Absolutorium jednogłośnie

Na sesji 22 czerwca Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośne udzieliła mi absolutorium. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dodaj komentarz