Wygrana w sądzie przez Podkowę Leśną!

Spory (również te sądowe) ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim stały się w naszej współpracy elementem towarzyszącym. O wszystkich będzie jeszcze okazja by napisać szerzej, tymczasem 27 kwietnia 2018r. wygrałem kolejną sprawę sądową  dotyczącą wybudowania przez miasto progów na ul. Jałowcowej w Podkowie Leśnej. Podobnie jak w przypadku „namalowanych rowerków” sprawa do sądu przeciwko mnie trafiła dzięki Staroście. Zapalczywość Starosty była na tyle duża, że samo złożenie spraw nie wystarczyło i aby wzmocnić działanie, w marcu br. Marek Wieżbicki wysłał pismo do sądu, w którym oświadczył, że chciałby działać jako oskarżyciel posiłkowy. Dla niezorientowanych napiszę, że oskarżycielem posiłkowym może być tylko bezpośrednio pokrzywdzony. Nie wiem na czym miałaby polegać doznana krzywda Pana Starosty z powodu wybudowania progów na ul. Jałowcowej, niemniej „tonący brzytwy się chwyta”. Sąd nie podzielił argumentacji Pana Wieżbickiego i postanowieniem odmówił dopuszczenia go do udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Sprawa w sądzie była krótka, rzeczowa, a wyrok konkretny. Pomyślny dla mnie i dla miasta. Kosztami został obciążony Skarb Państwa.

fot. na zdjęciu Starosta Grodziski Marek Wieżbicki

Trochę historii

Z inicjatywą wybudowania progów zwalniających na ulicy Jałowcowej w Podkowie Leśnej wystąpili wszyscy mieszkańcy tej ulicy. Dokonali tego pismem z dnia 7 stycznia 2015 r., w którym wyjaśnili, że ulica Jałowcowa jest ulicą prostą, posiadającą utwardzoną asfaltową nawierzchnię, na której kierowcy nagminnie przekraczają prędkość, zagrażając bezpieczeństwu pieszych oraz rowerzystów. Ponadto, mieszkańcy wyjaśnili, że w 2014 r. poprzedni Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zezwoliła mieszkańcom na samodzielne wybudowanie progów, które jednak bardzo szybko zostały rozebrane.

Po dalszej wymianie korespondencji pomiędzy przedstawicielem mieszkańców ulicy Jałowcowej a Urzędem Miasta Podkowa Leśna, w której proponowane były różne zmiany organizacji ruchu na ulicy Jałowcowej, finalnie okazało się, że pomimo wszelkich moich starań oraz pracowników urzędu polegających na wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h na ulicy Jałowcowej wraz z jednoczesnym wybudowaniem progów zwalniających, projekt zmian początkowo nie uzyskał akceptacji Starosty Grodziskiego. Moim zdaniem decyzja starosty podjęta została jedynie z pobudek politycznych, ponieważ w późniejszym okresie Starosta zatwierdził plan zmiany organizacji ruchu na ulicy Jałowcowej zgodnie z tym samym projektem bez zastrzeżeń. Należy podkreślić, że projekt został zatwierdzony i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie wymagane podmioty, tj. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Grodzisku Mazowieckim, Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz finalnie także przez Starostę Grodziskiego.

To dobry moment, żeby zapytać się o co tak naprawdę chodzi Staroście Wieżbickiemu, no bo nie o dobro mieszkańców, to jasne, no i nie o budowę progów, bo w końcu sam je zatwierdził.

Narażenie na przesłuchania już kolejny raz urzędników i mieszkańców Podkowy Leśnej, nie wspomnę o wyrzucaniu w błoto publicznych pieniędzy  (dla przypomnienia artykuł z kwietnia 2017 Bizancjum Starosty Marka Wieżbickiego) jest kurizalne. Za kolejne dwa tygodnie odbędzie się następna sprawa sądowa dotycząca ul. Ejsmonda w Podkowie Leśnej, co do której też jestem dobrej myśli. Wszystkie te działania godzą w interes mieszkańców, są całkowicie niezrozumiałe, ta żarliwość w działaniu – komu ma służyć, a komu zaszkodzić? Za mną stoją ludzie. Ja w trosce o bezpieczeństwo (również komunikacyjne) moich mieszkańców jestem w stanie walczyć do upadłego. Bo to oni sa najważniejsi. Panie Starosto, to nie z Panem ta walka, a tylko dla dobra obywateli. A Pan dla kogo walczy i kto za Panem stoi?

 

VI Podkowiańska Dycha

Za dwa tygodnie 27 maja w Podkowie Leśnej wielki dzień biegania i aktywności sportowych – VI Podkowiańska Dycha. Bieg na 10km, 5 km i Nordic Walking (też 5km). Szykuje się moc atrakcji: jazda konna, tenis, pokazy karate, rowery, łucznictwo, rolki terenowe, teqball, porady specjalistów od zdrowego żywienia, fizjoterapeutów, masażystów i trenerów biegowych, grill. Jak zawsze mnóstwo nagród dla biegaczy i dzieci biorących udział w zawodach. Będzie fantastycznie, zapraszam.

