100 dni -podsumowanie

Minęło 100 dni mojego urzędowania i przyszedł czas podsumowania. Trzy miesiące diagnozowania i poruszania się trochę po omacku. Jak wyglądało objęcie Urzędu Burmistrza i przejęcie obowiązków w Podkowie? Prosto – dostałem puste biurko. Nie było przekazania spraw, bieżących, pilnych, czy toczących się postępowań sądowych. Nie było informacji ustnej, nie było pisemnej, nie było protokołów (o ja naiwny!). Ustępująca Pani Burmistrz nie pojawiła się nawet na sesji (precedens), by symbolicznie przekazać urząd, kierownik i radca prawny poszli na urlop- są na nim do dzisiaj. O sprawach (w tym sądowych) dowiaduję się drogą dedukcji. Niespodzianki czekają na mnie codziennie… i dzięki temu nie mam czasu na nudę. A dzieje się bardzo dużo – na obrazkach są tylko wybrane elementy, które uznałem za istotne z punktu widzenia mieszkańca.

Obrazki można powiększyć klikając w nie.

Slajd2Slajd3

Slajd4

Slajd5

Slajd6

Slajd7

Slajd8

Przebudowa dróg

Zapraszam na drugie spotkanie w sprawie dróg, które odbędzie się w piątek 20 marca 2015r. o godz. 18.30 w MOK na ul. Świerkowej. Będzie dotyczyło rodzaju nawierzchni i konstrukcji dróg. Przedstawię swój autorski, nowatorski  pomysł na drogi w Podkowie Leśnej – kompromis pomiędzy walorami użytkowymi, funkcjonalnymi, estetycznymi i ekologicznymi. W spotkaniu wezmą udział projektanci dróg i producenci nawierzchni, którzy zaprezentują alternatywne rodzaje nawierzchni jak również ekologiczne sposoby zagospodarowania wód opadowych.

DSC_3591zmDziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie na pierwsze z cyklu spotkań poświęconych bezpieczeństwu 12 marca, za poświęcony czas, uwagi i wskazówki.

 

Miasteczko rowerowe

28-29 maja (czwartek, piątek) 2015r. w Podkowie Leśnej na boisku szkolnym zostanie rozstawione miasteczko rowerowe. Na terenie miasteczka będą zaaranżowane alejki (ze specjalnych mat), które odwzorowują układ ulic. Są na nich namalowane znaki poziome, takie jak przejścia dla pieszych oraz ustawione wszystkie najważniejsze znaki pionowe. Jest zaplanowana taka infrastruktura, jaką ci najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego napotkają, kiedy wyjadą na prawdziwe ulice.

Miasteczko ma pomóc dzieciom i młodzieży oswoić się z jazdą po ulicach, uczyć bezpiecznego poruszania po drogach czy ułatwić przygotowania do egzaminu na kartę rowerową. Poza praktycznymi ćwiczeniami na placu manewrowym, uczniowie będą mogli podszkolić się z zasad ruchu drogowego także teoretycznie. Chętni będą mogli w tych dniach podejść do egzaminu na kartę rowerową. Po rozmowach w szkołach, ze wstępnych ustaleń wynika, że zainteresowanie ze strony dzieci jest na poziomie: 40 uczniów z KIK i 15 uczniów ze szkoły samorządowej. Mam nadzieję, że rodzice zachęcą swoje pociechy do większej aktywności oraz wesprą w nauce znaków drogowych, tak aby ta liczba uczestników wzrosła. Według mnie popularyzowanie roweru jako środka transportu i rekreacji jest bardzo ważne, szczególnie w takim mieście jak Podkowa Leśna. Podejmując taką inicjatywę, poza oczywistym promowaniem jazdy na rowerze miałem głownie na myśli kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Termin został ustalony w porozumieniu ze szkołami i jest na tyle odległy, żeby dzieci, które będą chciały zdawać egzamin miały czas na przygotowanie się do niego.

Zachęcam do obejrzenia filmiku.

Partnerska współpraca Trójmiasta Ogrodów

13 marca 2015 r. w ramach partnerskiej współpracy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Podkowa Leśna – Brwinów – Milanówek) została podpisana umowa, która pozwoli na sfinalizowanie dofinansowania przyznanego trzem gminom na realizację projektu dotyczącego poprawy spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji w kwocie 1.491.229,82 zł ze środków norweskich. Wartość całego projektu to 2.485.383,04 zł. 18, 65%, udział Podkowy Leśnej daje kwotę 463.404,50 zł, z tego wkład własny wyniesie 185.361,80 zł. Dofinansowanie dla naszego miasta (ponad 60%) – 278.042,70 zł.

W ramach projektu będą wykonane między innymi opracowania i dokumentacje :
1. koncepcja częściowego uregulowania stosunków wodnych na terenie PTO w tym inwentaryzacje urządzeń wodnych, dokumentacje odwodnienia zlewni rzeki Rokitnicy. Koncepcja będzie wyjściem do np. opracowania i później ubiegania się o środki na wykonanie zbiorników retencyjnych i nowych urządzeń zapobiegających podtopieniem – bezpośrednio dotyczy to stawu w naszym Parku Miejskim.
2.  studium (poprzedzone badaniami natężenia i przepływu ruchu na stacjach kolejowych i drogach) komunikacyjne w którym zostaną uwzględnione i wskazane wszystkie potoki ruchu samochodów, pieszych, rowerzystów co będzie skutkowało opracowaniem konkretnych dokumentacji projektowych budowy dróg, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych wskazanych jako priorytetowe w w/w studium. Efektem będzie ubieganie się o środki zewnętrzne na budowę w/w dróg już w 4 kwartale tego roku.
3. opracowanie dokumentacji:
– trzech dróg w Podkowie
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 (1,04 km) w granicach administracyjnych naszego miasta
– ścieżki rowerowej wzdłuż trasy kolejki WKD (0,64 km, UM jest w posiadaniu dokumentacji ścieżki rowerowej od stacji WKD Główna w kierunku zachodnim – właśnie uzgodniłem treść porozumienia z projektantem, któremu za w/w dokumentacje nie zapłaciła moja poprzedniczka – udało uniknąć się kosztów sądowych i odsetek).
4. Opracowanie strategii rozwoju terenów zielonych dla PTO. Być może uda się przekonać partnerów do takiego urządzania pasów drogowych z uwzględnieniem roli „zieleni” (aktywna zieleń, natural drainage systems, green alley itp.), aby to stało się wyróżnikiem i wizytówką PTO.
Wśród strategii i programów z zakresu polityki społecznej znajdą się:
– badania i analizy problemów społecznych, opracowanie strategii polityki społecznej do specyfiki naszych miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych i ekonomicznych poszczególnych społeczności.
– strategie integracji społecznej w poszczególnych gminach
– plan rozwoju sportu i rekreacji dla Podkowy Leśnej.
– koncepcja i dokumentacja budowy cmentarza na terenie Żółwina dla mieszkańców Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna
– plan marketingu społecznego dla PTO

W sumie powstanie kilka dokumentów strategicznych będących wytycznymi dla późniejszych działań, jak i wiele konkretnych dokumentacji, które będzie można realizować już w roku 2016 i starać się o współfinansowanie ze środków zewnętrznych, wszystko to z myślą i pożytkiem dla podkowian.

fot. www.facebook.com/Brwinow

 

Oświetlenie w mieście.

Przystąpiliśmy do przeprowadzenia analizy kosztowej oświetlenia w mieście. Podkowę oświetla 1048 lamp – w użytkowaniu na słupach PGE znajduje się 1019 lamp, 29 – to lampy miasta. Część lamp jest rtęciowych (aż 30%), część sodowych. Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na poziomie zaledwie 40%, zatem, aż 60% wykorzystywanej przez nie energii jest tracona „po drodze”. Wymieniając oświetlenie na LED można tego uniknąć.

Analiza ma wykazać, czy inwestycja w energooszczędne oświetlenie LED będzie opłacalna i jak długi będzie okres zwrotu poniesionych kosztów. Jakie rozwiązanie byłoby najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Czy faktycznie będzie to oznaczało mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie ulic czy też miejsc publicznych, a dla środowiska – mniejszą emisję zanieczyszczeń. Ponadto, myśląc nad ewentualną zmianą nadrzędnym warunkiem jest dla mnie, aby nastąpiła znacznie zwiększona widoczność ulic i wzrosło poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Białe światło emitowane przez diody LED postrzegane jest jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Żeby mieszkańcy mogli ocenić, czy faktycznie tak jest i z wymiany lamp płyną inne korzyści, niż finansowe, na terenie miasta zostało zamontowanych nieodpłatnie 20 lamp z oświetleniem LED. Ulica, na której zostały zamontowane lampy to Jana Pawła II od Parkowej do Bluszczowej i początek Bluszczowej oraz Brwinowska od Lotniczej. Czas, w którym będą wisiały nowe lampy to dwa miesiące. Następnie przekażę wnioski z analizy (audytu), kosztorys wymiany oświetlenia w całej Podkowie oraz uwagi mieszkańców – Radzie Miasta – do dyskusji. Zachęcam mieszkańców do składania opinii.

%d bloggers like this: