Konferencja – Miasta Otwarte

W dniach 7-8 marca 2016r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Miasta Otwarte- Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania „. Na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich miałem przyjemność uczestniczyć jako panelista w debacie tematycznej pt. „Doświadczenia miast i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji”. Program konferencji był bardzo bogaty. Eksperci z całej Europy, przedstawiciele samorządów, biznesu i kultury wymieniali się doświadczeniami i dzielili dobrymi praktykami. Nie zabrakło dyskusji o wyzwaniach, jakie stawiają przed nami procesy migracji w miastach, również w kontekście rozwoju ekonomicznego, wzrostu konkurencyjności i wzmocnienia demograficznego. Znaczna część konferencji była poświęcona ramom prawnym imigracji, takim jak: instrumenty państwa i samorządów w zapobieganiu dyskryminacji imigrantów, kulturze prawnej wspierającej integrację i równe traktowanie. Podejmowano próbę odpowiedzi na pytanie jak powinna wglądać praca międzysektorowa, jakie są narzędzia instytucjonalne i pozarządowe przeciwdziałaniu dyskryminacji, a wykorzystywanie potencjału imigracji. Były prowadzone warsztaty dotyczące roli kultury w integracji i podejmowaniu działań poprzez kulturę. Kluczowym motywem konferencji była polityka integracyjna, lęk wobec migracji oraz zarządzanie ryzykiem związanym z segregacją społeczną i konfliktami na tle rasowym, etnicznym czy wyznaniowym.

DSC_0835rGospodarzem spotkania było Miasto Gdańsk, które podjęło się opracowania i wdrożenia Modelu Integracji Imigrantów, któremu towarzyszy zbiór wartości i zasad stanowiących fundament dla rozwoju wszystkich działań skierowanych zarówno do imigrantów jak i społeczności lokalnych. Celem ogólnym Modelu Integracji Imigrantów jest poprawa koordynacji i współdziałania różnorodnych podmiotów oraz wzmocnienie integracji imigrantów w obszarach edukacji, kultury, pomocy społecznej, mieszkalnictwa przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, społeczności lokalnych, zatrudnienia i zdrowia. Na konferencji bardzo mocno wybrzmiała teza, że skuteczna integracja migrantów jest wspólną odpowiedzialnością i ma charakter dwustronny oraz powinna opierać się na zasadzie otwartości, współpracy, partnerstwa i równych szans.

Przy okazji tematu imigrantów, z przyjemnością informuję, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa w Podkowie Leśnej przyznała miejski lokal mieszkalny rodzinie Turanbajewów z Kirgistanu. Rodzina przebywa w Polsce od 2011r., najpierw w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku, a ostatnio już w naszym mieście (w wynajmowanym mieszkaniu). Dzieci Państwa Turanbajewów chodzą do naszej szkoły (starsze ją skończyły) i rodzina zdążyła się już zaadaptować w naszej lokalnej społeczności. Rodzina dostała też wparcie z Ośrodka Pomocy Społecznej w podjęciu pracy społecznie użytecznej na terenie miasta.

Dla zainteresowanych: Obecność Uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci. – Badanie 2015r. pdf

fot. 1. Karol Liliana Lopez ekspertka ds. przemocy – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Krzysztof Olkowicz – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Andrzej Stefański –  główny koordynator ds. projektów regionalnych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Malika Abdoulvakhabova – Komisja Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Artur Tusiński – Burmistrz Podkowy Leśnej, Krzysztof Łaszkiewicz – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, Aneta Kmita – Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Agnieszka Kosowicz – prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne.

fot. 2. Piotr Kraśko – moderator, dr Adam Bodnar –  Rzecznik Praw Obywatelskich, Maria Pamula – specjalista ds. uchodźców Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych, prof. Cezary Obracht – Prondzyński – socjolog, antropolog i historyk Uniwersytetu Gdańskiego. dr Ziad Abou Saleh, socjolog UWr., Syryjczyk od 30 lat żyjący w Polsce, Basil Kerski –  Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Dodaj komentarz