Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Sesja „starej rady” po wyborach

Sprawa skarg do CBA wraca jak bumerang, a to za sprawą zwołanej sesji jeszcze przez „starą” radę  i to tylko po to, by obradować nad rzeczonymi skargami na burmistrza. To po raz pierwszy w historii Podkowy Leśnej, aby Przewodniczący Rady zwołał sesję po wyborach i ogłoszonych wynikach. Tym bardziej, że obecna przewodnicząca Emilia Drzewicka utraciła mandat zaufania wyborców, podobnie jak większość jej kolegów. Na ostatniej sesji przed wyborami radni złożyli wszystkie wymagane zapisami Statutu sprawozdania z upływającej kadencji, tym bardziej zwołanie sesji może być zaskakujące nie tylko dla części radnych, ale i mieszkańców. Swoją drogą jestem ciekawy, którzy radni będą w tym posiedzeniu uczestniczyli i w jakim kierunku potoczy się dyskusja, której nie będę uczestnikiem. Przewodnicząca została poinformowana o mojej nieobecności przed zwołaniem posiedzenia.

O inauguracji nowej kadencji i uroczystej sesji powiadomię Państwa w osobnym artykule.

Ale żebyśmy wszyscy wiedzieli nad czym zbierają się w tym tygodniu „starzy” rajcy miejscy, to przedstawiam Państwu obszerny materiał:

1. treści skarg: 

Pozwolę sobie przytoczyć fragment, żebyście Państwo mieli obraz merytoryczności podnoszonych zarzutów

Skarga 1 z 3.09.18 pt. Podkowa- wyciąganie ogromnych pieniędzy na fikcyjne zamówienia publiczne  „Prawie 5 lat temu zarząd miasta Podkowy Leśnej (stanowisko burmistrza) został przejęty, po brudnej i pełnej zastraszania kampanii wyborczej, przez grupę ludzi z branży budowlanej, która od tego czasu interesuje się głównie wyciąganiem pieniędzy z miasta na prace, których przydatność, a przede wszystkim kosztorysy, budzą poważne zastanowienie. Ludzie obnoszący się znajomościami ze szczytami poprzedniej władzy wyrzucili z urzędu i stanowisk wszystkie osoby związane ze „starą” tradycyjna Podkową, które próbowały oponować, na przykład fikcyjnym i zbędnym inwestycjom w stylu asfaltowania uliczek w mieście, które od założenia w latach 20-tych ubiegłego wieku ma charakter leśny. Mnóstwo osób mówi o regularnym zastraszaniu, jednocześnie nowy burmistrz (Artur Tusiński) pochodzący z Komorowa (gdzie wszystkie ulice są już w asfalcie i trudno o nowe prace budowlane :-), realizuje seryjne przetargi i „roboty”, które często są zbędne a których wartość jest zawyżana co najmniej 5-cio(!) krotnie do realnej wartości prac, które widać gołym okiem, co wkrótce potwierdzą specjaliści” (…) (pisownia oryginalna)

Skarga 1 – 3 września

Skarga 2 z 19.09.2018 pt. Podkowa – staw za 1,6 mln zł i zaciąganie kredytów przez miasto na przekręty burmistrza…

Skarga 2 – 19 września

Skarga 3 z 25.09.18 pt. Podkowa – staw – dane operacyjne  – do „pewniaka”-tematu ze stawem -przekrętem na ponad grubo milion złotych

Skarga 3 – 25 września

Skargi zawierały załączniki – wyciągi z BIP, protokoły odbioru, rachunki (wszystkie te dokumenty, które otrzymał wcześniej w trybie dostępu do informacji publicznej (tylko) radny Zbigniew Habierski oraz wkładkę „merytoryczną” przygotowaną przez pana Habierskiego.

Nadmienię tylko, że CBA odesłało skargi do Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) – prosząc skarżącego, by więcej nie już przysyłał do nich kolejnych pism, a RIO do Rady Miasta Podkowa Leśna, wiedząc, że w tej kadencji przeprowadzało już kontrolę finansową w urzędzie i nie stwierdziło nieprawidłowości.

2. stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną – komisja uznała skargi za bezzasadne, z którym nie zgodzili się radny Kaliński i Habierski. Wypracowane stanowisko wraz z uchwałą Przewodnicząca KR przygotowała dla następnej rady (szczególnie biorąc pod uwagę okres kampanii wyborczej i bezpośrednie zaangażowanie radnych skargi).

Stanowisko Komisji rewizyjnej wraz z projektem uchwały

3. zdanie odrębne dwójki radnych – jednym z zarzutów, który został podniesiony jest to, że podczas posiedzenia komisji uczestniczyli urzędnicy i burmistrz, bo ich zdaniem  „urzędnicy powinni być zapraszani indywidualnie do składania wyjaśnień”. Jest to kompletne pomylenie prac jawnego posiedzenia komisji rewizyjnej, w którym mogą uczestniczyć dowolne osoby, zarówno (a może szczególnie) urzędnicy i burmistrz – tak było przez wszystkie kadencje – z sądem kapturowym.

Zdanie odrębne Z. Habierskiego i M. Kalińskiego

4. oraz moje wyjaśnienia dotyczące zarzutów pod moim adresem

Wyjaśnienia burmistrza

………………………

Wygląda na to, ze kampania wyborcza jeszcze dla niektórych się nie skończyła, albo wynik demokratycznych wyborów jest trudny do zaakceptowania. Zapewne będzie ciąg dalszy sprawy, o czym będę Państwa informował. Sprawdziłem dla porządku, w jakim terminie rada rozpatrywała dotychczasowe skargi  – jak pewnie się Państwo domyślacie, zazwyczaj bez pośpiechu, nawet 3 miesiące.

Dane skarżącego nie zostały zanonimizowane, ze względu na to, że sam poinformował o fakcie skargi na publicznym forum, a skarga jest dokumentem jawnym. Dane radnych są publiczne.

Urząd po remoncie

Zakończyliśmy prace termomodernizacyjne urzędu miasta. Kilka miesięcy trwało przywrócenie starych oryginalnych elementów elewacji przedwojennej. Determinacja Pana Andrzeja – fachowca od renowacji cegieł, który każdej z nich poświęcił kilka godzin przyniosła znakomity efekt.

W budynku urzędu zostały między innymi wymienione okna, podłogi parteru, które zyskały także izolację, część instalacji elektrycznej i teletechnicznej, docieplone zostały ściany szczytowe piętra i część dachu oraz wyremontowano łazienkę i pomieszczenia biurowe.

Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólny projekt Podkowy i Mszczonowa pod nazwą „Zeroemisyjne Gminy Mazowsza” otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii Ministerstwa Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się 6 listopada w Ministerstwie Energii.

W dniu 28 czerwca 2018 r. Ministerstwo Energii ogłosiło II Konkurs dla klastrów energii, gdzie nabór wniosków trwał do 13 sierpnia 2018 r. W okresie naboru do konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. We wrześniu i październiku 2018 r. przeprowadzona została ocena merytoryczna, która odbyła się w formule Panelu Ekspertów. W czasie oceny merytorycznej klastry prezentowały swoje dotychczasowe działania oraz plany dalszego rozwoju, a także odpowiadały na pytania ekspertów.

W wyniku oceny merytorycznej Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw. Wyróżnione w konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii zostały te klastry, które zaprezentowały najatrakcyjniejsze strategie rozwoju, uwzględniające przede wszystkim lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Zgodnie z zapowiedzią resort energii, podmioty posiadające certyfikaty pilotażowych klastrów uzyskają możliwość udziału w dedykowanych klastrom konkursach na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Nasz klaster pozwoli na szeroko rozumianą współpracę zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

O samym pomyśle klastra pisałem tutaj

Klaster energetyczny – pomysł na nowy projekt

Znika śmietnik przy ul.Cichej

Wielokrotnie pisałem o składowisku śmieci na prywatnej posesji przy ul. Cichej oraz zagrażającej bezpieczeństwu stojącej tam ruinie. To wszystko od co najmniej 12 lat  budzi protesty mieszkańców.

Już chyba nie ma sensu przypominać historii podejmowanych działań przez miasto, na dzień dzisiejszy najważniejszą informacją jest ta, że właściciele podjęli się uprzątnięcia terenu i te działania się toczą. Od kilku dni działka jest intensywnie  czyszczona.

Podsumowanie wyborów i kampanii wyborczej

Ponad 10 dni temu zostały ogłoszone wyniki wyborów samorządowych. Po kilku dniach, kiedy emocje opadły i można złapać dystans, przyszedł czas na podsumowanie samych wyborów, ale też i kampanii w Podkowie Leśnej.

Poszliśmy do urn, jak zawsze licznie. Frekwencja wyborcza jest jednym z wielu wskaźników mówiących nam o stanie demokracji. I ta, jak zwykle w Podkowie była wysoka. Frekwencja w tegorocznych wyborach przekroczyła 71% ( w Polsce 54,8%) – to najwyższy wynik w historii Podkowy, najwyższy w powiecie i jeden z najwyższych w kraju, aż o 10 punktów procentowych wyższy niż 4 lata temu, 8% wyższy niż w 2010 i 16% wyższy niż w 2006 roku.

Przy okazji głosowania 21 października padło też kilka innych rekordów. Na burmistrza oddało swój głos ponad 71%, co daje poparcie 1568 osób –  to najwięcej w historii wszystkich wyborów samorządowych. Dla mnie osobiście jest to bardzo duża satysfakcja, bo w tym roku zagłosowało na mnie aż o 35% osób więcej niż 4 lata temu.

Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy dla Podkowy wprowadził do rady miasta 14 radnych (cztery lata temu wprowadziliśmy 11 radnych). Ostatni tak dobry wynik miał miejsce w …. 1990 roku w efekcie pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. A jeżeli dodamy do tego przewagę głosów oddanych na radnych z mojego komitetu w stosunku do kontrkandydatów, to widzimy jak bardzo jest to silny mandat i jak ogromny wyraz poparcia dla moich działań i polityki prowadzonej od czterech lat oraz jak dużym zaufaniem społecznym cieszą się osoby, na które zagłosowano.

Warto w tym miejscu dodać, że najlepiej rozwijające się samorządy w Polsce, to te, gdzie wójtowie/burmistrzowie/prezydenci mają bardzo zdecydowaną przewagę (a nawet wszystkich) w radzie gminy, co gwarantuje efektywne, stabilne zarządzanie rozwojem gminy. Wspólną cechą tych miejscowości jest trwały samorząd, gdzie władzy stanowiącej i wykonawczej przyświecają te same cele i wartości. To nie znaczy, że wszyscy we wszystkim mają jednakowe zdanie, ale oznacza, że interes wspólnoty jest interesem nadrzędnym.  Dobrze funkcjonujący samorząd, to taki, gdzie radni i burmistrz współpracują, dyskutują, polemizują, zawierają kompromisy, a nie walczą. Gdzie te dwa organy wiedzą do czego zostały powołane i w ramach swoich kompetencji pracują zgodnie z własnym rozumem w oparciu o wiedzę i możliwości, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i kultury dyskusji.

A wracając do samych wyborów. Osób, które oddały głos w Podkowie Leśnej było 2212 na 3190 uprawnionych. Głosów nieważnych w pierwszym obwodzie oddano 23, w drugim 28. Samo przeprowadzenie wyborów (wraz z liczeniem głosów) po zmianie ordynacji wyborczej trwało dużo dłużej. Przypominam, że musiały zostać powołane dwie komisje: jedna do przeprowadzenia wyborów, druga do liczenia głosów. Samo znalezienie członków komisji było problematycznie. W Podkowie, podobnie jak w całym kraju składy komisji były niepełne (choć minimalne wymogi spełnialiśmy). Komisje pracowały po kilkanaście godzin, informatycy po kilkadziesiąt. W czasie wyborów doszło do jednego incydentu wyborczego polegającego na udaremnionej próbie wyniesienia karty do głosowania z lokalu wyborczego, nota bene przez osobę, która bardzo zabiegała o dopisanie do listy wyborczej, jak również była mężem zaufania konkurencyjnego komitetu oraz niedoszłym kandydatem na radnego. Incydent został zgłoszony na policję. Poza tym jednym, innych zdarzeń nie zgłoszono. Już po ustaleniu nieoficjalnych wyników, KWW Podkowa dla Pokoleń (komitet wystawiający moją kontrkandydatkę) złożył pismo do miejskiej komisji wyborczej, w którym podniósł, że mogło dojść do przestępstw wyborczych (sic!).

I pewnie to jest ten moment, kiedy warto napisać parę zdań o prowadzonej kampanii wyborczej. Moim zamysłem było prowadzenie kampanii pozytywnej, opartej o fakty i liczby oraz skierowanej bezpośrednio do mieszkańców. Dlatego tak dużo odwiedziłem podkowiańskich  domów, rozmawiając, wyjaśniając, a przede wszystkim poznając sąsiadów bliższych i dalszych oraz ich faktyczne bolączki i problemy. I to w tej kampanii uważam za najcenniejsze. Zachowaliśmy, jako komitet także wysokie standardy niezaśmiecania miasta, umieszczania umiarkowanej ilości materiałów wyborczych w miejscach tylko dozwolonych.

Nie ukrywam, że bardzo trudno było odłożyć emocje na bok (choć udało się), szczególnie wtedy, kiedy docierały do mnie informacje od różnych mieszkańców o wrzucanych przez konkurencję materiałach mających charakter „paszkwili” do skrzynek na listy, ataków na jednej z podkowiańskich grup facebookowych podsycanym przez administratora, czy wyssanych z palca bzdurach, mających charakter pomówień w skargach przesyłanych do różnych instytucji, a także insynuacji pod adresem moim i moich sympatyków zniszczenia materiałów wyborczych innych komitetów. Z zaskoczeniem przyjąłem fakt odezwy wyborczej jednego z lokalnych stowarzyszeń, które w sposób daleki od obiektywizmu, rzeczowości i faktów oceniło pracę władz samorządowych mijającej kadencji. Jestem nie tyle zawiedziony, co zdziwiony i patrzę z niedowierzaniem, wszak teraz wszyscy razem będziemy musieli (?) pracować na rzecz miasta przez 5 a nie 4 lata, a wyniki wyborów okazały się dla tych opinii miażdżące.  Do części zarzutów stawianych pod moim adresem, chcąc nie chcąc, przyjdzie mi jeszcze się odnieść. Do części odnosić się nie będę wychodząc z założenia, że ludzie mają swój rozum, a  stosunek do wszystkich tego typu „newsów” wyrazili za pośrednictwem kartki do głosowania.

21 października wybraliście Państwo spokój, rozmowę, zrozumienie, kulturę i współpracę, z poszanowaniem dotychczasowego dorobku. Życzę mieszkańcom, aby ta kadencja była równie dobra, a nawet lepsza od minionej, aby wszystkim nam żyło się lepiej, w poczuciu wzajemnego zaufania, solidarności i sąsiedzkiej zgody. I proszę mi wierzyć, że mam świadomość ogromnej odpowiedzialności, której się podjąłem, a Państwo ją wzmocniliście obdarzając mnie swoim, tak dużym zaufaniem. Dziękuję za wsparcie i życzliwość, liczne gratulacje i motywację do dalszego działania.

Podziękowania http://arturtusinski-podkowa.pl/dziekuje-za-tak-mocne-poparcie/

Wyniki http://arturtusinski-podkowa.pl/nieoficjalne-wyniki-wyborow-samorzadowych/