie szkoły, w terminie późniejszym wszystkie podkowiańskie budynki publiczne: przychodnie, CKiIO, biblioteka, Urząd Miasta, pompownie, kamery monitoringu i stacje uzdatniania wody. W perspektywie czasu ta inwestycja przyniesie miastu wymierne oszczędności, poprawi bezpieczeństwo i stabilność przesyłania danych, jak również otworzy nowe możliwości rozwoju.

Mapa inwestycji -kliknij aby powiększyć

Dzięki uprzejmości Orange, osoby zainteresowane mogą składać jeszcze deklaracje. Dotychczas zostało zgłoszonych ok. 50%  domów.

Wypełnioną deklarację należy przekazać: 

  • przesyłając skan lub zdjęcie wypełnionej deklaracji na adres: cyfrowapodkowalesna@orange.com
  • wrzucając deklarację do urn stojących w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta

W każdej chwili można zadzwonić na dedykowaną infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Apel o regularne opłacanie rachunków

W trzeci weekend  marca poświęciłem trochę czasu na analizowaniu raportu o zaległościach w kasie miasta z tytułu zapłaty za śmieci oraz wodę i kanalizację przez mieszkańców.  Przyznam, że wyglądało to na tyle źle, ze postanowiłem, po wysłaniu „przypominaczy” zrobić to za jakiś czas ponownie. I  właśnie dostałem na biurko stan zaległości na dzień 17 kwietnia, dlatego czuję się też w obowiązku podzielić z Państwem moimi spostrzeżeniami. Być może taka forma informacji będzie na tyle wystarczająca, aby uniknąć wysyłania upomnień (które kosztują), w konsekwencji tytułów wykonawczych, a ekstremalnych sytuacjach jak miało to miejsce dzisiaj – do zamknięcia wody i zablokowania zrzutu ścieków.

Zadłużenie na dzień 16 marca 2018r. z tytułu opłat za wodę i kanalizację na podstawie wystawionych faktur: na koniec zeszłego roku zalegało 116 dłużników na kwotę 137.072 zł plus ok. 22.000 zł odsetki, po doliczeniu tegorocznych zaległości wychodzi nam dług w sumie 247.000 zł (bez odsetek) – 518 domostw.

Zadłużenie na dzień 17 kwietnia 2018 r. z tytułu opłat za wodę i kanalizację na podstawie wystawionych faktur: na koniec zeszłego roku zalega jeszcze 95 dłużników na kwotę 121.877 zł plus ok. 20.000 zł odsetki, zadłużenie z tegorocznymi należnościami to kwota nieco przekraczająca 211.000 zł (bez odsetek) – 481 odbiorców. Są to wszystkie zaległości, w tym również te kilkudniowe jak i wykazane kwoty kilkuzłotowe.

Odpady (śmieci) stan 16 marca 2018 r: na koniec zeszłego roku zalegało 304 nieruchomości na kwotę 88.989zł plus 5.181 zł, po uwzględnieniu należności za I kwartał, kwoty zaległości wynosiła prawie 177.000zł (823 nieruchomości). Zakładałem, że biorąc pod uwagę termin zapłaty do 15 marca, część pieniędzy powinna być w drodze.

Stan na 17 kwietnia wygląda następująco. Na ogólna sumę 552 dłużników, zaległości zeszłoroczne to 77.622 zł + ok. 4 .000 zł odsetek. Wszystkie zaległości w dniu drukowania zestawienia opiewają na kwotę nieco ponad 135.000 zł. Zaległości zeszłoroczne dotyczą 251 gospodarstw domowych.

Niemniej jednak wniosek jest taki, że albo płacimy na ostatnią chwilę, a bardzo znaczna część mieszkańców płaci długo po terminie, bądź zaległości sięgają wielu miesięcy. Piszę o tym dlatego, że zachowanie płynności finansowej wiąże się z bieżącymi opłatami, miasto musi swoje zobowiązania wobec przedsiębiorców płacić w terminie.

