5 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI 27.03.2015 – 28.04.2015 r.

 1. W okresie sprawozdawczym zostało wydanych 10 zarządzeń m.in.:
 • W sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury;
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 r. (dot.: wybory Prezydenta RP, oświata i wychowanie oraz pomoc społeczna);
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 • Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025;
 • Powołanie Komisji Przetargowej do postępowania dot. przebudowy ul. Bukowej na odcinku 500m (40m za ul. Grabową do ul. Podleśnej);
 • Powołanie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w Podkowie Leśnej oraz inne organizacyjne dot. wyborów;
 • Zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołanie nowych członków).
 1. Działania organizacyjne dot. pracy urzędu:
 • 22 kwietnia audytor Ernst § Young zaprezentował na spotkaniu z pracownikami UM wyniki audytu.

Spotkania Burmistrza w okresie: 12.02.15 r. – 27.03.15 r.

 • W okresie pomiędzy sesjami odbyłem 38 spotkań ( 14 wyjazdowych, 2 konferencje), dotyczących zarządzania i współpracy, w tym:
 • Posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT WOF
 • Spotkanie z P. Michałem Domaradzkim – Komendantem Stołecznym Policji – posterunek w Podkowie zostaje
 • Spotkanie z Dyr. PGE i Konserwatorem Zabytków – stacje trafo
 • Spotkanie z nową Kierownik Posterunku Policji w Podkowie Leśnej
 • Spotkanie z P. Michałem Janczarskim – Naczelnikiem Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatu Grodziskiego
 • Spotkanie w Państwowej Komisji Wyborczej ws. wyborów na Prezydenta RP –jako członek Unii Miasteczek Polskich
 • Konferencja i warsztaty PTO
 • Spotkanie z P. Janiną Kmita – Juczkowicz koordynatorką świetlicy PAH w Dębaku ws. pomocy uchodźcom
 • Przegląd konkursowy prac studentów – Wydz. Architektury Politechniki Warszawskiej

Inwestycje:

– został uregulowany stan prawny kolejnych 4 działek zajętych pod pasy drogowe o łącznej powierzchni ponad 1400 m²

 1. Budynek komunalny przy ul. Orlej – trwają prace – wykonano stan surowy zamknięty, trwają prace przy układaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej..
 2. Bukowa – odcinek ul. Topolowa-Grabowa, zakończono i odebrano prace przy przebudowie ulicy.
 3. Bukowa – odcinek Grabowa-Podleśna – trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy tego odcinka – wykonano dokumentację i uzyskano zatwierdzenie w Starostwie Grodziskim projektu zmian w organizacji ruchu przewidującego wykonanie w ulicy Bukowej progów zwalniających celem wymuszenia spowolnienia ruchu.
 4. Organizacje ruchu – wyłoniono wykonawcę projektu zmian w organizacji ruchu w ulicy Jałowcowej – przewidującej wprowadzenie progów zwalniających i poszerzenia „strefy zamieszkania”
 5. Przedszkole – wymieniono orynnowanie na budynku.
 6. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – urządzenia pasów zieleni w pasie drogowym ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej
 7. Zebrano oferty od Wykonawców na realizację zadania – remont odcinka rowu RS 11/19 przy ul. Myśliwskiej.
 8. Zebrano oferty dotyczące kompleksowego wyposażenia studni kanalizacyjnej w ulicy Jana Pawła II.
 9. Zebrano oferty oraz rozpoczęto prace remontowe dróg tłuczniowych, gruntowych, asfaltowych oraz destruktowych.

 Sprawy bieżące

 1. Trwają prace polegające na modernizacji placu zabaw dla dzieci przy Urzędzie Miasta. Przewidziany termin zakończenia prac 29 maja tego roku.
 2. Trwa akacja znakowania psów z terenu Podkowy Leśnej. (Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lecznicy VET MED. VET VITA Małgorzata Guzowska z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 46.)
 3. Starosta grodziski przeprowadził oględziny rowu Rs 11 na terenie Galerii Podkowa Leśna w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego właściwej konserwacji rowu oraz udrożnił studzienki chłonne w asie Jana Pawła na wniosek UM.
 4. Zebrano oferty na realizację zadania pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 5. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Miasta Podkowa Leśna.
 6. Toczy się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w sprawie wielkogabarytowej wolnostojącej reklamy, umieszczonej przy ul. Gołębiej u zbiegu drogi wojewódzkiej 719.

Sprawy różne

 1. Badania przesiewowe – wykorzystanie pakietów:

W pierwszym miesiącu akcji tj. w okresie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. badania wykonało 156 osób, (z tego 90 kobiet i 66 mężczyzn) tj. ponad 48% osób, które pobrały pakiety. Akcja zaplanowana jest jeszcze na dwa miesiące tj. do 15 czerwca 2015 r. Do tej pory zaangażowanie środków z budżetu miasta na ten cel wyniosło 19.278 zł.

 1. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów:

W ramach Projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru      Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacyjnej” przeprowadzono trzy warsztaty mające na celu wypracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dla obszaru funkcjonalnego PTO. Drugie spotkanie warsztatowe odbyło się w Podkowie Leśnej i poprzedzone było konferencją prasową (w CKiIO Pałacyk), podczas której burmistrzowie trzech partnerskich gmin zaprezentowali założenia tego projektu.

 1. 90 lecie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna:
 • 28 marca 2015 r. uroczysty koncert w Kościele św. Krzysztofa w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE’ inaugurował obchody 90-lecia naszego miasta. Zespół Mazowsze wykonał „Requiem” W. A. Mozarta.
 • 9 kwietnia 2015 r. nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez władze samorządowe pod pomnikiem Matki Boskiej przy kamieniu węgielnym Miasta na skwerze ks. Kolasińskiego.
 • 11 – 12 kwietnia 2015 r. odbyły się obchody Dnia Miasta Ogrodu Podkowa Leśna zorganizowane przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. W programie m.in.: Filmowa Gra Miejska, koncert Kapeli ze wsi Warszawa, pokaz filmów w reż. Michała Bogusławskiego o wybitnych Podkowiakach, wystawy.
 • 12 – 26 kwietnia 2015 r. w ramach obchodów 90-lecia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zorganizowało XVI Festiwal Literacko – Muzyczne Konfrontacje „Podkowa Leśna i Stawisko w kulturze polskiej”.
 1. 11 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej odbył się Turniej piłki ręcznej chłopców szkół podstawowych w ramach Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.
 2. Drużyna szczypiornistów z Gimnazjum nr. 2 po zdobyciu mistrzostw powiatu grodziskiego w Jaktorowie wywalczyła tytuł Wicemistrzów Międzypowiatowych Igrzysk w Piłkę Ręczna Chłopców w Sochaczewie.
 1. W sobotę 18 kwietnia 2015 roku. podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się akcja    sprzątania w Podkowie Leśnej. Tym razem mieszkańcy Podkowy Leśnej sprzątali Leśny Park Miejski w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi.

 

 

Dodaj komentarz