Absolutorium za 2015

Udzielenie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu za rok 2015 było najważniejszym punktem ostatniej sesji 23 czerwca 2016r. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Budżet został zrealizowany w całości, z wyjątkiem dwóch dokumentacji projektowych, których opóźnienie wynikło z braku uzgodnień i przeszło na ten rok.  Również zrealizowano gro inwestycji nie przewidzianych w planie budżetu – a możliwość ich  realizacji wynikła  z oszczędności w danym roku budżetowym oraz pozyskanych środków zewnętrznych. A co najważniejsze po raz pierwszy od lat została wypracowana nadwyżka budżetowa.

Wszystkie kwoty na wykresach podane są w złotówkach.

Wykonanie budżetu za rok 2015Zwiększono planowane dochody o kwotę 2.392.802,26 zł.

w tym

  • plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.368.802,26 zł
  • dochodów majątkowych o kwotę 1.024.000,00 zł.Zwiększenie planu dochodów budżetowych w wysokości prawie 10% wynikało głównie z prowadzenia aktywnych działań Urzędu w celu  pozyskania środków zewnętrznych na realizację różnych projektów.Wykonanie budżetu za rok 2015Kliknij w obrazek, aby powiększyćWykonanie budżetu za rok 2015Pomimo takiego samego zakresu remontów bieżących dróg, prace w 2015r. udało się wykonać za 219.589 zł, gdzie wcześniej w 2014r. zapłacono 328.437 zł. Dodam, że ceny prac budowlanych nie staniały…

    Na realizację programu polityki prozdrowotej zwiększono kwotę o ~ 78% zakładanych środków – z 22.000zł na 37.495 zł. Dzięki temu zwiększono pulę bezpłatnych badań przesiewowych w ramach profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców.

    W wyniku podpisanych ugód dotyczących spraw sądowych inwestycji szkolnej miasto zaoszczędziło setki tysięcy złotych. 1.693.772,85 zł wypłacono  w 2015r. na podstawie  wyroków sądowych lub zawartych ugód z podwykonawcami budowy hali sportowej i rozbudowy szkoły. Pieniądze te udało się wygospodarować nie tnąc kosztów w inwestycjach.  W 2015 r. uregulowano też prawo własności do gruntów zajętych pod  drogi (7 działek) w drodze negocjacji, za kwotę nawet pięciokrotnie niższą niż w latach ubiegłych.

    W administracji wydatki spadły o 100.000zł w 2014r. i 100.000 zł w 2015r. Pomimo tego, w ramach znalezionych oszczędności poczyniono znaczne nakłady na wyposażeniu urzędu: aktualizacja i zakup nowego oprogramowania, wymiana serwerów miasta, komputerów oraz drukarek, części drzwi i okien w budynku urzędu miasta.  Przykładem poszukiwania oszczędności przez urząd niech będzie  np. energia – dzięki zastosowaniu energooszczędnych żarówek LED spadły wydatki na energię elektryczną do oświetlania miasta z 448.000 zł do 364.000 zł – oszczędność 84.000 zł. Takich przykładów jest znacznie więcej.Wykonanie budżetu za rok 2015Całą prezentację, wraz ze zrealizowanymi inwestycjami można obejrzeć tutaj: Wykonanie budżetu za rok 2015.

    Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium.

Dodaj komentarz