Absolutorium za 2017 – jednogłośnie

Na sesji 26 czerwca Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośne udzieliła mi absolutorium. To już czwarte i ostatnie w tej kadencji. Wcześniej komisje po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, wydały pozytywną opinię o dokumencie. Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała także Regionalna Izba Obrachunkowa, a także komisja rewizyjna która wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Mieszkańców mogła zaskoczyć frekwencja na  najważniejszej sesji w roku, a mianowicie nieobecność 5 radnych: Grzegorza Smolińskiego, Zbigniewa Habierskiego, Sylwii Dąbrówki, Marcina Kalińskiego i Renaty Gabryszuk. Mogę się domyślać, że są to radni, którzy nie mieliby ochoty zagłosować za absolutorium, ale powodów takiej decyzji nie byliby w stanie w żaden sposób wytłumaczyć mieszkańcom, więc woleli nie przyjść. Choć absencja obu Pań na sesjach i komisjach jest normą, wiec  może w ich przypadku to tylko zwykła nieobecność jak zawsze.

Ale wrócę do krótkiego podsumowania roku 2017. Ten rok był dla Podkowy Leśnej pod wieloma względami rokiem wyjątkowym. Odbyło się pierwsze w naszej historii referendum z inicjatywy mieszkańców, spotkaliśmy się kilkakrotnie w sprawie naszych dróg i wspólnej – zwycięskiej walki z grodziskim starostwem. Te spotkania gromadziły rekordowe ilości mieszkańców. Był to też rok wielu nagród i wyróżnień dla naszego miasta, ale też dla finansów. Po raz pierwszy w historii budżet miasta przekroczył 30 mln złotych , tak po stronie dochodów jak i wydatków. Cały rok upłynął pod hasłem „inwestycje”, co mam nadzieję wszyscy mieszkańcy mogli zauważyć. Wydaliśmy rekordowe  6.749.768,63 złotych, w tym aż 4. 246. 329,01 zł na budowę naszych dróg, rozpoczęliśmy I etap rewitalizacji naszego stawu i samego parku. Wypielęgnowaliśmy rekordową liczbę drzew pozyskując przy okazji prawie 1 mln złotych na ten cel. Rozpoczęliśmy budowę P&R, przebudowaliśmy Główną, Myśliwską, Storczyków, Paproci, Kwiatową, Cichą i Reymonta. Wykonaliśmy też wiele innych, mniejszych inwestycji i działań potrzebnych w mieście jak:

  1. doświetlenie – montaż słupów oświetleniowych i opraw lub opraw 32 szt. Między innymi na terenie MOK, ulicy Sportowej, Iwaszkiewicza, Leśnej, Sojek, Wiewiórek, Żeromskiego, Słowackiego, Kukułek.
  2. progi spowalniające na ulicy Akacjowej
  3. zamontowaliśmy nowe oświetlenie świąteczne – 32 ozdoby na słupach i naszego świetlnego pawia
  4. na terenie Moku powstała Młodzieżowa strefa aktywności ze specjalnym podłożem, która cieszy się dużą popularnością, a Skate Park wzbogacił się o nowe elementy. Pojawiła się dodatkowa furtka, chodnik i schodki wyjściowe z terenu MOK na ulicę Iwaszkiewicza. Po wielu latach wydałem polecenie rozebrania płotu i fundamentów na terenie MOK. Wymieniliśmy także wodomierze w Państwa domach, zadość czyniąc prawu które nakazuje wymianę lub normalizację tych urządzeń raz na 5 lat.

Tą aktywność obrazuje też liczba przeprowadzonych postępowań w ramach Ustawy o Zamówieniach publicznych.

Ten wzrost liczby ogłaszanych postępowań przede wszystkim spowodowany był dużo większą ilością pieniędzy jakie miasto w 2017 roku przeznaczyło na inwestycje, ale też niestety bardzo trudna sytuacją na rynku wykonawców. Wiele przetargów ogłaszaliśmy kilka razy, niektóre udało się rozstrzygnąć dopiero w br 2018 roku. Drożały też ceny zamawianych usług. Dla przykładu, za kilometr drogi w 2017 r płaciliśmy średnio o 40 % więcej niż w roku 2015 r.

