Rewitalizacja parku nominowana do nagrody

Z przyjemnością informuję, że Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich nominował „Rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej” w Podkowie Leśnej do nagrody w X edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Konkurs od lat jest obejmowany Honorowym Patronatem Prezydenta Polski.

Podstawowym celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno –architektonicznych, utrzymanych na poziomie jakościowo nie odbiegającym od aktualnych światowych standardów w tej dziedzinie.

Dodatkowym celem jest promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni, oraz mających wysoką wartość społeczną (integrując społeczności lokalne, poprawiając warunki bytowe i jakość życia mieszkańców), a także rewaloryzujących obiekty zabytkowe i przywracających kulturową tożsamość miejsc, chroniących i promujących walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni, a jednocześnie będących najlepszymi przykładami wykorzystania funduszy europejskich, samorządowych i środków prywatnych dla realizacji publicznych celów lokalnych i regionalnych.

WP_20160702_14_13_06_ProZamontowane niedawno maszty flagowe.

WP_20160702_14_11_27_ProSama nominacja jest bardzo dużym wyróżnieniem. Jednocześnie utwierdza mnie w przekonaniu, że obrany kierunek i pomysł na rewitalizację przestrzeni publicznych w Podkowie Leśnej jest jak najbardziej słuszny.

Dodaj komentarz