W sytuacjach ekstremalnych, gdzie zadłużenie jest wieloletnie, odcinana jest woda i kanalizacja, co chociażby miało miejsce dzisiaj.

W związku z tak dużymi zaległościami apeluję do Państwa o zweryfikowanie swoich rachunków i przeanalizowanie wpłat do miejskiej kasy. Dla osób w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia na raty ( szczególnie dużych zaległości z kilku lat). Natomiast w obecnej sytuacji jestem zmuszony zintensyfikować działania windykacyjne, czego strasznie nie lubię, a zobowiązuje mnie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych.

Wszystkie wątpliwości i pytania o stan opłat (rachunki) można kierować do działu księgowości w Urzędzie Miasta. Pracownicy wyjaśnią i udzielą wyczerpujących informacji – tel. 22 259 21 27

Otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki rowerowe!

I jak tu się nie cieszyć, że znowu będziemy budować kolejne ścieżki rowerowe?

Podkowa Leśna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.475. 796,58 zł., jest to 80%  wartości całego projektu (1.844.745,73 zł). 

Pozwoli to na zrealizowanie ścieżki wzdłuż trasy 719 wzdłuż miasta oraz Al. Lipowej.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach partnerskiego projektu sześciu gmin: Podkowy Leśnej, Żyrardowa, Michałowic, Milanówka, Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. Projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę zintegrowanego systemu tras rowerowych etap II” był bardzo wysoko oceniony, znalazł się na 2 pozycji i uzyskał łączne dofinansowanie w wysokości 80%  na kwotę 12.519.000zł  (cały projekt ma wartość 15.648.786 zł), co pozwoli na wybudowanie ok. 20km kolejnych ścieżek rowerowych.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz jednostki organizacyjne tych JST.

Dotychczas pozyskaliśmy w I etapie 2.700.000zł. Inwestycja na terenie Podkowy jest realizowana, o czym pisałem w artykule  Budujemy ścieżki rowerowe.

 

 

 

Msza beatowa po 50 latach

Trwają przygotowania do mszy beatowej, która odbędzie się 14 i 15 kwietnia o godzinie 18.00 w Podkowie Leśnej na 50-lecie powstania (odprawienia pierwszej mszy beatowej w Polsce) i 100-lecie urodzin ks. Leona Kantorskiego. Wokal – Marek Piekarczyk, wszyscy go znamy jako wokalistę już kultowego zespołu muzyki rockowej TSA oraz roli Jezusa w musicalu Jesus Christ Superstar. W niedzielę mszę będzie celebrował kardynał Kazimierz Nycz.

W styczniu 1968 roku zespół Czerwono Czarni rozpoczął pierwszą w historii polskiego rocka mszę beatową w Podkowie Leśnej. Wydarzenie to odbiło się w kraju głośnym echem, było to bowiem pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych na świecie, przedstawienie liturgii kościelnej w formie rock’n’rollowej. W kościele były tłumy, Czerwono Czarni wykonali osiem utworów. Utwory wykonane podczas mszy wkrótce trafiły na album „Pan przyjacielem moim”.

Big beat wpuścił do świątyni proboszcz parafii w Podkowie Leśnej, ks. Leon Kantorski. Już w 1965 roku zezwolił by podczas mszy przygrywał gitarowy zespół o przekornej nazwie Trapiści. Grupa wykonywała utwory instrumentalne – od kompozycji mistrzów baroku po przeboje The Shadows. Z inicjatywy Trapistów ksiądz Kantorski już w 1967 roku zwrócił się do Katarzyny Gärtner o napisanie kilku utworów przeznaczonych do wykonywania podczas nabożeństw. Teksty opracował pisarz Kazimierz Grześkowiak.

Po 50 latach będziemy mogli uczestniczyć ponownie we mszy przygotowanej muzycznie przez Katarzynę Gärtner.

W mijającym tygodniu można było też posłuchać reportaży przygotowanych przez Radio dla Ciebie. Wszystkie są do odsłuchania na stronie www radia.

Radio dla Ciebie zaprasza na cykl reportaży poświęconych ks. Leonowi Kantorskiemu