Archiwum kategorii: Wydarzenia

Kolejne kontrole, rzeka w toku i ściek w badaniach

Pamiętacie Państwo pomysł Dendropolis, by rów Rs -11 przekształcić w rzekę? Stosowny wniosek złożyli do Wód Polskich, dzięki czemu pod koniec sierpnia organ wszczął postępowanie zgodne z żądaniem wnoszących „dotyczące podjęcia czynności zmierzających do wstrzymania próby zawłaszczenia przez gminę Podkowa Leśna gruntów pokrytych wodami poprzez zmianę statusu zbiornika wodnego w Leśnym Parku Miejskim w Podkowie Leśnej z wód płynących na stojące (…)”, włączając w to nie tylko Podkowę Leśną, ale także gminy: Grodzisk Mazowiecki, Brwinów, Milanówek. Jesteśmy w kontakcie z władzami i przedstawicielami wymienionych gmin. Zgodnie z przepisami prawa wodnego, to Skarb Państwa jest właścicielem gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Przez setki nieruchomości prywatnych przebiega rów, który Dendropolis chce formalnie nazwać rzeką, bez względu na konsekwencje, także dla mieszkańców tych działek.  O tym pisałem więcej w czerwcu http://arturtusinski-podkowa.pl/wywlaszczenia-nowe-pomysly-dendropolis/ .

Sympatyków wstrzymania budowy stawu i nagminnego wykorzystywania trybu skargowego nie uśpiły wakacje, Departament Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych wszczął postępowanie w sprawie stawu, a jakże, ale też pumptracka – widocznie, ogólne zadowolenie użytkowników, głownie dzieci i młodzieży w oczy kole. Przeżyjemy i to.

Przy okazji warto wspomnieć, że po ostatnich intensywnych czerwcowych opadach z rowu przy stawie została pobrana próbka wody do badania. Wyniki wyszły zgodnie z przewidywaniami – płynąca woda mimo iż w pierwszych dniach płynie brunatna, a później przezroczysta, (która wydaje się czysta) zawiera taką ilość zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i chemicznego, co nie kwalifikuje jej do użytku. Mówiąc bardziej kolokwialnie, to zwykły ściek, z którego zgodnie z normami nie powinny korzystać także zwierzęta, o ludziach nie wspomnę. Zaklinanie rzeczywistości nie pomoże, niestety to nie przypomina górskiego potoku. To tak gwoli informacji, co chce zafundować Dendropolis i ich aktywni sympatycy w naszym stawie. Na szczęście na magazynowanie wody o tak złych parametrach nie pozwalają obowiązujące przepisy.

Poniżej stanowisko mieszkańców w/s działania Dendropolis

 

Park&Ride po trzech latach

Po trzech latach od wybudowania Park&Ride widzimy, jak ta inwestycja jest bardzo potrzebna w Podkowie Leśnej. Parking w dni powszednie jest zajęty w 100%, a i tak wiele innych samochodów zajmuje naszą miejską przestrzeń, pozostawiając swoje samochody na cały dzień w uliczkach położonych w centrum. O podejmowanych działaniach w zakresie rozwiązania tego problemu napiszę  w osobnym artykule.

Protesty LOP

Podobnie jak dzisiaj w przypadku stawu i Alei Lipowej, tak wtedy grupa „aktywistów” skupiona wokół podkowiańskiej Ligi Ochrony Przyrody (dzisiaj działaczy w Stowarzyszeniu Dendropolis) próbowała zablokować planowaną inwestycję budowy parkingu, argumentując między innymi obniżeniem komfortu życia mieszkańców i niszczeniem przyrody, na tym terenie występować miały chronione rośliny i zwierzęta, m.in. chroniony chrząszcz koziróg dębosz czy pęcherznica musztardowata, co nigdy nie zostało potwierdzone. Plany powstania Park&Ride zostały zainicjowane w 2010 roku i z uwagi na toczące się postępowania administracyjne (odwołania LOP) dopiero w 2016 roku udało się uzyskać pozwolenia na budowę.

Dotacja unijna

Także w 2016 roku miasto wystąpiło o z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych budowy Park&Ride na kwotę 608.236,18zł. Szczęśliwie po ponad 6 latach blokowania decyzji konserwatora i tym samym możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, udało się uzyskać dofinansowanie i zakończyć budowę parkingu w grudniu 2017 r. W 2018 roku wykonano nasadzenia, wybudowano toaletę, wiaty rowerowe, zamontowano ławki i punk serwisu rowerów.

Parking w liczbach

Parking mieści do 130 samochodów w jednej chwili, a w co trudno uwierzyć, średnio skorzystało z niego w ciągu trzech lat 80.000 kierowców. Parking ma zainstalowaną pętlę liczącą każdy wjeżdżający samochód. Niemniej cały teren, obsadzony roślinnością stanowi estetyczny fragment przestrzeni miejskiej, która służy zarówno mieszkańcom, pasażerom WKD jak i odwiedzającym Podkowę Leśna turystom.

Dla porównania kilka zdjęć sprzed wykonania inwestycji i zrobione w tym roku.

 

 

Słowackiego i Wiewiórek. Przetargi na Mickiewicza, Wróblą i Sasanek.

Na ulicach: Słowackiego i Wiewiórek na odcinku od Głównej do Myśliwskiej została wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa bazaltowego, przy użyciu emulsji w celu zespojenia materiału. Po utwardzeniu, jakość mieszkania w tym rejonie znacznie się poprawi.

To jeszcze nie koniec remontów dróg, kolejną będzie ulica Mickiewicza (Reymonta-Sienkiewicza). Trwa wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej na przebudowę ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Sienkiewicza. Ulica będzie miała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,5 m z przewężeniem, w celu spowolnienia ruchu oraz pełne odwodnienie. Trwa procedura przygotowania materiałów celem przeprowadzenia procedury przetargowej na przebudowę ulicy Sasanek od Bluszczowej do wysokości przepustu na rowie Rs11 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Głogów oraz ulicy Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej.

 

Przetarg na Grabową i Sosnową

Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę ulicy Grabowej na odcinku od Bukowej do Sosnowej. Ulica będzie miała minimalną dopuszczoną szerokości 4,5m. W drodze zostanie ochronione drzewo rosnące w skrajni jezdni, na tym odcinku będzie wykonany azyl drogowy (zwężenie jezdni) oraz w drugim miejscu w celu spowolnienia ruchu.  Druga ulica zakwalifikowana do przebudowy, to Sosnowa na odcinku od Bukowej do Modrzewiowej wraz z wyniesionym skrzyżowaniem. Obie ulice znajdą się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy będzie miał pierwszeństwo przed pojazdami, na obu także zaplanowano nawierzchnię asfaltową.

Nowe tabliczki

Tablice Alei Lipowej im.Tadeusza Baniewicza miały zostać zamontowane wraz z otwarciem alei po rewitalizacji. Ponieważ wiadomo już, że rewitalizacji ze względu na protesty nie będzie, to szkoda by leżały w piwnicy. Więcej informacji w artykule Rewitalizacja Alei Lipowej przepadła. Nowe informacje. Tablice z obu stron alei zostały postawione poza działką, w sprawie której toczy się postępowanie o wpis do rejestru zabytków. Przy okazji wykonaliśmy i zamontowaliśmy tablicę na placu zabaw, by przypominała jak brzmi pełna nazwa.