Jan Borowiec

Były opozycjonista Jan Borowiec – z Podkowy Leśnej, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Instytucie Maszyn Matematycznych, został odznaczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w dniu dzisiejszym 13 grudnia 2014r. – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dom Jana Borowca i jego żony Marii był miejscem nielegalnych spotkań grupy ich przyjaciół zaangażowanych w działalność opozycyjną w latach 80. W domu składowano również papier dla podziemnych drukarni. W 1985 r. przeprowadzono całodniową rewizję, w wyniku której Jan Borowiec został aresztowany. W areszcie śledczym przebywał 11 miesięcy.

http://www.tvn24.pl/prezydent-wreczyl-odznaczenia-opozycjonistom,498315,s.html

Zdjęcie zostało zrobione podczas  Rowerowego Rajdu Wolności.

Sprawozdanie z tygodniowej pracy burmistrza

SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA Podkowa Leśna od 27 listopada do 8 grudnia 2014 r.

1. W okresie sprawozdawczym zostały wprowadzone zarządzenia:

 1. Nr 69 do nr 78 z 28.11.2014 r. w sprawie cofnięcia upoważnień z zakresu administracji publicznej.
 2. Nr 79 z 1.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu z zakresu administracji publicznej.
 3. Zarządzeniem Nr 80/Fn/2014 z 1.12.2014 dokonano zmian w uchwale budżetowej miasta na rok 2014r. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami w dziale Opieka społeczna(dotacje z budżetu państwa) oraz dziale Rada Miasta – przeniesienie środków z delegacji i wynagrodzeń bezosobowych na szkolenia radnych.

Ważne dla mieszkańców

 1. Nr 81 z 3.12.2014r. od 10 grudnia br. zlikwidowano dzień pracy wewnętrznej (środy). Zmiana w Regulaminie Pracy Urzędu.
 2. Nr 82 rozwiązano Miejską Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną działającą przy burmistrzu. Uchylono również zarządzenia w/s odpłatności za udział w pracach komisji.
 3. Zmieniono – rozszerzono godziny pracy kasy urzędu. Od 8 grudnia 2014r. kasa jest czynna godzinach: poniedziałek 8.00 -18.00, wtorek 10.00-14.00, środa 8.00-14.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00

Organizacyjne dot. pracy Urzędu:

 1. Burmistrz przyjmuje codziennie, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu. W sprawach skarg – w poniedziałki w godzinach 12.00-16.00
 1. Zlikwidowano parkingi dla pracowników, wszystkie postojowe miejsca są udostępnione dla interesantów.
 2. Pracownicy gospodarczy UM pracują od godziny 7.00 do 15.00 za wyjątkiem poniedziałku 7.00-16.00 i piątku 7.00-14.00. Dostosowano godziny do specyfiki pracy, a nie godzin pracy urzędników, jak to miało miejsce do tej pory.
 3. Otwarto i oznakowano toalety dla interesantów.

Zostały podpisane zlecenia/umowy na realizację:

 1. Wymiany uszkodzonych elementów skate parku.
 2. Wymiany pompy na obiegu C.O w budynku szkoły
 3. Zabezpieczenie miasta przed dzikami – został kupiony środek odstraszający dziki (posiada feromony niedźwiedzia), który zostanie rozsypany wzdłuż lasu. Środek jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.
 4. Wymiany drzwi w sekretariacie i kasie UM

Trwa rozliczanie następujących projektów:

 1. budowa ulicy Warszawskiej – stan zaawansowania ok. 60%
 2. montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie MOK

3. Ogłosiliśmy przetarg na konserwację sieci wodociągowej oraz przetarg na konserwację sieci kanalizacyjnej.

4. Wstrzymane zostały prace na ulicy Bukowej z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych i wątpliwości co do jakości warstwy wiążącej asfaltu. Zostaną pobrane próbki do badania. W najbliższych dniach zostanie uporządkowana ulica (zniwelowanie wystających studzienek).

5. Rozliczone zostały prace dot. budowy przepustu na ulicy Irysowej.

6. Ulica Kwiatowa – czekamy na zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z elementami spowolnienia. Pozytywna opinia powinna zostać wydana jeszcze w tym roku.

7. PGE Dystrybucja na interwencję UM rozwiesi informację na słupach o planowanym wyłączeniu dostaw prądu 11.12.2014r.

8. Zawnioskowałem do Nadleśnictwa o bardziej szczegółowy harmonogram prowadzenia prac saperskich z podaniem zwalniania konkretnych kwartałów lasu.

9. Zarządziłem sporządzenie rejestrów wszelkiego rodzaju umów na usługi, zakupy, prace które będą publikowane w BIP za lata ubiegłe. Od nowego roku zestawienia będą publikowane w okresach miesięcznych, a później na bieżąco. Dotyczyć to będzie także jednostek organizacyjnych.

10. Na ul.: Szpaków, Wróblej, Warszawskiej. Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej odbędzie się kablowanie linii energetycznych 15KV, 5200 m linii napowietrznej, kablowane 6200 m.

11. Na początek stycznia zaplanowałem spotkanie z Dyrektorem PGE Dystrybucja rejon Pruszków oraz z Dyrektorem MSG Gazownia w Pruszkowie w celu skoordynowania prac robót z naszymi remontami drogowymi.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

Artur Tusiński

Kto zmieni standardy rządzenia?

„Kto zmieni standardy rządzenia?” Pod takim tytułem ukazał się artykuł Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog, które zakończyło akcję ” Jawność sprzyja każdej władzy”.

Na 292 kandydatów objętych akcją wygrało 9 osób, w tym ja – jako jedyny na Mazowszu i w centralnej części kraju.

Lista zwycięskich uczestników akcji „Jawność sprzyja każdej władzy”

 • Albert Bartosz, Oświęcim
 • Robert Biedroń , Słupsk
 • Łukasz Borowiak, Leszno
 • Adrian Napierała, Dopiewo
 • Ryszard Pacholik, Kobierzyce
 • Robert Pawłowski, Złotoryja
 • Adam Ruciński, Środa Śląska
 • Artur Tusiński, Podkowa Leśna
 • Krzysztof Wolny, Międzychód

W akcji, chodziło  o to, aby osoby kandydujące na urząd prezydenta, burmistrza lub wójta zobowiązały się do prowadzenia rejestru zawieranych umów, ”kalendarza on-line” i niezatrudniania w podległych im instytucjach osób sprawujących funkcję radnych.

Między innymi zdeklarowałem się do:

 1. Publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestry wszystkich umów zawieranych przez urząd. Rejestry będą dostępne w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania oraz zawierać będą minimalnie informację o numerze umowy, kontrahencie, zakresie wykonywanego zadania, terminie obowiązywania umowy oraz kwocie.
 2. Udostępniania swojego kalendarza w Biuletynie Informacji Publicznej, w formacie możliwym do dalszego wykorzystywania. Kalendarz będzie zawierać wszystkie przeszłe, bieżące i planowane służbowe spotkania oraz wszelkie działania związane z wykonywaniem przeze mnie funkcji publicznej.
 3. Nie zatrudniania radnych w spółkach i instytucjach zależnych od burmistrza miasta

Link do artykułu.http://siecobywatelska.pl/1,454,kto_zmieni_standardy_rzadzenia.html

Wyniki ankiety

Przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej przed wyborami przez KWW Mieszkańcy dla Podkowy. W ankiecie wzięło udział 114 respondentów, co daje 3% populacji mieszkańców Podkowy. Odpowiedzi było można udzielać pisemnie, wypełniając kwestionariusz za pomocą strony internetowej lub bezpośrednio podczas spotkań przedwyborczych. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania zamknięte były oceniane w skali od 1do 5. Przy czym: 1 bardzo źle, 2 źle, 3 średnio, 4 dobrze, 5 bardzo dobrze.

Odpowiedzi na pytania można przeczytać w zamieszczonym linku.

https://docs.google.com/forms/d/10J-qlSYS5gXg1YxIQx3lTXPM_uef5cbZ_PguQ0NDHbs/viewanalytics

Dni przyjęć interesantów w urzędzie

Zmieniałem zrządzenia organizacyjne istotne dla mieszkańców:
1. Od przyszłej środy 10.12.14r. – nie ma dnia wewnętrznego. Każdego dnia zapraszam do Urzędu Miasta (Zarz. nr 81/2014 z 3.12.14).
2. Jestem do dyspozycji interesantów, w sprawach ogólnych – codziennie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W sprawach skarg – w poniedziałki w godzinach 12.00-18.00

 

%d bloggers like this: