28 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI  01września 2017 – 28 września 2017 roku

 1. Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydane 8 zarządzeń Dotyczyły spraw bieżących m.in. powołania komisji przetargowych, zmian budżetowych miasta, a także spraw związanych z dzierżawą i najmem nieruchomości gminnych.

 1. Spotkania między sesjami:
  • Spotkanie z dyr. Sanepidu

Sprawy bieżące:

 • Podpisano deklarację o współpracy Miasta Podkowa Leśna z Orange Polska Spółka Akcyjna
 • Trwają prace konserwatorskie przed zimą w budynkach należących do miasta
 • Wojewoda Mazowiecki nadał klauzule ostateczności decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto Podkowa Leśna z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności działki nr ew. 35/1 w obrębie 11 o powierzchni 105 m2 zajętej pod część ul. Akacjowej.
 • Rozpoczęliśmy proces pogłębionych konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna:
 • do skrzynek mieszkańców trafiły broszury informacyjne,
 • w dniach 21-27 września działał punkt konsultacyjny ,
 • rozpoczęto badanie ankietowe,
 • Podpisano umowę dzierżawy na teren przy ul. Głogów 11 dla Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Podkowa Leśna”
 • Od 1 września 2017 r. rozpoczęły się szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna.
 • Przeprowadzono postępowanie w celu pozyskania ofert na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do toalety miejskiej.
 • Przeprowadzono postępowanie w celu pozyskania ofert na projekt spinek wodociągowych ( rozmowy z przedstawicielami  6 firm projektowych ) – żadna z firm nie była zainteresowana
 • Dokonano zakupu pompy w celu zamontowania w pompowniach ścieków na terenie miasta  na ul. Głównej w miejsce wyeksploatowanej
 • Obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę trasy rowerowej na odcinkach WKD Główna –Świerkowa- Akacjowa do ul. Jana Pawła II i Sosnowa- Kolejowa do Podleśnej
 • Trwają prace projektowe dla dalszej części ul.  Iwaszkiewicza
 • Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej w ul. Kwiatowej za odcinku Sasanek-Storczyków. Wykonanie takiej dokumentacji przewidującej wykonanie na tym odcinku miejscowych zawężeń celem zapobieżenia wycince okazały drzew
 • Ogłoszono przetarg na budowę ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu międzygminnego – od ul. Parkowej do Parowu Sójek w Podkowie Leśnej”. Termin składania ofert: 14.11.2017 r.
 • ogłoszono przetarg na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni w ciągach ulicznych miasta podkowa leśna do dnia 31.12.2018 r.” Do dnia 20.09.2017 do urzędu wpłynęły dwie oferty od firmy:
  • ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH Jolanta Generalczyk, 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 13,
  • A&D PARTNERS Adam Bujakiewicz, ul. S. Batorego 18 lok. 233/234, 02-591 Warszawa.
 • Ponowiono dwa przetargi na przebudowę rowów oraz przebudowę zbiornika wodnego w Parku Miejskim
 • Zrealizowano jeden z projektów budżetu partycypacyjnego na rok 2017 – postawienie wiaty rowerowej na terenie szkoły samorządowej.
 1. Inne
  • Zarejestrowano nowe niepubliczne przedszkole, pn. „Moje Przedszkole Brwinowska
  • Po raz drugi rozstrzygnięto budżet partycypacyjny. Od mieszkańców wpłynęły dwa projekty: „Dechy do tańca przed Pałacykiem Kasyno” oraz „Czysta Podkowa Leśna. Kupa – to nie problem!”
  • Odebrałem statuetkę i certyfikat dla Miasta Podkowa Leśna za udział w ogólnopolskim konkursie „Gmina Przyjazna Rowerzystom” i twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie od 3 do 10 tys. Podkowa Leśna. Wyróżnienie zostało przyznane przede wszystkim za skuteczne działania w zakresie pozyskiwania środków na budowę infrastruktury, czyli ścieżek rowerowych oraz działania miękkie.
  • Miasto Podkowa Leśna było podczas na pikniku na Polu Mokotowskim „Europa zmienia Metropolię Warszawską”
  • W dniach 16 – 22 września odbył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu podczas którego był :
   • plenerowy serwis rowerowy dla mieszkańców na terenie szkoły
   • poczęstunek jabłkami pasażerów kolejki WKD
   • promowanie dnia bez samochodu poprzez wycieczka rowerowa
  • W dniach 11-15 września 2017r. brałem udział w wizycie studyjnej w Norwegii organizowanej dla samorządów gminnych w ramach projektu „Podnoszenie kompetencji samorządów polskich w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystywania OZE z użyciem technologii informatycznych w oparciu o doświadczenia norweskie”.
  • 26 września odbyło się spotkanie burmistrza z mieszkańcami
  • 28 września odbyło się spotkanie Policji z mieszkańcam

Zaproszenia:

 • 29 września odbędzie się „objazd” badawczy miasta w ramach konsultacji społecznych w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna:
 • W dniu 2 października br. odbędą się badania mammograficzne – wizyta mammobusu z firmy Mammomed – badania dla kobiet w wieku 50 – 69 lat, w ramach programu NFZ.
 • Zostały wznowione po wakacjach działalności sekcji rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Podkowy Leśnej oraz uruchomienie nowych:
  • Łucznictwo – sobota godzina 10:00, sala gimnastyczna SSP.
  • Wrotkarstwo – czwartek godzina 15:00, hala sportowa SSP.
  • Gimnastyka – poniedziałek godzina 19:00, sala gimnastyczna SSP, – piątek godzina 19:00, sala gimnastyczna KIK.
  • Samoobrona dla kobiet – poniedziałek godzina 18:30, sala gimnastyczna SSP.
  • Karate dla rodziców z dziećmi (3-5 lat) – poniedziałek godzina 17:00, sala gimnastyczna SSP.
 • Badminton – rusza od Października w środy o godzinie 16:15, hala sportowa SSP.
 • „Podkowiańska Szabla” I Mistrzostwa Podkowy Leśnej w szabli dziewcząt i chłopców. 30 września – hala sportowa ul. Jana Pawła II 20.

Dodaj komentarz