54 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 18 grudnia 2020 roku do 26 stycznia 2021 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń , które dotyczyły spraw budżetowych i organizacyjnych w urzędzie i jednostkach podległych, m. in. wprowadzono nowy regulamin zamówień publicznych
  i regulamin korzystania z samochodu służbowego.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Spotkanie z przedstawicieli samorządu powiatu grodziskiego z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w/s udziału PSP i OSP w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów.

Sprawy bieżące:

 • Pozyskano dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo na projekt pn. Rozbudowa Pumptrack’a w Podkowie Leśnej oraz na projekt
  pn. Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy.
 • Pozyskano dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „E-usługi dla Podkowian”.
 • Zakończono prace i oddano do użytku podest i ścieżki w Ogrodzie Matki
  i Dziecka.
 • Prowadzone są rozmowy z firmą Edison Energy na temat współpracy w procesie instalacji systemów fotowoltaicznych przez mieszkańców Podkowy Leśnej.
 • Zostało złożone pismo do MWKZ z prośbą o wydanie wytycznych konserwatorskich w zakresie warunków, jakie muszą spełnić mieszkańcy, aby móc zamontować instalacje fotowoltaiczne na terenie swoich nieruchomości.
 • Uzyskano pozytywną decyzję MWKZ na instalację minirampy na terenie Skateparku.
 • Wyłoniono firmę odbierającą świetlówki od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na rok 2021, jest to firma REMONDIS Electrorecycling Sp. z o. o z Błonia
 • Podpisano umowę na odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta z firmą: F. H. U. NATURA, Marek Michałowski z Bydgoszczy
 • Rozpoczęto kontrole firm z Rejestru Działalności Regulowanej, w trakcie kontroli są firmy:

-Byś Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

-Suez Polska Sp. z o.o. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

-Eko-Hetman, ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn

 • Rozpoczęto procedury w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania na terenie pasa drogowego posesji przy ul. Modrzewiowej 4 oraz na terenie posesji przy
  Akacjowej 12.
 • Zostały złożone dokumenty do PINB w celu uzyskania pozwolenia
  na użytkowanie i zakończenie procesu inwestycyjnego ul. Wróblej na odcinku od Jaskółczej do Sokolej oraz ul. Sokolej w rejonie skrzyżowania z ul. Wróblą.
 • Kontynuowane są prace budowlane związane z przebudową ulicy Błońskiej
  na odcinku Myśliwska-Jelenia.
 • Zakończono procedury odbiorowe i przejęto przebudowany odcinek
  w użytkowanie ul. Świerkowej (Akacjowa – granica terenu z WKD
  oraz skrzyżowanie z ulicą Akacjową i Modrzewiową).
 • Prowadzone są czynności umożliwiające rozpoczęcie inwestycji (wnioski
  na wycinkę drzew, uaktualnienie warunków na likwidację kolizji energetycznych) dla ul. Gołębiej, Zachodniej, Kwiatowej.
 • Zawarto umowę dzierżawy gruntu pod wodociąg z Gminą Brwinów – działka 6/1, obr. 0003-3.
 • Podpisano umowę z firmą FAGUS Sp. z o.o. na sprzątanie i pielęgnację zieleni w ciągach ulicznych Miasta Podkowa Leśna w 2021 r.
 • Wyremontowano dwie pompy pośrednie oraz kupiono dodatkowo pompę pośrednią na SUW Warszawska. Zamontowano zestawy do zasilania awaryjnego w 11 szt. przepompowni.
 • Zamontowano pompę głębinową i nowe rury na ujęciu wody oligoceńskiej, studnia została włączona do sytemu wodociągowego.
 • Przeprowadzono weryfikację posiadanych kart telefonicznych, zlecono Operatorowi sieci naprawę wadliwie działających modułów komunikacyjnych systemu powiadamiania sms dla przepompowni ścieków.
 • Wykonano przegląd i naprawę agregatów prądotwórczych przed sezonem zimowym, SUW Warszawska, stacja pomp głębinowych Kwiatowa.
 • Wymieniono grzejniki na SUW Warszawska.
 • Podpisano umowę na konserwatora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2021.
 • Dokonano poboru próbek wody w przedszkolu na ul. Borsuczej.
 • Przeprowadzono przegląd przepompowni, w związku ze zgłoszeniem GEA-NOVA o blokowaniu włazu przez samochody na ul. Grabowej, po wizji
  w terenie i braku reakcji ze strony właściciela oraz nagminnym blokowaniu dostępu do przepompowni sprawę zgłoszono na policję.

Inne 

 • Powołano gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Panią Magdalenę Grzywacz, Głównego specjalistę w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
 • Uruchomiono gminną infolinię pod nr tel. 22 759 21 16, gdzie mieszkańcy Podkowy Leśnej mogą zasięgnąć informacji nt. punktów szczepień, możliwości zamówienia mobilnego punktu szczepień dla osób niepełnosprawnych,
  czy organizacji transportu do miejsca szczepień w szczególnych przypadkach, np. osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych w stopniu znacznym, nie mających możliwości samodzielnego zorganizowania transportu.
 • Na terenie Podkowy Leśnej szczepienia przeciwko COVID-19 będą wykonywane w NZOZ MEDIKUS ul. Jelenia 30A i NZOZ BASIS filia
  w Owczarni ul Kazimierzowska 33d.

 

 

                                                

Dodaj komentarz