Dotacje zewnętrzne w mieście

W artykule pt.” DOTACJE UE NIE U NAS (RPO)” , cytowałem dane dotyczące środków pozyskanych przez samorządy w naszym regionie w ramach programów RPO. W artykule pt. ”Wieloletnie planowanie leży” podałem część przyczyn, które determinują mizerne efekty działań Urzędu Miasta na polu poszukiwania dodatkowych środków dla naszego budżetu.

Według przywoływanych tak chętnie przez Urząd Miasta rankingów pisma samorządu terytorialnego Wspólnotahttp://www.wspolnota.org.pl/uploads/media/ranking_srodki_unijne_miasta_inne.pdf w kategorii wydatków finansowanych ze środków unijnych w latach 2009-2012 zajęliśmy niechlubną 567 pozycję na 575 sklasyfikowanych miast. Przypomnijmy; jest to kwota 57,19zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Poniżej prezentuję zestawienie wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych ( środki unijne, z budżetu państwa i inne dotacje ) w obecnej kadencji tj. od 8 grudnia 2010 r. ( wybory samorządowe ) do 30 czerwca 2014 r. na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej zamieszczonych na stronie BIPW sprawozdaniach zatem powinny znaleźć się wszystkie składniki budżetu, także dotacje unijne, pochodzące z budżetu państwa czy innych podmiotów. Nie uwzględniłem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone (np.wybory), które determinują różne ustawy a na pozyskanie ich nie ma wpływu lokalna władza samorządowa. W zestawieniu ograniczyłem się do sytuacji w których trzeba było zdiagnozować potrzebę, znaleźć źródło finansowania, napisać projekt, przejść weryfikację, podpisać umowę, aby w końcu otrzymać środki.

Od początku obecnej kadencji burmistrz miasta udało się pozyskać samodzielnie tylko ponad 32 668 złotych. Z czego blisko 20 tysięcy złotych to środki na „Pakiet promocyjny”

Środki uzyskane dzięki staraniom i operatywności poprzedniego burmistrza, umowy podpisane o dotacje przed 8 grudnia 2010 r., a rozliczone w obecnej kadencji oraz środki pozyskane przez obecną burmistrz:

rok dotacja kwota wnioskodawca
2011 Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody 134.597,47 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta i gminy Podkowa Leśna 10.628,64 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Jaskółczej 154.795,57 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 315.000,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
2012 

 

Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 207.800,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej, którego celem jest promocja gminy Podkowa Leśna oraz jej walorów kulturowych i środowiskowych…. PROW 19.920,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę
 2013 Budowę hali sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury   Fizycznej 177.200,00 Wniosek złożony przez burmistrza Kościelnego
I półrocze 2014 Czysta Podkowa z Samorządu Woj. Mazowieckiego (PROW) 12.748,00 Wniosek złożony przez burmistrz Przygodę

 

Biuletyn Miasta z lutego 2011 roku. Szczególnie ciekawa jest strona 6 – http://podkowalesna.pl/pliki/miasto-ogrod/biuletyny/biuletyn_1_42_2011.pdf

Poniżej tabela ze środkami pozyskanymi dzięki staraniom instytucji kultury i szkoły w/g sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zamieszczanych na stronie BIP Urzędu Miasta:

rok CKiO Biblioteka Szkoła
2011 Narodowego Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski – 38 606,48 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-4.100,00 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :Otwarty umysł -28.198,87 UENowe szanse małego ucznia – 29.778,00 UE + 5.500,00 z budżetu Państwa
2012 Fundusz PROW, Fundacja WspółpracyPolsko-Niemieckiej, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców,Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – 114.087 Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-7.000,00 Nowe szanse małego ucznia – 33.226,95
2013 dotacje na realizację projektów – 183.492,21Źródeł dotacji nie podano. Dotacja z budżetuBiblioteki Narodowej-8.000,00Dotacja z Instytutu Książki – 11.660,99 Radosna Szkoła Mazowieckie KuratoriumOświaty- 85.083,40

I półrocze

2014

Modernizacja budynku CKiIO przy ul. Świerkowej 1 do 30.06. 2014 r. nie została rozliczona.dotacje na realizację projektów – 109.916,43Źródeł dotacji nie podano.