69 sprawozdanie z pracy burmistrza

INFORMACJA BURMISTRZA O DZIAŁANIACH POMIĘDZY SESJAMI

od 27 lipca 2022 roku do 8 września 2022 roku

Zarządzenia 

 • W niniejszym okresie sprawozdawczym zostało wydanych 9 zarządzeń, które dotyczyły spraw budżetowych, przetargowych i organizacyjnych w urzędzie.

Spotkania między sesjami, m.in.:

 • Udział w spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 • Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WKD.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają prace na ul. Miejskiej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Głównej
  – planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 12.10.2022 r.
 2. Zakończono wykonanie ściany mobilnej akustycznej w budynku przedszkola przy ul. Miejskiej.
 3. W przedszkolu miejskim zamontowano urządzenie redukcji mocy biernej co pozwoli na dodatkowe zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo wykonano instalację wentylacji kanałowej w serwerowni budynku przedszkola.
 4. Zakończyły się prace przy odtworzeniu nawierzchni w ul. Borsuczej, Szczyglej, 11 Listopada, Lisiej i Sępów. Planowany termin robót – 06.10.2022 r.
 5. Podpisano umowę na „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych”, prace powinny się zakończyć do 5 marca 2023 r.
 6. Zakończono naprawę dachu szkoły nad halą sportową.
 7. Wykonano remont lokalu nr 1 w budynku przy ul. Świerkowej 1.
 8. Trwają prace nad przygotowaniem stałej organizacji ruchu dla Podkowy Leśnej. Planowane spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami – 21.09 (do potwierdzenia).
 9. Rozpoczęto kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych. Kontrole obejmą mieszkańców posiadających szamba oraz firmy odbierające nieczystości ciekłe z terenu miasta.
 10. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenów zieleni przyulicznej w ramach projektu pn. Podkowa Leśna dla klimatu”. Zakres opracowań obejmował ul. Miejską (odc. od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej), ul. Wróblą (odc. od ul. Jaskółczej do ul. Sokolej), ul. Helenowską (odc. od ul. Słowiczej do ul. Brwinowskiej), ul. Lotniczą (przy skrzyżowaniu z ul. Brwinowską) oraz rondo przy ul. Kwiatowej. W trakcie trwania prac projektowych odbyło się spotkanie konsultacyjne
  z mieszkańcami ulic objętych pracami projektowymi, którzy mieli szansę zapoznać się z przygotowanymi koncepcjami, zadać pytania oraz zgłosić uwagi.
 11. Zakończono prace pielęgnacyjne drzew w ul. Błońskiej, na odcinku od ul. Słowiczej do ul. Brwinowskiej, na terenie przychodni zdrowia oraz biblioteki.
 12. Przygotowano i wysłano wnioski do MWKZ o wyrażenie zgody na wycinkę obumarłych i zamierających drzew z pasów drogowych ul. Warszawskiej, Głównej, Błońskiej i Helenowskiej.
 13. Zakończono czyszczenie i malowanie ławek oraz drewnianych barierek ochronnych na terenie miasta oraz przeprowadzono naprawę elementów skate parku.
 14. Odmalowano pasy, oznakowania progów i rowerki na podkowiańskich ulicach.
 15. Zamontowano system pomiaru czasu na torze rowerowym Pumptrack. Tym samym została zakończona inwestycja objęta dofinansowaniem z PROW.
 16. Wykonano Mural na ściennie szkoły w ramach projektu Podkowa Leśna = Human Smart Town. Projekt to zwycięska praca w konkursie „Eko mural” przeprowadzonego przez fundację „Rozmawiamy” partnera projektu.

Wydarzenia edukacyjne, sportowe i kulturalne:

 1. W dniu 13 sierpnia 2022 r. odbył się zlot rodzin dzieci dotkniętych chorobą Angelmana.
 2. W dniu 30 lipca 2022 r. odbyła się wycieczka rowerowa do parku Adama Chełmońskiego w Adamowiźnie.
 3. W dniu 13 sierpnia 2022 r. odbyła się wycieczka rowerowa do parku im. Janusza Grzyba w Młochowie.
 4. W dniu 27 sierpnia 2022 r. odbyła się wycieczka rowerowa do Kampinowskiego Parku Narodowego – Laski ośrodek dla osób niewidomych.
 5. Wznowione zostały zajęcia miejskie:
  1. Gimnastyka w ramach powrotu do aktywności po Covid-19. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej Nr 1 w poniedziałki o godz. 19:00 oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w piątki o godz. 19:00.
  2. Zajęcia sekcji Łuczniczej, które odbywają się w poniedziałki w Szkole Podstawowej nr 1 o godz. 19:00.
  3. Ustalane są terminy zajęć karate.

Zaproszenia:

 1. W dniu 10 września 2022 r. o godz. 15.00 zapraszam do Pałacyku Kasyno na wykład Pani Małgorzaty Gmiter, historyka sztuki i eksperta w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Prelegentka opowie o historii i znaczeniu zabytkowego parku w Podkowie Leśnej.
 2. W dniu 16 września 2022 r. o godz. 14.00 zapraszam do Pałacyku Kasyno na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Podkowa Leśna
  = Human Smart Town”. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej miasta.
 3. 17 września w pałacyku Kasyno będzie miła miejsce uroczysta sesja Rady Miasta na której zostanie wręczona Odznaka Honorowa Zasłużony dla Podkowy Leśnej panu Tadeuszowi Iwińskiemu. godz 12.00. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Podkowy Leśnej” została ustanowiona w 1990 roku w wyniku porozumienia Rady Miasta, Burmistrza, Księdza Kanonika Leona Kantorskiego, Parafialnego Komitetu Pomocy Bliźniemu oraz Towarzystwa Przyjaciół Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej. Jest ona przyznawana osobom i instytucjom „jako zaszczytna forma uznania wybitnych zasług dla rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, a zasługi, czyny lub całokształt osiągnięć powinny stanowić wzorzec postawy społecznej godnej naśladowania”.
 4. W dniach 16-22 września 2022 r. zapraszam na Europejski Tydzień Mobilności. Planowane wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności podane są na stronie internetowej


Dodaj komentarz