Sukces edukacyjny

Po raz pierwszy przeprowadzono ranking wśród 2479 gmin średnich wyników uczniów szkół podstawowych ze sprawdzianu, jakie osiągnęli oni w poszczególnych gminach. 4% gmin uzyskało najlepsze wyniki w kraju, najlepsze szkoły podstawowe znajdują się w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich. Wśród najlepszych znalazła się Podkowa Leśna zajmując pozycję 7 w kraju (najlepsza w powiecie), ze średnią 78,6%, na co złożyły się wyniki szkoły samorządowej i szkoły KIK. Średnia w powiecie grodziskim – 70,6%, w województwie mazowieckim – 69,8% i w kraju – 67,0%. Natomiast z cz. 2 – j. angielskiego odpowiednio 92,6%; 83,4%; 80,4%; 78,0%

Jak wyglądały wyniki poszczególnych szkół?

Sprawdzian po 6 klasie

Szkoła samorządowa

 • jęz. polski – 77,1%
 • matematyka – 74,9%
 • jęz. angielski – 91,1

Szkoła niepubliczna KIK

 • polski – 83,0%,
 • matematyka – 83,2%
 • jęz. angielski – 96,1%

Egzamin klas III gimnazjum

Szkoła samorządowa

 •  jęz. polski – 73,8%
 • historia i Wos – 74,5%
 • matematyka – 65,9%
 • przedmioty przyrodnicze –  62,3%
 •  jęz. angielski podstawowy –  89,1%
 • jęz. angielski rozszerzony 76,4%

Szkoła niepubliczna KIK

 • z języka polskiego – 81,7%
 • z historii i WOS-u – 81,3%
 • z matematyki – 75,3%
 • z przedmiotów przyrodniczych – 70,4%
 • z języka angielskiego poziom podstawowy – 93,8%
 • z języka angielskiego poziom rozszerzony – 85,5%

Poza wysokim poziomem edukacji, szkoła powinna tworzyć klimat zaufania, tolerancji, akceptacji i wolności, w którym otwartość i dialog umożliwiają porozumienie i swobodę wypowiedzi. Nasze szkoły, mam nadzieję, są takimi szkołami, bo tak naprawdę to jest dopiero miarą sukcesu.

 

Dodaj komentarz