Kto zmieni standardy rządzenia?

„Kto zmieni standardy rządzenia?” Pod takim tytułem ukazał się artykuł Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog, które zakończyło akcję ” Jawność sprzyja każdej władzy”.

Na 292 kandydatów objętych akcją wygrało 9 osób, w tym ja – jako jedyny na Mazowszu i w centralnej części kraju.

Lista zwycięskich uczestników akcji „Jawność sprzyja każdej władzy”

 • Albert Bartosz, Oświęcim
 • Robert Biedroń , Słupsk
 • Łukasz Borowiak, Leszno
 • Adrian Napierała, Dopiewo
 • Ryszard Pacholik, Kobierzyce
 • Robert Pawłowski, Złotoryja
 • Adam Ruciński, Środa Śląska
 • Artur Tusiński, Podkowa Leśna
 • Krzysztof Wolny, Międzychód

W akcji, chodziło  o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych.

Między innymi zdeklarowałem się do:

 1. Publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestry wszystkich umów zawieranych przez urząd. Rejestry będą dostępne w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania oraz zawierać będą minimalnie informację o numerze umowy, kontrahencie, zakresie wykonywanego zadania, terminie obowiązywania umowy oraz kwocie.
 2. Udostępniania swojego kalendarza w Biuletynie Informacji Publicznej, w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania. Kalendarz będzie zawierać wszystkie przeszłe, bieżące i planowane służbowe spotkania oraz wszelkie działania związane z wykonywaniem przeze mnie funkcji publicznej.
 3. Nie zatrudniania radnych w spółkach i instytucjach zależnych od burmistrza miasta

Link do artykułu.http://siecobywatelska.pl/1,454,kto_zmieni_standardy_rzadzenia.html

Wyniki ankiety

Przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej przed wyborami przez KWW Mieszkańcy dla Podkowy. W ankiecie wzięło udział 114 respondentów, co daje 3% populacji mieszkańców Podkowy. Odpowiedzi było można udzielać pisemnie, wypełniając kwestionariusz za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio podczas spotkań przedwyborczych. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania zamknięte były oceniane w skali od 1do 5. Przy czym: 1 bardzo źle, 2 źle, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze.

Odpowiedzi na pytania można przeczytać w zamieszczonym linku.

https://docs.google.com/forms/d/10J-qlSYS5gXg1YxIQx3lTXPM_uef5cbZ_PguQ0NDHbs/viewanalytics

Dni przyjęć interesantów w urzędzie

Zmieniałem zrządzenia organizacyjne istotne dla mieszkańców:
1. Od przyszłej środy 10.12.14r. – nie ma dnia wewnętrznego. Każdego dnia zapraszam do Urzędu Miasta (Zarz. nr 81/2014 z 3.12.14).
2. Jestem do dyspozycji interesantów, w sprawach ogólnych – codziennie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W sprawach skarg – w poniedziałki w godzinach 12.00-18.00

 

I sesja

W dniu dzisiejszym – 27. 11.14r. odbyła się I Sesja Rady Miasta VII kadencji. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym sesję, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadził radny najstarszy wiekiem – Zbigniew Habierski. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu nowo wybrani radni i burmistrz złożyli ślubowanie. Potem nastąpił wybór przewodniczącego rady i jego zastępcy. Przewodniczącą w głosowaniu tajnym 12:3 została Renata Gabryszuk, a jej zastępcą Grzegorz Smoliński  (12:3). Gratuluję!

Zgodnie z art.29a ustawy (j.w) od momentu ślubowania burmistrza – przejmuje on obowiązki. Na sesji zabrakło ustępującej ze stanowiska Pani Burmistrz. W związku z tym na łamach mojej strony www, chciałbym Jej podziękować za starania jakie włożyła  w pracę na rzecz miasta.

Od jutra jestem do dyspozycji dla mieszkańców w urzędzie, na ul. Akacjowej.

Treść mojego ślubowania „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców  miasta. Tak mi dopomóż Bóg” 

%d bloggers like this: