Archiwum kategorii: Wydarzenia

42 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

28 czerwca 2019 roku – 25 lipca 2019 roku 

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 9 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących i organizacyjnych.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniu przedstawicieli zarządów Unii Miasteczek Polskich
 • Spotkanie Zarządu UMP z ministrem edukacji – spotkanie odtyczyło obaw samorządów co do zagwarantowania przez rząd większej ilości środków finansowych związanych z mającą nastąpić 1 września podwyżką płac nauczycieli
 • Udział w debacie nt stanu finansów publicznych w szczególności dotyczących finansów samorządów w czasie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 17 lipca br.
 • Udział w spotkaniu zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
 • Spotkanie w/s klastra energii Zeroemisyjne Gminy Mazowsza w Mszczonowie
 • Posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego ZIT
 • Spotkanie w ramach ZIT
 • Spotkanie z przedstawicielami władz Wołomina ws partnerstwa dotyczącego udziału Podkowy Leśnej w projekcie środowiskowym finansowanym ze środków Norweskich (konkursy przeznaczone są dla miast o liczbie ludności większej niż 30.000)
 • Spotkania z przedstawicielami firm dostarczających usługi informatyczne – oprogramowanie dla samorządów
 • Spotkanie ws możliwości włączenia na terenie miasta alternatywnych źródeł wytwarzania energii w miejski system sieci energetycznych – chodzi o produkcje energii i redukcję zakupu jej kosztów

Sprawy bieżące:

 • W dniu 16.07.2019 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” (ZP.271.7.2019) Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r.
 • Nie rozstrzygnięto przetargu na budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy 719 – odcinek ul. Gołębia – granica miasta – ulica Grodziska
 • Zakończono procedury odbiorowe przebudowy i przejęto do eksploatacji odcinek Topolowa –Jana Pawła II.
 • Trwają prace formalno-prawne związane z odbiorem wykonanych przebudów linii n.n. celem likwidacji kolizji dla ulic:
  • Błońska (odc. Brwinowska- Jelenia )
  • Warszawska(odc. Słowicza-Brwinowska)
  • Helenowska (odc. Brwinowska – Jelenia)
  • Główna (dotyczy słupa na skrzyżowaniu ulic. Błońskiej i Głównej)
 • Trwają interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta.
 • Na bieżąco trwa współpraca i uczestnictwo w procesie projektowym związanym z projektowanych ścieżek rowerowych i dróg w ramach wspólnych projektów realizowanych przez „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.
 • Odbył się nabór wniosków do budżetu partycypacyjnego – wpłynęło 7 wniosków

Inne

 • Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (KIK) oraz Liceum Ogólnokształcące nr 60 w Podkowie Leśnej otrzymają dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości ok. 550.000 zł (ok. 450.000 KIK i 100.000 LO). Miasto Podkowa Leśna jest partnerem projektu
 • Wprowadzono regulamin i opłaty za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM)
 • Ogłoszono II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Helenowskiej 23

 

Zgłoszone projekty do Budżetu Partycypacyjnego

19 lipca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020. W terminie wpłynęło 7 projektów, wszystkie są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym.

 • Szkolna strefa rekreacji i wypoczynku w otoczeniu zieleni 98.275 zł
 • Remont/wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy kościołem a budynkiem Urzędu Miasta 100.000 zł
 • Bezpieczny RAKtownik 33.946,43 zł
 • Modernizacja strefy sportowej i rekreacyjnej w Podkowie Leśnej 18.350 zł
 • Poeci o lipie 40.000 zł
 • Profesjonalna strefa do gry w Teqball przy MOK 53.358 zł
 • Rewitalizacja i zabezpieczenie figury Matki Boskiej – kamienia węgielnego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 70-90 tys. zł

Ostateczna listę projektów do głosowania poznamy w sierpniu, natomiast głosowanie obędzie się od 16 do 22 września 2019 roku.

 

Teqball Poland Camp

Teqball – dyscyplina rozpoznawalna w Polsce dzięki Podkowie Leśnej.  Pierwszy w Polsce stół do teqballa został zamontowany na stałe właśnie w naszym mieście. To u nas zaczęły się pierwsze rozgrywki, później I Mistrzostwa Polski, a wkrótce od 1-4 sierpnia będziemy gościć na turnieju zawodników i sędziów nie tylko z Polski, ale także z Węgier, Rumunii, Japonii, Francji, Serbii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Portugalii. Już kilkadziesiąt stołów stanęło w całej Polsce, dzięki czemu nowa dyscyplina ma szansę stać się popularną, szczególnie, że w teqball mogą grać wszyscy, bez względu na wiek. To jest nie tylko narzędzie do podnoszenia umiejętności piłkarskich, ale także świetny sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zapraszam zainteresowane zespoły do wzięcia udziału w Turnieju Teqball Poland Camp w Podkowie Leśnej. Treningi otwarte odbędą się 1 i 4 sierpnia, 2-3 turniej ( Singiel – 2 sierpnia, Debel – 3 sierpnia). Zgłoszenia: info@teqball.pl

Zapraszam też kibiców – rodziny, młodzież, dzieci – jest szansa podpatrzeć jak grają mistrzowie świata, poznać zasady, a przy okazji dobrze się bawić.

Dwa zdania dla osób, które pierwszy raz słyszą o tej grze. Teqball łączy w sobie elementy tenisa stołowego i piłki nożnej. Gra w teqballa odbywa się na pochylonym stole i polega na przerzucaniu piłki nożnej. Nie można wchodzić w kontakt fizyczny ze stołem, a także z przeciwnikiem, co ogranicza ryzyko kontuzji. Rywalizacja polega na przebijaniu piłki na połowę rywala, nie wolno jej przy tym dotknąć więcej niż trzy razy (i więcej niż dwa razy pod rząd tą samą częścią ciała). Proste.

 

Ranking zamożności samorządów

„Wspólnota” przedstawiła ranking poziomu zamożności gmin za 2018 rok. Dochody samorządu w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich zostały podzielone przez liczbę mieszkańców. W Polsce są tylko 22 gminy, których dochody według wskaźnika używanego w rankingu przekraczają 7.000 zł na mieszkańca.

Podkowa Leśna z dochodem 7.502,32 zł per capita (dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca) uplasowała się na 6 pozycji wśród 597 miast, wyłączając miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe i miasta wojewódzkie oraz 13 wśród wszystkich gmin w Polsce ( w zeszłym roku 20).  W zeszłym roku także zajmowaliśmy 6 pozycję z dochodem 6.564,74 zł. Palmę pierwszeństwa dzierży Krynica Morska (11.018,01zł), drugie miejsce przypadło miastu Dziwnów. W stosunku do zeszłego roku dochód w naszym mieście wzrósł o 937,58 zł. W ciągu 10 lat wzrósł o ponad 80%.

Ranking_-_Zamożność_samorządów_2018

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż trasy 719

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku trasy 719 od granic miasta z Milanówkiem do ul. Gołębiej. Niestety ze względu na wysokość złożonych ofert unieważniliśmy przetarg. Najniższa oferta opiewała na sumę 356.000 zł, co przekroczyło kwotę zarezerwowaną w budżecie miasta o 122.000 zł. Przetarg zostanie powtórzony. Finansowanie budowy planowane jest w 80% z pozyskanych zewnętrznych środków. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy jest częścią większego projektu w założeniu prowadzącym od Żyrardowa do Warszawy, do którego przystąpiło sześć gmin: Podkowa Leśna, Żyrardów, Michałowice, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Każda gmina realizuje inwestycję na swoim terenie, poziom zaawansowania jest bardzo różny.