Likwidujemy bariery

Zleciłem zebranie ofert na zaprojektowanie w budynkach miejskich: urzędzie, bibliotece i przedszkolu (kolejnymi będą: OPS i liceum) podjazdów ułatwiających poruszanie się ludziom starszym, niepełnosprawnym i rodzicom z dziećmi. Przestrzeń publiczna i budynki użyteczności publicznej pozbawione barier, mają duży wpływ na mobilność, niezależność i jakość życia nie tylko osób starszych i niepełnosprawnych. Wszyscy ludzie, bez względu na stan zdrowia, mają prawo do komfortowego poruszania się. W październiku zeszłego roku na prośbę radnych minionej kadencji przygotowałem  prezentację pt. ”Opis stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z małymi dziećmi w Podkowie Leśnej”, z której jasno wynika, że jeszcze wiele trudu nas czeka, aby dostępność przestrzeni, która nas otacza była w choć w stopniu zadowalającym. Podjęte przeze mnie kroki, są pierwszymi na drodze dążenia do Podkowy przyjaznej dla ludzi w każdym wieku. W podsumowaniu prezentacji napisałem, że: „aby przestrzeń dobrze służyła rozwojowi lokalnej społeczności musi być przyjazna wszystkim, czyli dostępna dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Taka przestrzeń jest konieczna do zapewnienia pełnej integracji pomiędzy jej użytkownikami. Przestrzeń publiczna jest miejscem nawiązywania więzi międzyludzkich, stosunków sąsiedzkich, służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego jest miejscem spotkań i interakcji mieszkańców, w związku z tym powinna być pod szczególną opieką władz samorządowych” – i tego będę się trzymał.

 

Dom komunalny

Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe ruszyliśmy z budową budynku komunalnego przy ul. Orlej w Podkowie. Decyzja o konieczności budowy domu (lokali) dla osób w szczególnej sytuacji mieszkaniowej została podjęta przez Radę Miasta dwa lata temu – została przygotowana dokumentacja i pozwolenie na budowę, natomiast samej budowy nie udało się przeprowadzić w zaplanowanym terminie. W związku z tym, konsekwentnie również  w budżecie na 2015r. zostały zarezerwowane środki na ten cel. Projekt budynku jest identyczny, jak już istniejącego na ul. Jaskółczej, są to dwa budynki mieszkalne jednorodzinne połączone klatka schodową. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma EKO-INVEST sp. z o.o. z Kielc. Termin wykonania zamówienia to 15 października 2015r.

Zaplanowany koszt budowy: 730.000 zł, w tym 295.091 zł – to dofinansowanie z programu wsparcia budownictwa Socjalnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spotkanie z Prezydentem

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 stycznia 2015r. zorganizowała spotkanie „25 lat Wolności-dziękujemy!”, na które zaprosiła osoby, które w szczególny sposób włączyły się w obchody 25 rocznicy polskiej wolności. Wśród zaproszonych gości znalazła się Katarzyna Tusińska, współinicjatorka organizowanego w Podkowie Leśnej w czerwcu 2014r Rowerowego Rajdu Wolności. Zaproponowana dość innowacyjna formuła przekazywania faktów historycznych spotkała się z wyrazami uznania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności. Dla uhonorowania przedsięwzięcia wydarzenie Rowerowy Rajd Wolności zostało objęte patronatem Prezydenta. Podczas oficjalnej części podsumowującej obchody 25-lecia Wolności Bronisław Komorowski podkreślił „wspólnym wysiłkiem powinniśmy zadbać, aby nawyk cieszenia się wolnością stał się elementem trwałym”.

Informacja

Szanowni Mieszkańcy

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich udostępniło sale dla nieformalnych spotkań mieszkańców.

Mieszkańcy, którzy mają ochotę spotykać się poza domem w celach wszelakich, np. towarzyskiego porozmawiania, omówienia ważnego problemu dziurawej ulicy, pogrania w karty, szachy czy scrabble mają taką możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dni i godziny

Pałacyk Kasyno – duża sala

Poniedziałek   od godziny 17.00

 

Mok – galeria A ul. Świerkowa

Poniedziałek   od godziny 17.00

Wtorek              od godziny 17.00

Środa                  od godziny 17.00

Egipskie ciemności!

Uszkodzeniu uległa linia średniego napięcia, w związku z tym w dużej części miasta nie ma prądu. Oprócz tego zostały zerwane linie niskiego napięcia między innymi na ul. Modrzewiowej przez zwalone drzewo. Pozostałych uszkodzeń jeszcze nie zlokalizowano, natomiast wiadomo, że występują. Niestety naprawa możliwa będzie najprawdopodobniej dopiero jutro ( w niedzielę) i dopiero wtedy możliwe będzie sukcesywne przywrócenie prądu. Służby pogotowia energetycznego i straży pożarnej cały czas, również nocą  pracują.IMG_0019

%d bloggers like this: