Budowa przedszkola

Przedszkole wybudowane na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego stulecia jest u kresu swoich możliwości. Od dłuższego czasu, każda kontrola straży pożarnej, nadzoru budowlanego czy służb sanitarnych może skończyć się decyzją o natychmiastowym wyłączeniu budynku z użytkowania. Dlatego w 2018 roku zleciłem opracowanie projektu budowy nowego przedszkola, a w budżecie 2020 i 2021 po konsultacjach z Radą Miasta zaplanowałem jego budowę. Przetarg, jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę budżetową w tej części bez zmian, zamierzamy ogłosić jeszcze w styczniu, prace rozbiórkowe rozpocząć od 1 sierpnia, a budowę zakończyć po feriach zimowych 2021 roku. Na ten okres przedszkole zostanie przeniesione do szkoły podstawowej. W tym zakresie z dyrektorami jednostek są prowadzone na bieżąco ustalenia co do możliwości, logistyki i koniecznych działań.

fot. obecny budynek

Koszty

Jak zapewne Państwo wiecie w roku 2017 rozpoczął się kryzys na rynku usług budowlanych. Drożały materiały, wzrastały stawki wynagrodzeń, brakowało wykonawców. Aby móc zaplanować inwestycję w budżecie miasta trzeba zacząć od szacunkowej wartości robót dokonanej na podstawie kosztorysu inwestorskiego, albo szacunków rynkowych np. poprzez zapytania o cenę. W ciągu ostatnich 3 lat zazwyczaj oferty na przetargach przewyższały wartość kosztorysową i środki rezerwowane w budżetach gmin. Jeśli to nie były znaczące kwoty – decydenci dokładali w miarę możliwości budżetowych, ale nie zawsze jest to możliwe, szczególnie jeśli oferty dwukrotnie przewyższały zarezerwowane w budżecie środki na inwestycje.

Opracowany dla miasta kosztorys budowy przedszkola wydaje się uwzględniać trend rosnących cen usług budowlanych. Zmieniła się na korzyść sytuacja na rynku wykonawców – zainteresowanych jest więcej. Dodatkowo nagroda dla projektu przedszkola zainteresowała kilka firm budowlanych, które realizację takiego budynku chciałyby mieć w swoim portfolio.

Budowa przedszkola w naszej okolicy, czy to w dużej Warszawie czy małej Podkowie kosztuje podobnie. Jednak dla naszego budżetu wydatek 12-14 mln złotych jest wyzwaniem. W roku 2009 i 2010 gdy zdecydowano o budowie szkoły, zaciągnięty kredyt stanowił prawie 50% budżetu po jego stronie dochodowej (kredyt na przedszkole nie doprowadzi do wyższego poziomu zadłużenia miasta niż to, jakie było w latach ubiegłych). Warto też zwrócić uwagę, że budżet miasta wzrósł dwukrotnie od roku 2010 r. Ostatnie 5 lat to dla Podkowy Leśnej bardzo dobry finansowo czas. Ubiegłe lata kończymy z nadwyżką budżetową, nie zaciągamy kredytów, a na inwestycje wydajemy blisko 30% naszego budżetu. W tym roku zredukujemy zadłużenie z lat poprzednich do 11%, w latach 2015-2019 spłaciliśmy większą część zaciągniętych blisko 10 lat temu kredytów. Oczywiście, ostatnie zmiany podatkowe, zmiany sposobu naliczania subwencji oświatowej gdzie dodano współczynnik zamożności skutkują, że do naszego budżetu w przyszłym roku wpłynie blisko 1,8 miliona złotych mniej, niż się tego mogliśmy spodziewać gdyby tych zmian nie było.

Dlatego na budowę przedszkola ubiegamy się o pożyczkę z mechanizmów zwrotnych która charakteryzuje się wyjątkowo niskim, bo 1% stałym oprocentowaniem oraz faktycznym naliczaniem kosztów kredytu od kwoty faktycznie wykorzystywanej.

Jaki będzie koszt ostateczny przedszkola, dowiemy się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na początku roku, ja w tym zakresie jestem optymistą.

Dla przypomnienia – projekt przedszkola w Podkowie Leśnej wykonany przez firmę Bjerg Arkitektur zdobył wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards 2019 w kategorii Najlepszy Projekt Ekologiczny.

Dodaj komentarz