Przynieś elektrośmieci

W Miasteczku Biegowym w Parku Miejskim 26 maja w godz. 9-14 podczas VII Podkowiańskiej Dychy w namiocie CRR zostanie wystawiony pojemnik, do którego mieszkańcy Podkowy będą mogli wyrzucić elektrośmieci. Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe we współpracy z CCR Polska Sp. z.o.o

List do Prezesa Rady Ministrów

Jako liderzy sześciu największych korporacji samorządowych: Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne spotkanie na temat sytuacji finansów publicznych. Proponowane zmiany przez rząd w systemie podatkowym w znacznym stopniu uszczuplają dochody samorządów. Tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PIT ma wynieść ok. 5,2 mld zł, co musi przełożyć na jakość życia mieszkańców.

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/191160/Samorzady-chca-pilnego-spotkania-z-premierem-

Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację

Z przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na ich termomodernizację. Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych (Jaworowa, Jana Pawła – Hel). Poza wymianą urządzeń grzewczych, w budynkach komunalnych oraz w budynku liceum wykonana zostanie głęboka termomodernizacja każdego z budynków (docieplenie ścian zewnętrznych budynków,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej).


Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści:
wzrost efektywności kosztowej budynków związanej z redukcją ubytków ciepła, zahamowanie pogłębiających się procesów emisji spalin związanych z użytkowaniem kotłów na paliwa stałe lub starych kotłów gazowych, uzyskanie oszczędności kosztowych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Unia Miasteczek Polskich – nowe władze

Miło mi poinformować, że powierzono mi funkcję prezesa Unii Miasteczek Polskich. Aktywność w ogólnopolskich korporacjach samorządowych, to możliwość reprezentowania szerokiego głosu samorządowców m.in. w gremiach rządowych i organizacjach europejskich.

Więcej o zadaniach, które stoją przede mną możecie Państwo przeczytać w wywiadzie udzielonym „Wspólnocie” www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/tusinski-male-miasta-to-duza-grupa-ze-slabym-glosem-musimy-to-zmienic

Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ump_logo2Organizacja działa od 1991r. Małe miasteczka mają swoją specyfikę i co za tym idzie własne interesy, których stara się bronić Unia. Podkowa Leśna była gospodarzem spotkania w dniach 26-27 kwietnia, którego jednym z tematów było wzmocnienie roli stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań korzystnych dla małych samorządów w zakresie oświaty.

39 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 14 marca 2019 roku – 25 kwietnia 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 20 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek, komisji konkursowych opiniującej oferty na realizacje zadań publicznych w 2019 roku

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicielami samorządów Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, podczas którego zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin.
 • Spotkanie z przedstawicielami władz jednostek samorządu lokalnego z Ukrainy w ramach pobytu studyjnego.
 • Udział w obradach ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Udział w debacie oświatowej zainicjowanej przez korporacje samorządowe
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego ZiT WOF

Sprawy bieżące:

 • Starosta Grodziski wydał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola i budowę nowego w standardzie pasywnym
 • Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna”-
 • Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Helenowskiej.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r”. – SIR-COM
 • Zawarto porozumienie o podjęciu prac remontowych pomnika w Parku Przyjaźni Polsko -Węgierskiej z Instytutem węgierskim i Ambasadą węgierską. Prace zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych
 • Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych
 • Rozpoczęto procedurę ( zbieranie opinii ) w sprawie możliwości lokalizacji w ul. Jana Pawła II przystanków autobusowych oraz wykonania dodatkowych zatok postojowych na wysokości pawilonu handlowego u zbiegu ulicy Jana Pawła II i Akacjowej.
 • Trwa procedura formalno-prawna umożliwiające wybudowanie traktu rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej.
 • Zakończono budowę ulicy Modrzewiowej
 • Przeprowadzono interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ulicach Kwiatowej, Parkowej, Gołębiej, Zachodniej.

Inne

 • 8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów odebrałem nagrodę dla Podkowy Leśnej – miasta, który najlepiej gospodaruje publicznymi pieniędzmi.
 • Odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami:

– w/s projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta podkowa Leśna
– w/s odbioru odpadów z nieruchomości
– w/s prawie bezpieczeństwa na terenie miasta (Debata z policją)

 • Odbywają się bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach projektu „Aktywny Senior”
 • Wydano ok. 320 Kart Mieszkańca
 • Trwa refundowanie rehabilitacji leczniczej dla Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w kwocie 200 zł
 • Trwają przygotowania do wyborów do Europarlamentu – termin głosowania 26 maja 2019 roku w godzinach 7.00-21.00.
 • W dniach 4 i 5 maja odbędzie się Rowerosacrum i Autosacrum
 • Zapraszam na kolejne spotkanie w/s zmian klimatycznych, które odbędzie się 13 maja br.