Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Wóz strażacki wygrała Podkowa, a dostanie OSP w Milanówku

O wozie strażackim w Podkowie Leśnej rozpisały się już chyba wszystkie media w Polsce. Należą się Państwu wyjaśnienia. Zgodnie z informacją podaną przez Pawła Szefernakera z MSWiA wóz strażacki powinien trafić do Podkowy Leśnej. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy otrzymać promesę na zakup wozu za najwyższą frekwencję w byłym woj. warszawskim (gm. Michałowice jako laureat I tury została wyłączona). To wynik plebiscytu, jaki został ogłoszony przez MSWiA pn. „Bitwa o wozy”. Zapowiedziano, że w każdym (byłym) województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzyma wóz strażacki. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w Podkowie Leśnej nie ma Ochotniczej Straży Pożarnej, czego chyba nie przewidzieli pomysłodawcy. Zaczęły się schody, ale od czego są pomysłowi samorządowcy.

W pierwszej turze wyborów razem z Burmistrzem Brwinowa Arkadiuszem Kosińskim wstępnie podjęliśmy decyzję, że w przypadku wygranej Podkowy podpiszemy porozumienie międzygminne, w którym nasz wóz miałby stanowić wyposażenie jednostki OSP Żółwin i służyć mieszkańcom obu gmin, wszak ta straż jest położona najbliżej Podkowy Leśnej. Sprawę rozwiązało życie, laureatem plebiscytu okazała się gmina Michałowice.

W drugiej turze regulamin się nieznacznie zmienił, nie liczyliśmy na wóz, ale życie przyniosło miłą niespodziankę i jak się okazało, także kłopot. Po pierwsze samochód kosztuje powyżej 1 miliona złotych i to „goły”, czyli by służył, powinien zostać wyposażony w dodatkowe akcesoria rzędu 200-300 tys. A to oznacza, że do końca tego roku gmina musi wyasygnować dodatkowe pół miliona złotych do rządowej darowizny. Po drugie tak naprawdę, to nie gmina jest dysponentem wygranego wozu, tylko Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – i to w porozumieniu z nim, gmina na terenie której nie ma OSP, może przekazać wóz do wybranej jednostki. Wybranej w teorii. Okazuje się także, że nie ma możliwości by jednostki straży z innego powiatu były delegowane w normalnym trybie do innego powiatu. Czyli pomysł, że OSP  w Żółwinie będzie „obsługiwało” Podkowę był chybiony i niemożliwy do realizacji. Owszem, na strażaków z Żółwina możemy zawsze liczyć w tzw. wizytach gospodarskich, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Boże Ciało, pikniki czy pomoc w prywatnych okolicznościach (koty, szerszenie itd.), ale nie ma to nic wspólnego z pomocą jakiej oczekujemy dzwoniąc pod 112. Jako urząd miasta wielokrotnie korzystaliśmy z  pomocy OSP Milanówek, także finansowo (choć bardzo skromnie) wspieramy tę jednostkę.

Ale żeby nie być gołosłownym poprosiłem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o przygotowanie zestawienia z ostatnich pięciu lat liczby zdarzeń na terenie Podkowy Leśnej oraz udziału jednostek z OSP Żółwin i OSP Milanówek w tych zdarzeniach.

I tak w latach styczeń 2015 – lipiec 2020 na terenie naszego miasta wystąpiło 412 zdarzeń,  w których OSP Żółwin brała udział 2 razy (raz pomimo dyspozycji nie przyjechała), a OSP Milanówek 193 razy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w dużej mierze nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy strażakom z powiatu grodziskiego, w tym ochotnikom z Milanówka.

Musicie też Państwo wiedzieć, że w przypadku braku wskazania jednostki w ciągu właściwie jednego dnia, samochód przepada. Do radnych skierowałem pilnego maila z prośbą, by znając okoliczności wypowiedzieli się w temacie. Również analizowaliśmy możliwość przekazania samochodu do gminy, gdzieś w Polsce, mając na względzie być może pilną potrzebę posiadania takiego wozu, ale okazało się, że niewielki wpływ mielibyśmy na wybór takiej gminy. W związku z tym najlepszym rozwiązaniem, na które zdecydowałem się, przy wsparciu radnych, było wskazanie OSP Milanówek jako tej jednostki, która otrzyma wóz strażacki należny Podkowie Leśnej za nadzwyczajną aktywność mieszkańców w wyborach, z myślą, że w znacznej części będzie służył naszym obywatelom. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przystał na taką propozycję i do środy 22 lipca przedstawiciele MSWiA przekażą czek strażakom z Milanówka. Prezes OSP wyraził swoje zadowolenie z takiego obrotu sprawy, liczą na wsparcie finansowe gminy, konieczne do zakupu.

A potem już tylko pozostanie zamówienie samochodu, co okazuje się nie jest takie proste. Gratuluję mieszkańcom sukcesu, a strażakom życzę, by tych interwencji mieli jak najmniej.

Dofinansowanie na monitoring powietrza

Podkowa Leśna otrzymała 62.730 zł dotacji na kolejne elementy systemu monitoringu powietrza. Pieniądze pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Wartość całego projektu wynosi 125.460 zł. Pieniądze zostaną wydane na zakup 10 tablic LED do wizualizacji wyników stężeń pyłów i gazów, mierzonych w ramach sieci pomiarowej, co ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców i większe wsparcie upowszechnienia kwestii walki o wysoką jakość powietrza. Planujemy kupić 4 tablice LED kolorowe o wysokich parametrach (główne stacje pomiarowe) oraz 6 tablic prostych, umożliwiających wyświetlanie jedynie głównych danych, np. tylko PM 2,5. Tablice zostaną zlokalizowane w głównych punktach miasta, m.in. w szkołach i przedszkolu.

Od 1 lipca 2019 roku Miasto Podkowa Leśna realizuje projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”. Projekt ten jest finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020  w wysokości 1.132.800 zł  (wartość całego projektu wynosi 1.325.856 zł.) W projekcie przewidziano szereg działań mających zwiększyć świadomość podejmowania działań ekologicznych m.in.

  • Uruchomienie systemu monitoringu jakości powietrza [mierzone będą pyły PM 1, PM 2,5 i PM 10, dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3),
  • Stworzenie platformy do gromadzenia i obróbki danych z czujników,
  • Inwentaryzację źródeł ciepła zgodnie z metodologią ZONE,
  • Cykl szkoleń dla mieszkańców, w tym w temacie znaczeni miejskiego monitoringu powietrza, czy korzystania z aplikacji miejskich, w tym m.in. platformy do obróbki danych z czujników,
  • Mobilne Smart Laboratorium, czyli zajęcia dedykowane dla dzieci klas 6-8 szkół podstawowych w zakresie poznawania zasad działania czujników, aby lepiej zrozumieć te zjawiska,
  • Pakt na rzecz czystego powietrza

Ze względu na pandemię koronawirusa projekt w części szkoleniowej został tymczasowo zawieszony – odbywały się cykliczne zajęcia od października do lutego w ramach Mobilnego Smart Laboratorium oraz odbyło się szkolenie w obszarze monitoringu miejskiego. Zakup systemu monitoringu jest na etapie analizy ofert i wyboru wykonawcy, zaś aplikacja jest w trakcie opracowywania.

W latach 2017-2018 przeprowadzono badania jakości powietrza, które prowadzone były przez Polską Akademię Nauk. W ramach tych badań powstała mapa zanieczyszczeń w Podkowie Leśnej, co zapoczątkowało pierwsze dyskusje. Ponadto zorganizowano kilka spotkań z mieszkańcami, na których dyskutowano o temacie jakości powietrza w Podkowie Leśnej.

fot. przykład tablicy LED

Dziękuję za nadzieję…

Rafał Trzaskowski wczoraj kandydat na prezydenta, nieprzerwanie samorządowiec i kolega.

Dla wielu z nas nadzieja na lepsze państwo.

Skończyła się kampania, w której obserwowałem spokój i opanowanie Rafała mimo całej machiny pisowskiej propagandy rzuconej ze szczujni Jacka Kurskiego (pewnie sporo z nas pamięta metody działania Komitetu do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” – wielu różnic nie widzę). Znowu na ulice Polski wyszły demony strachu, nienawiści, ksenofobii i rasizmu.

Rafał wytrzymał, zachował godność, rozbrajał wszystkie podkładane miny inteligentnie i z uśmiechem. Nie dał się zepchnąć w rolę kąsającego na lewo i prawo wściekłego psa zapędzonego do narożnika. Jego konkurent apeluje dzisiaj o wzajemny szacunek.

Ponad 10 mln oddanych głosów – to robi wrażenie. Głosów oddanych z większego lub mniejszego przekonania, głosów także oddanych z uwagi na pragmatyzm czy zwyczajnie przeciw, ale te głosy na Rafała nie będą ciężarem dla przyszłych pokoleń i dzisiejszej Polski. Głosy oddane na jego konkurenta kosztowały każdego z nas przeszło 12.000 zł. Minimum 124 miliardy 900 milionów złotych wydano na programy socjalne (nie rozstrzygam czy słuszne i jaka jest ich faktyczna efektywność), trzynastki, czternastki, na propagandę w TVP, 5+, 500+, bony czy czeki bez pokrycia w ciągu ostatniej kadencji urzędującego prezydenta – sygnatariusza ustaw.  Jeśli ograniczymy się tylko do kampanii prezydenckich, to za każdy głos więcej niż w 2015 roku „państwo PiS” zapłaciło z naszych pieniędzy ponad 62.450 zł. To jest roczna pensja na poziomie średniej krajowej (5200 zł czyli ok. 3750 zł na rękę) dla 2 milionów Polaków. Czyli kwota jaką można byłoby płacić przez 4 kolejne lata wszystkim dzisiejszym bezrobotnym za prace społeczne (taki system można byłoby bardzo szybko zbudować przy minimalnych kosztach). Te pracujące osoby odprowadziłyby blisko 8 miliardów podatku. Podatku, który nie byłyby kredytem, deficytem którego obsługa ciągle rośnie.

Zagłosowaliśmy na Rafała dla sprawy, dla naszego kraju, nie dla pieniędzy. Nie dało się nas kupić, nie udało się partii rządzącej stępić naszej moralności. To my i Rafał jesteśmy zwycięzcami, choć to zwycięstwo gorzkie i bez medalu.

Ale za to jutro nadal wszyscy będziemy mieli czyste serca i ręce, legitymacje społeczną uczciwych ludzi. Nie pobrudziliśmy rąk polityczną łapówką.  Szkoda tylko, że długi zaciągnięte na zwycięstwo swojego kandydata, partia rządząca przerzuci na nas wszystkich. Zapłacimy my, nasze dzieci i zapewne wnuki. Zapłacą wszyscy uczciwie pracujący i rozliczający się z fiskusem, zapłacą także beneficjenci składanych obietnic.  W dużej mierze zapłacą ci, których od 5 lat próbuje się mamić, a faktycznie zabiera się ich ciężko zapracowane pieniądze, zapłacą ci, którzy na dzień dzisiejszy nie mają świadomości skąd rząd i prezydent mają pieniądze. I zapewne dla tych drugich i ich dzieci będzie to bardzo bolesne doświadczenie.

Te 10 018 263 oddanych głosów na Rafała, to głosy oddane za nową solidarnością, uczciwym państwem i równymi szansami dla wszystkich, za tolerancją i otwartością.

Rafał zrobił to z klasą. Trzymajmy się ideałów, prawdy i sprawiedliwości społecznej i historycznej. Jeszcze będzie przepięknie ….

Rafał gratuluję Ci świetnego wyniku i dziękuję za nadzieję.

Wybory prezydenckie 2020. Wyniki

Wyniki w Podkowie Leśnej:

Rafał Trzaskowski 68,03% (1685)
Andrzej Duda 31,97% (792)

Frekwencja 82,53% Uprawnionych do głosowania  było 3034
Gratuluję podkowianom!

Szanowni,

należą się wielkie gratulacje dla mieszkańców małej wiejskiej gminy Klwów na Mazowszu, w której frekwencja wyniosła 94,84%. I choć ich wynik wyborczy nie jest z mojej bajki, to ogromne zaangażowanie wójta, by zdobyć upragniony samochód strażacki jest godne podziwu (sytuację finansową mają mizerną). Oby dobrze służył i jak najrzadziej.
Gratulacje należą się także mieszkańcom Cisnej na Podkarpaciu. Z wynikiem 70,96% dla Rafała Trzaskowskiego przy frekwencji 83,13% są wyjątkiem godnym naśladowania szczególnie w tej części Polski.
Wszystko wskazuje na to, że najwyższe poparcie Trzaskowski zdobył w Sopocie 72,16% (fr.77,59%), tu właściwie nie ma zaskoczenia, a klimat i dobre zarządzanie sprzyja nie tylko mieszkańcom, ale i turystom. Gratuluję. Edit: Jednak Wisła na Śląsku 73,55% Brawo!
Gratuluję także sąsiedniej gminie Michałowice, która w tych wyborach w pięknym stylu pokonała nas walce o lidera frekwencji (83,66%) i zapewne tam trafi czek na 50 tys. zł Stowarzyszenia Metropolia.
Te wybory pokazały, że największą nadzieją na przyszłość są ludzie młodzi 18-29 lat, którzy udzielili poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu na poziomie 63,7% opowiadając się za Polską demokratyczną, otwartą i tolerancyjną. Trzymajmy kciuki, by nie wyjechali z kraju.
Nadzieją też jest edukacja i to o nią musimy walczyć z dużą determinacją. 65,1% ludzi z wyższym wykształceniem zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. To na nas tkwi odpowiedzialność by kształcić dobrze, na najwyższym poziomie, ale i świadomie kształtować postawy ludzi młodych.
I na koniec pocieszam się, że rzutem na taśmę jeszcze się załapałem do grupy wiekowej (40-49), która w większości popiera Rafała 54,4%.

fot. Agencja Gazeta

Gratulacje dla Rafała Trzaskowskiego za osiągnięty ogromny sukces zostawię sobie na osobny artykuł.

 

Idźmy na wybory!

Przed nami wyjątkowe wybory prezydenckie. Są na tyle ważne, że uważam, że moją powinnością jest włączyć się w nie aktywnie. Dla mnie wybór jest oczywisty – Rafał Trzaskowski ✌️
Wybieram empatię, samodzielność, szczerość, wiarygodność, tolerancję, otwartość i bezinteresowność.
Wybieram Polskę dla każdego, a nie tylko dla swoich +.
Wybieram samorządowca oddanego sprawom mieszkańców. Rozumiejącego potrzeby wspólnot. Samorządowca, który gwarantuje, że decyzje w naszych miastach, miasteczkach i wsiach będą zapadały w naszym gronie z naszym udziałem, a nie w odległym zaciszu gabinetu jakiegoś prezesa.
Wybieram doświadczonego polityka, mającego kompetencje i umiejętności, człowieka, który wykształcenie i wiedzę wykorzystuje do budowania i łączenia, którego nie będę musiał się wstydzić, który odbuduje pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Rafała Trzaskowskiego, który nie składa pustych obietnic, który potrafi docenić działania swoich przeciwników.
Rafała Trzaskowskiego, który hołduje fundamentalnym wartościom, rodzinie, wolnej gospodarce, który gwarantuje, że aparat państwa nie będzie deptał najsłabszych i zapewni uczciwe reguły dla wszystkich.
Dlatego w niedzielę z czystym sumieniem i pełnym przekonaniem postawię krzyżyk przy Rafale Trzaskowskim. Współpracując z nim poznałem go na tyle, by wziąć odpowiedzialność za słowa, które do Was kieruję.
Zachęcam Was wszystkich do tego samego, zachęcam niezdecydowanych i wahających się.
W Polsce Rafała Trzaskowskiego jest miejsce dla nas wszystkich, w Polsce Rafała jest dla nas i naszych dzieci jutro.