“Decentralisation and local government reform in Ukraine”

Rząd ukraiński zwrócił do Rady Europy o wsparcie eksperckie w sprawie ulepszenia obecnego prawodawstwa dotyczącego obszarów metropolitalnych na Ukrainie, a także zarządzania, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego i usług publicznych w obszarze aglomeracji Kijowa.

Rada Europy w ramach prowadzonego międzynarodowego Programu  “Decentralisation and local government reform in Ukraine” oddelegowała do Kijowa ekspertów samorządowych – reprezentantów czterech krajów: Niemiec, Anglii, Włoch i Polski. Dlatego też w dniach 15-17 maja 2019 roku miałem przyjemność reprezentować nasz kraj na Ukrainie.

Fizyczna ekspansja obszarów miejskich i rosnąca interakcja gospodarcza, środowiskowa i społeczna między miastami a otaczającym je terenem wymaga przyjęcia bardziej dynamicznego zrozumienia miasta. Chodzi tu o zależności wynikające z  przepływu osób przemieszczających się z domu do pracy, usług (w tym publicznych), rozrywki, rozwoju przedsiębiorstw, transportu. Można to rozwiązać jedynie poprzez współpracę między różnymi gminami, które tworzą obszar metropolitalny. Jako aktywny członek warszawskiego obszaru metropolitalnego  mogłem podzielić się doświadczeniami w zakresie polityki metropolitalnej i współpracy międzygminnej nie z perspektywy wielkiego miasta, a samorządu współtworzącego metropolię. Biorąc pod uwagę, że pozostali trzej eksperci byli z Hamburga, Londynu i Turynu, to przedstawienie punktu widzenia z drugiej strony ( z punktu interesów małej gminy jak Podkowa Leśna) wydawało się znaczące dla wypracowania możliwie najlepszego modelu dla regionu Kijowa. Małe miasta i obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużego miasta stanowią integralną część obszaru zurbanizowanego o silnych powiązaniach funkcjonalnych z centrum. Pracowaliśmy nad tym w gronie ekspertów z Rady Europy we współpracy z Kijowską Administracją Państwową, a także z wyspecjalizowaną Komisją Parlamentarną, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszeniem Miast Ukraińskich. Koncentrowaliśmy się na czterech obszarach tematycznych: rozwoju gospodarczym i planowaniu urbanistycznym, transporcie, usługach użyteczności publicznej i opiece zdrowotnej.

Zespół w oparciu o własne doświadczenia i fachową wiedzę wypracował dla władz Kijowa zalecenia w celu określenia najlepszego możliwego modelu modernizacji obecnego systemu, prawodawstwa i praktyki zarządzania dla obszarów metropolitalnych wraz z podziałem kompetencji między różne jednostki terytorialne, koncentrując się na regionie Kijowa.

Mer Kijowa Witalij Kliczko omówił z członkami grupy ekspertów Rady Europy ds. Zarządzania w miastach metropolitalnych temat aglomeracji kijowskiej i podziękował za pracę wykonaną przez biuro Rady Europy.

W skład zespołu, w którym miałem przyjemność pracować wchodzili m.in.:

  • Paul Hildreth Council of Europe expert
  • Jakob Richter – Head of the Office of Hamburg Metropolitan region / Leiter der Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg
  • Marco Orlando Director of National Association of Italian Municipalities, regional section (ANCI Piemonte)
  • Charlotte Adan Director – Charlie Adan Executive Ltd and Chair – Fighting Fraud Locally Board
  • Markiyan Dacyshyn Expert of the Council of Europe Programme “Decentralisation and Local Government Reform in Ukraine”, Project Co-ordinator of the NGO “Civil Society Institute”
  • Sylvia Ivanova Deputy Head of Good Governance Division, Democratic Governance Department, Directorate General of Democracy of the Council of Europe, Head of the Council of Europe Programme “Decentralisation and Local Government Reform in Ukraine”
  • Daniel Popescu Head of Democratic Governance Department, Directorate General of Democracy of the Council of Europe

Nie ukrywam, że praca  w tak doświadczonym międzynarodowym zespole dała mi dużo satysfakcji osobistej i zawodowej, szczególnie, że byłem jedynym oddelegowanym Polakiem rekomendowanym przez przedstawicieli Rady Europy.

http://kiev.klichko.org/news/?id=3459

 

Przynieś elektrośmieci

W Miasteczku Biegowym w Parku Miejskim 26 maja w godz. 9-14 podczas VII Podkowiańskiej Dychy w namiocie CRR zostanie wystawiony pojemnik, do którego mieszkańcy Podkowy będą mogli wyrzucić elektrośmieci. Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjnej przez Podkowiańskie Towarzystwo Biegowe we współpracy z CCR Polska Sp. z.o.o

List do Prezesa Rady Ministrów

Jako liderzy sześciu największych korporacji samorządowych: Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw zwróciliśmy się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o pilne spotkanie na temat sytuacji finansów publicznych. Proponowane zmiany przez rząd w systemie podatkowym w znacznym stopniu uszczuplają dochody samorządów. Tylko w jednostkach samorządu terytorialnego ubytek wpływów z podatku PIT ma wynieść ok. 5,2 mld zł, co musi przełożyć na jakość życia mieszkańców.

http://samorzad.pap.pl/depesze/temat_dnia/191160/Samorzady-chca-pilnego-spotkania-z-premierem-

Otrzymaliśmy dofinansowanie na termomodernizację

Z przyjemnością informuję, że otrzymaliśmy dotację na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych oraz na ich termomodernizację. Wysokość dofinansowania wynosi 422.000 zł przy wartości projektu 715.078 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Projekt polega na wymianie urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych (Jaworowa, Jana Pawła – Hel). Poza wymianą urządzeń grzewczych, w budynkach komunalnych oraz w budynku liceum wykonana zostanie głęboka termomodernizacja każdego z budynków (docieplenie ścian zewnętrznych budynków,  wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej).


Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści:
wzrost efektywności kosztowej budynków związanej z redukcją ubytków ciepła, zahamowanie pogłębiających się procesów emisji spalin związanych z użytkowaniem kotłów na paliwa stałe lub starych kotłów gazowych, uzyskanie oszczędności kosztowych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Unia Miasteczek Polskich – nowe władze

Miło mi poinformować, że powierzono mi funkcję prezesa Unii Miasteczek Polskich. Aktywność w ogólnopolskich korporacjach samorządowych, to możliwość reprezentowania szerokiego głosu samorządowców m.in. w gremiach rządowych i organizacjach europejskich.

Więcej o zadaniach, które stoją przede mną możecie Państwo przeczytać w wywiadzie udzielonym „Wspólnocie” www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/tusinski-male-miasta-to-duza-grupa-ze-slabym-glosem-musimy-to-zmienic

Przedstawiciele stowarzyszenia działają w wielu ciałach systemu państwowego m. in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

ump_logo2Organizacja działa od 1991r. Małe miasteczka mają swoją specyfikę i co za tym idzie własne interesy, których stara się bronić Unia. Podkowa Leśna była gospodarzem spotkania w dniach 26-27 kwietnia, którego jednym z tematów było wzmocnienie roli stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich w celu lobbowania na rzecz odpowiednich regulacji prawnych i promocji rozwiązań korzystnych dla małych samorządów w zakresie oświaty.

%d bloggers like this: