Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Ile kosztuje oświata w Podkowie Leśnej, a ile otrzymujemy od państwa?

Przy okazji toczącej się w Polsce dyskusji o finansach oświaty wywołanej przez zapowiedź strajku nauczycieli, warto pokazać również sytuację na przykładzie Podkowy Leśnej.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje młodym ludziom prawo do bezpłatnej nauki. Zatem konstytucyjny obowiązek utrzymania systemu oświaty spoczywa na wszystkich organach państwa. Problem jednak w tym, że odwrotnie niż samorządy, kolejne ekipy administracji rządowej prześcigając się w obietnicach wyborczych zwiększają wydatki na kolejne obiecane przywileje, kosztem innych zobowiązań czy grup społecznych.

Polska pod względem nakładów na edukacje zajmuje 4. od końca miejsce w Europie. Za nami są Węgry, Chorwacja i Bułgaria. Jednocześnie z roku na rok gminy coraz więcej wydają ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych mimo, że teoretycznie powinna je w całości pokrywać subwencja.  W roku 2017 wydatki z budżetów gminnych na oświatę osiągnęły już niemal 35 mld zł, a z budżetów miast na prawach powiatu przekroczyły 23 mld zł. Pani Beata Szydło podczas negocjacji płacowych z nauczycielskimi związkami zawodowymi, poinformowała o tym, że nie ma potrzeby zwiększania otrzymywanych od rządu środków z subwencji oświatowej na rok 2019. Oznacza to, że proponowane przez rząd zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli  będą musiały być w całości sfinansowane przez gminy, stanowiąc ogromne obciążenia dla ich budżetów. W większości gmin odbędzie się to kosztem dzieci – mniejszą ilością zajęć dodatkowych, wyrównawczych, sportowych, brakiem zakupu pomocy naukowych, krótszą pracą świetlicy, nie mówiąc o zatrzymaniu inwestycji w infrastrukturę szkolną i przedszkolną. Przypomnę tylko, że w marcu, podobnie jak w innych gminach obcięto Podkowie Leśnej subwencję o ponad 400 tysięcy. Czyli już nasze budżety gminne będą musiały być mocno korygowane, jeszcze przed zapowiedzianą podwyżką. Miasto finansuje tylko jednostki publiczne.

Samorządy od lat coraz więcej dokładają do oświaty, bo rośnie dysproporcja pomiędzy tym co dostają z budżetu państwa, a tym, co na oświatę w poczuciu obowiązku wydają. Gdyby zdać się tylko na „odpowiedzialność strony rządowej” dawno doszłoby do całkowitego załamania się systemu oświaty.

Poniżej w tabeli przedstawiam dane dla Podkowy Leśnej

*Miasto jest pośrednikiem w przekazywaniu subwencji jednostkom niepublicznym.

Zestawienie subwencji oświatowej, wynagrodzeń i wydatków ogółem w formie wykresu

To co zwraca uwagę to gwałtowny skok dysproporcji pomiędzy subwencją oświatową, a wydatkami na wynagrodzenia pomiędzy rokiem 2018 a 2019 oraz wydatkami ogółem. Czyli mówiąc prosto – w 2019 roku (bez uwzględnienia kolejnych podwyżek) dołożymy z budżetu miasta do pieniędzy otrzymanych od państwa ponad 100%, żeby pokryć wydatki na oświatę w Podkowie Leśnej, w tym – do samych wynagrodzeń musimy dołożyć ok. 77%. Nie ma żadnej wątpliwości, że nauczyciele powinni mieć zagwarantowane godziwe wynagrodzenie z budżetu państwa, a nie jak to dotychczas ma to miejsce – z budżetów gmin. Jest to wynik zmniejszenia planowanej subwencji ( i tak niskiej) dla Podkowy Leśnej, o której zostaliśmy poinformowani na początku marca br., przy równoczesnej konieczności zagwarantowania środków na obiecane (dotychczasowe) przez stronę rządową podwyżki dla nauczycieli.

Dane za lata 2016-2018 odzwierciedlają w liczbach prowadzoną politykę optymalizacji kosztów systemu oświaty w Podkowie Leśnej. Należy zwrócić uwagę, że  w latach wcześniejszych w naszym mieście nie miało miejsca „zamrożenie” czy wręcz ciecie funduszu płac nauczycieli. Wręcz przeciwnie, środki na wynagrodzenia systematycznie rosły. Nasze miasto jest w o tyle w korzystniejszej sytuacji od innych samorządów, że nie musiało w ostatnich kilku latach prowadzić dużych inwestycji w infrastrukturę oświatową, a sprawy związane z roszczeniami podwykonawców dotyczącymi budowy szkoły zostały zamknięte ugodami w roku 2016r. Z reguły właśnie plany inwestycyjne gmin są pierwszą ofiarą nieodpowiedzialnej polityki rządu i niedoszacowania kosztów funkcjonowania systemu oświaty pomimo gwarancji zawartych w konstytucji RP.

 

Debata w/s bezpieczeństwa

Zapraszam do dyskusji o bezpieczeństwie w mieście (również tym drogowym). W spotkaniu wezmą udział: Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim, Kierownik Posterunku w Podkowie Leśnej wraz z Policjantami dzielnicowymi. Będzie okazja do zadawania pytań i zgłaszania postulatów.
4 kwietnia 2019. godz. 18.30, CKiIO, Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18.

Rok 2018 zakończony nadwyżką budżetową

Wybaczcie, że piszę dużo o finansach, ale to od nich zależy poziom inwestycji w mieście i jakość życia mieszkańców. Dlatego tak wielką wagę poprzywiązuję do pilnowania budżetu i racjonalnego wydawania pieniędzy. Mam przed sobą sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2018. Nie ukrywam, że wiedziałem, że to był bardzo dobry rok, ale w momencie, gdy można na papierze przeczytać twarde dane w zestawieniu liczbowym, to powody do radości stały się bardziej namacalne-  cały rok zamknęliśmy nadwyżką w kwocie ponad 2 mln zł.  Jest to wynik konsekwentnej polityki finansowej i zmian jakie dokonały się w ostatnich czterech latach w budżecie i to przy rekordowych wydatkach inwestycyjnych tylko w roku 2018 w wysokości 9 mln zł! (w 2014 roku było to 2,2 mln).

7,8 mln to pieniądze związane z przebudową dróg i ścieżek rowerowych (wraz z utrzymaniem), w tym ponad 3,3 mln pozyskane z UE. Blisko 550 tys. wydaliśmy na zakup i pielęgnację zieleni. Edukacja to 9,6 mln, kultura i sport to wydatek rzędu 1,7 mln. Ponad 1,15 mln zapłaciliśmy Janosikowego (przekazano Ministerstwu Finansów). Plan dochodów na 2018 rok w/g uchwały budżetowej (283/XLIII/2017) wynosił 32.396.251 zł, a do budżetu faktycznie wpłynęło 36.135.659 zł.

Liczenie każdej złotówki i oglądanie jej z każdej możliwej strony, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, nieustanne analizowanie wydatków i monitorowanie sytuacji na rynku (racjonalne planowanie inwestycji w czasie) sprawiły, że nasze miasto jest w  bardzo dobrej sytuacji finansowej. Nadmienię, że w czasie mojego sprawowania urzędu miasto nie zaciągnęło żadnych kredytów, jedynie pożyczkę na wymianę lamp w kwocie 750 tys. (2016) w 30% umarzalną. Kwota spłaconego kapitału wraz z odsetkami (została już spłacona) zwraca nam się  po trzech latach, w wyniku osiągniętych oszczędności na zużyciu energii.

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest jednym z dokumentów stanowiących podstawę podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla burmistrza.

Święto Wolności i Solidarności – 4 czerwca

25 marca 2019r. w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Komitetu organizacyjnego obchodów Święta Wolności i Solidarności – 4 czerwca. 30. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku odbędzie się w Gdańsku. Obchody mają trwać od 1 do 11 czerwca. Komitet organizacyjny ustalił, że zaproszeni do Komitetu Honorowego obchodów Święta Wolności i Solidarności będą wszyscy żyjący uczestnicy obrad Okrągłego Stołu.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Unii Metropolii Polskich – prezydenci największych miast: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Rzeszowa, Szczecina, Katowic, Białegostoku, Łodzi oraz przedstawiciele najważniejszych korporacji samorządowych: Unii Miasteczek Polskich – którą mam przyjemność reprezentować, Związku Miast Polskich, Związku Województw, Związku Gmin Wiejskich.

W Gdańsku na placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców 4 czerwca 2019 roku stanie stół, przy którym podpisana zostanie Deklaracja Wolności i Solidarności. Tego dnia o godz. 12.00 w całym kraju odśpiewany zostanie hymn narodowy. Dokładny program zostanie podany bliżej terminu obchodów. Wszystkie samorządy będą mogły korzystać z ujednoliconego znaku graficznego obchodów, który nawiązuje do loga „Solidarności” i plakatów wyborczych z 1989 r., a zaprojektował je twórca legendarnego znaku „Solidarności” Jerzy Janiszewski. 

 

Prezydenci 12 największych miast, zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, podczas spotkania w Warszawie podpisali apel o wysoką frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Treść apelu:

„Drogie Polki i Polacy!

Doceniając kluczową rolę Unii Europejskiej dla rozwoju polskich miast i regionów, apelujemy o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego! Zachęcamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe do tworzenia lokalnych koalicji na rzecz wysokiej frekwencji w dniu 26 maja 2019 r Chcemy podkreślić, że nasz apel wolny jest od jakiejkolwiek afiliacji politycznej. Jest to neutralna inicjatywa, poprzez którą pragniemy zachęcać do skorzystania z prawa do wyboru. Prawa, które daje nam możliwość wywarcia wpływu na kształt całej Unii Europejskiej. W przededniu jubileuszu 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 r. chcemy podkreślić, że o demokrację walczyły pokolenia Polek i Polaków. Korzystajmy z tego przywileju, by wpływać na to, w jakim kierunku podążać będzie Polska i Europa. Nie zostawiajmy decyzji innym! Idąc na wybory, weźmy ze sobą rodzinę, znajomych, sąsiadów. Efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej są bezdyskusyjne. Wierzymy jednak, że Wspólnota Europejska może przynosić nam jeszcze większe korzyści. To zależy tylko od Nas. Tylko aktywni obywatele mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, mogą tworzyć Polskę i Europę zgodnie ze swoimi poglądami, marzeniami oraz inspiracjami.

Zachęcamy do głosowania, do wzięcia udziału w święcie demokracji. Wasz głos liczy się przede wszystkim!”

fot. Agencja Gazeta/Jacek Marczewski

fot. w nagłówku UM Warszawa

warszawa.wyborcza.pl/warszawa/samorzady-szykuja-obchody-30-rocznicy-wyborow-1989-r

 

Maraton Miast Ogrodów 2019

Po raz trzeci  realizujemy ideę zorganizowania Maratonu Miast Ogrodów. Zasada jest prosta – 7 biegów na dystansach od 5km do 10km, które łącznie dają dystans ponad 42km. Organizatorem wydarzenia są organizacje pozarządowe: Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe i  STO-nogi. Pierwszy bieg odbył się dzisiaj ( 24.03.19) w podkowiańskim parku. Trasa 5km, zdecydowanie najbardziej terenowa z całego cyklu nie należała do najłatwiejszych (podbiegi i zbiegi przy znacznej różnicy wzniesień), ale pomimo tego blisko 100 zawodników stanęło na mecie. Bieg był bezpłatny.

Dla przypomnienia kalendarz kolejnych imprez:
14.04 – 5km Turczynek (Milanówek) – Zespół parkowo-willowy – ZAPISY
26.05 – 10km Podkowiańska Dycha
16.06 – 10km Bieg STO-nogi Milanówek
08.09 – 5km Brwinów/Żółwin
13.10 – 5km Podkowa Leśna
16.11 – Noc STO-nogi Milanówek (minimum 2 okrążenia)