Absolutorium za 2019 jednogłośnie

Na lipcowej sesji Rada Miasta Podkowa Leśna jednogłośnie udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. Dziękuję radnym za dobrą współpracę, bez której nie udałoby się osiągnąć tak znakomitych wyników finansowych, ani zrealizować budżetu.

Dodaj komentarz