III miejsce dla Podkowy w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

10 maja br. z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrałem Dyplom dla Miasta Podkowa Leśna za zajęcie III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST w 2016r. w kategorii Gmina Miejska w woj. mazowieckim (w tym miast na prawach powiatu). Jest to awans z miejsca V w zeszłym roku. Tym większą mam satysfakcję, że dwa pierwsze miejsca przypadły miastom na prawach powiatu: Warszawie (I) i Płockowi (II). IV i V miejsce zajęły Węgrów i Garwolin.

Uhonorowanie laureatów miało miejsce podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przez Marszałka Województwa. Ponad 200 wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydentów miast z całego Mazowsza, pracownicy naukowi i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem dyskutowali o idei i rozwoju polskiej samorządności.

Miałem przyjemność być zaproszonym do pierwszego panelu dyskusyjnego dotyczącego polityki miejskiej – wyzwań, doświadczeń i inspiracji. Rozmawialiśmy o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Poruszono też najbardziej gorące tematy dotyczące transportu, mieszkalnictwa i zanieczyszczenia powietrza.

Podczas spotkania zaprezentowano wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju j.s.t. przygotowanego przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka. Ideą szeroko zakrojonego projektu jest opracowanie podstaw systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promowanie najlepszych przykładów w tym obszarze. Badania prowadzone są od wielu lat na poziomie krajowym i regionalnym. Ich wyniki mają sprzyjać zarządom i społecznościom regionów i gmin w zarządzaniu rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy strukturalnych.

Warto odnotować , o czym wcześniej nie pisałem, że w Ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego przygotowanym na IV Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zjęliśmy V miejsce w kraju.

Termomodernizacja Urzędu Miasta

Rozpoczęliśmy termomodernizację budynku Urzedu Miasta. To zadanie planowaliśmy już od jakiegoś czasu, niestety próby wyłonienia wykonawców okazały się problematyczne i przetarg rozstrzygnęliśmy dopiero po czwartym postępowaniu.

Remont będzie realizowała firma „MARABUD Zakład Remontowo Budowlany” w ramach projektu pn.:”Podkowa Leśna dociepla budynki użyteczności publicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Termin realizacji umowy określono na 10.08.2018 r.

W budynku urzędu zostaną między innymi wymienione okna, podłogi parteru, które zyskają także izolację, część instalacji elektrycznej i teletechnicznej, docieplone zostaną ściany szczytowe piętra i część dachu. Wykonana zostanie także elewacja budynku. Planowane jest odtworzenie jej historycznego wyglądu. Niestety na etapie projektowania, pomimo kilku prób rozmów i przedstawionej przez urząd argumentacji, nie udało przekonać się Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków do możliwości docieplenia budynku z zewnątrz, co w znacznym stopniu komplikuje pracę urzędu.  Do zastosowania pozostała dużo droższa technologia mająca zmniejszyć ich energochłonność.

Remont budynku Urzędu Miasta, z uwagi na brak możliwości jego całkowitego zamknięcia na kilka tygodni będzie odbywał się w etapach. Urzędnicy jak i całe wyposażenie z zawartością szaf będą wędrowali po całym urzędzie i innych budynkach miasta, aby w okolicach końca wakacji wrócić do częściowo wyremontowanego budynku. Zakres prac jest minimalny, nie jest planowany remont generalny, który z uwagi na ograniczenia zmusiłby miasto do całkowitego wyłączenia tego budynku z użytkowania na kilkanaście tygodni.

W okresie remontu mogą wystąpić pewne utrudnienia w pracy urzędu, za co z góry przepraszam.

Teqball w Podkowie Leśnej!

Teqball – znacie to? Pierwszy w Polsce stół do Teqballa został zamontowany na stałe w Podkowie Leśnej.  Przyjechał z Węgier, bo Węgrzy wymyślili tę nową dyscyplinę sportu –połączenie ping ponga z piłką nożną, choć  można  grać można we wszystko.

Dwie lub cztery osoby i kawał dobrej zabawy gwarantowany.  Zresztą sami możecie sie przekonać, stół został zamontowany na terenie MOK, obok skateparku.

Pierwsze mistrzostwa świata w teqballu odbyły się w zeszłym roku w Budapeszcie. Jako, że jesteśmy prekursorami tej aktywności sportowej w przestrzeni publicznej w Polsce, może jakiś podkowianin zapała do uprawiania tego sportu profesjonalnie.

Bardzo cieszę się, że pomysłodawcy przyszli najpierw do mnie, wiedząc, ze jestem otwarty na wszelkie innowacje i nowinki. Ściągajac stoły z Wegier już zaraziliśmy pomysłami inne gminy ( transport kilku stołów był tańszy), więc wzorem Podkowy teqball rozleje się na inne miejscowości. I super, grajmy, szczególnie, że jest to gra dla dużych i małych, starych i młodych!

A tu moje próby uwiecznione na filmie.

Zasady gry może zobaczyć na filmiku pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=RD9d5VAUgYQ&feature=youtu.be