Ale był to też rok kontynuowania działań racjonalizujących budżet i poszukiwania oszczędności. Zorganizowaliśmy przetarg na obsługę bankową miasta czy ubezpieczenie majątku. W 2017 roku w wydatkach bieżących widać oszczędności jakie przyniosła wymiana opraw na LEDowe, 2017 był pierwszym rokiem eksploatacji nowych źródeł światła. Oszczędności rok do roku 2016/2017 wyniosły 54%, ponadto od 1 maja 2017 po wykonaniu analiz i przeprowadzeniu przetargów zmniejszyły się koszty zakupu energii dla całego miasta wraz z jednostkami pomocniczymi o ok. 10 % i to wszystko pomimo świecenia większej ilości punktów świetlnych i generalnie dłuższego okresu średnio o prawie 2 godziny na dobę.

wydatki 2017 2016 2015 2014 2013
energia ogółem 669 224,15 813 478,73 889 634,59 942 195,04 985 387,98
oświetlenie uliczne 131 701,41 285 525,04 295 692,69 279 020,58 347 969,80
Wydatki telekomunikacyjne 39 310,81 37 753,38 47 474,82 64 240,47 64 757,15
ubezpieczenia 16 726,00 16 762,00 27 064,00 39 471,42 38 710,42
opłaty bankowe 3 658,30 15 347,82 15 749,92 15 996,57 12 420,04
szkolenia UM 21 368,29 32 732,87 32 803,10 25 816,46 25 196,60
pocztowe 39 599,01 23 581,27 30 715,85 37 255,90 44 074,99

W ciągu 2017 roku zaplanowano spłaty raty kapitałowych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 844.566,04 zł. Dokonano spłat rat zgodnie z planem. Stan zadłużenia miasta na 31.12.2017 r. wynosił 5.911.245,27 . zł (kredyty w BGK kwota 5.311.245,27 – zaciągnięty w latach 2009 -2012 na budowę szkoły samorządowej i pożyczka WFOŚiGW kwota 600.000 zł. Zaciągnięta pod koniec 2016r. na zakup energooszczędnych opraw LED. Jest duża szansa na umorzenie w 30% pożyczki i tym samym spłatę zobowiązania do końca br. ).

Od początku tej kadencji reguluję także stany prawne nieruchomości należących do miasta, efektem jest ponad dwukrotny wzrost wartości gruntów miejskich. Warto w tym miejscu przypomnieć, ze ostatnia ze spraw sądowych związana z roszczeniami wykonawców budujących szkołę samorządową znalazła swój finał w lipcu 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego :

2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
grunty 16 864 725,91 14 700 224,06 8 439 821,55 7 269 814,00
budynki 44 386 558,07 42 528 954,48 41 334 727,72 28 776 733,17
Σ 63 171 074,45 58 603 014,45 52 323 015,13 48 644 862,48

To był bardzo dobry finansowo rok dla miasta pod kontem rekordowych inwestycji ale tez kolejny, być może już ostatni rok spektakularnego ograniczania wydatków na administrację. Przy obecnej skali wydatków, postępowań przetargowych, pracy i próbach nadrobienia zaległości nie sposób tą tendencję utrzymać, zważywszy na sytuację na rynku nie tylko wykonawców, ale także pracowników. Presja płacowa w administracji jest mocno odczuwalna.

Przyglądając się kondycji finansowej miasta można być zadowolonym, oczywiście największe oszczędności i w wydatkach bieżących zostały wykonane w działach za które bezpośrednio odpowiadam. Poza moim bezpośrednim wpływem są wydatki w szkole jak i w przedszkolu. Same koszty związane z wynagrodzeniami niestety rosną, w dużej mierze związane jest to z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Niemniej duża praca i wysiłek jaki został wykonany na przestrzeni ostatnich 3 lat jest widoczny w znacznym zwiększeniu środków wydatkowanych na inwestycje przy stale malejącym udziale kosztów płacowych jak i samej administracji w dochodach i wydatkach ogółem miasta.

Rok 2018 nie zapowiada się gorzej niż 2017. Nasza praca jest doceniana także przez wiele organizacji i akademików monitorujących funkcjonowanie samorządów. W zeszłym roku Podkowa Leśna znalazła się w czołówce wielu branżowych zestawień i rankingów. Wydaje się, ze najbardziej istotnym z czynników który uniemożliwia nam często zajęcie pierwszego miejsca jest wielkość naszego miasta. Ale w tym tkwi cała nasza siła i urok Podkowy Leśnej.

 

 

 

 

Dodaj komentarz