39 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 14 marca 2019 roku – 25 kwietnia 2019 roku

Zarządzenia

W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 20 zarządzeń. Zarządzenia dotyczyły spraw bieżących m.in. zmian budżetowych miasta, spraw organizacyjnych Urzędu i jednostek, komisji konkursowych opiniującej oferty na realizacje zadań publicznych w 2019 roku

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicielami samorządów Rowerowej Unii Gmin Zachodniego Mazowsza, podczas którego zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy miast i gmin.
 • Spotkanie z przedstawicielami władz jednostek samorządu lokalnego z Ukrainy w ramach pobytu studyjnego.
 • Udział w obradach ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 4 czerwca „Święta Wolności i Solidarności”
 • Udział w debacie oświatowej zainicjowanej przez korporacje samorządowe
 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego ZiT WOF

Sprawy bieżące:

 • Starosta Grodziski wydał decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola i budowę nowego w standardzie pasywnym
 • Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna”-
 • Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ulicy Helenowskiej.
 • Został rozstrzygnięty przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.08.2019 r”. – SIR-COM
 • Zawarto porozumienie o podjęciu prac remontowych pomnika w Parku Przyjaźni Polsko -Węgierskiej z Instytutem węgierskim i Ambasadą węgierską. Prace zostaną sfinansowane ze środków zewnętrznych
 • Rozstrzygnięto konkursy dla organizacji pozarządowych
 • Rozpoczęto procedurę ( zbieranie opinii ) w sprawie możliwości lokalizacji w ul. Jana Pawła II przystanków autobusowych oraz wykonania dodatkowych zatok postojowych na wysokości pawilonu handlowego u zbiegu ulicy Jana Pawła II i Akacjowej.
 • Trwa procedura formalno-prawna umożliwiające wybudowanie traktu rowerowego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy z Milanówkiem do ul. Gołębiej.
 • Zakończono budowę ulicy Modrzewiowej
 • Przeprowadzono interwencyjne naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ulicach Kwiatowej, Parkowej, Gołębiej, Zachodniej.

Inne

 • 8 kwietnia 2019 roku w Krakowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów odebrałem nagrodę dla Podkowy Leśnej – miasta, który najlepiej gospodaruje publicznymi pieniędzmi.
 • Odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami:

– w/s projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta podkowa Leśna
– w/s odbioru odpadów z nieruchomości
– w/s prawie bezpieczeństwa na terenie miasta (Debata z policją)

 • Odbywają się bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Podkowy Leśnej w ramach projektu „Aktywny Senior”
 • Wydano ok. 320 Kart Mieszkańca
 • Trwa refundowanie rehabilitacji leczniczej dla Mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w kwocie 200 zł
 • Trwają przygotowania do wyborów do Europarlamentu – termin głosowania 26 maja 2019 roku w godzinach 7.00-21.00.
 • W dniach 4 i 5 maja odbędzie się Rowerosacrum i Autosacrum
 • Zapraszam na kolejne spotkanie w/s zmian klimatycznych, które odbędzie się 13 maja br.

 

Dodaj komentarz