Budowa toru WKD, remont stacji

Budowa drugiej nitki kolejowej WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska realizowana jest zgodnie z planem. Utrudnienia potrwają blisko 2 lata. W pierwszej kolejności zostanie wybudowany tor z Podkowy Zachodniej do Grodziska (ok. 6 m-cy), następnie po jego zakończeniu i możliwości przełączenia ruchu istniejącego toru na nowy tor, nastąpi kompleksowa naprawa istniejącego toru (6 m-cy). Natomiast remont toru z Podkowy Głównej do Podkowy Zachodniej wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych planowany jest na 12 m-cy.

Remont dworca WKD Podkowa Główna

W budynku dworca Podkowa Leśna Główna zakładany jest remont pomieszczeń technicznych, wygrodzenia pomieszczenia dyżurnego ruchu oraz pomieszczenia magazynowego z toaletą i przedsionkiem – do którego będzie wejście z zewnętrznej strony budynku. Z części restauracyjnej (niewielkiej) zostanie wygospodarowane pomieszczenie kasy z zapleczem socjalnym. Restauracja pozostanie. Dworzec będzie pełnił funkcję jak dotychczas.

Zaplanowano niezbędne prace budowlane, m.in. obróbki, izolacje, ubytki dachu, pomalowanie elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, która ma nawiązywać swoim wyglądem do historycznej w oparciu o zdjęcia.

Przewiduje się przeprowadzenie prac stratygraficznych na wschodniej elewacji budynku w celu sprawdzenia, czy zachowany został na niej historyczny napis z nazwą stacji. W przypadku ujawnienia zachowania takiego napisu zostaną przeprowadzone roboty mające na celu jego odkrycie, poddanie konserwacji i wyeksponowanie.

Zagospodarowanie otoczenia stacji

Wokół budynku istniejąca kostka betonowa nie zostanie wymieniona, natomiast od strony wschodniej istniejący teren zielony zostanie zagospodarowany w sposób inny niż dotychczas.

Został on zaprojektowany w oparciu o istniejące dokumenty i materiały zdjęciowe archiwalne, przedwojenne.

Placyk zostanie uporządkowany, będą postawione na nim ławki, kosze do selektywnej zbiórki odpadów, donice, rośliny w kształcie podkowy będą pozostawione, podobnie jak rosnące tam drzewa. Kiosk z gazetami i pawilon („Grzybki”) także pozostaną w obecnej lokalizacji.

Stojąca obecnie tablica reklamowa zostanie przeniesiona, podobnie zostanie przesunięty paczkomat, którego usytuowanie planowane jest obok wiaty na rowery. Wiata na rowery zostanie wymieniona na nową. Wszystkie elementy małej architektury, wiata oraz oświetlenie mają nawiązywać do obecnie istniejącej w Podkowie Leśnej, tak aby tworzyły względnie jednolitą całość.

Projekt został uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Po drugiej stronie peronu także zostanie postawiona nowa wiata oraz elementy małej architektury, tablica reklamowa pozostaje bez zmian.

Stacja Zachodnia

Przystanek w kierunku Grodziska zmieni swoją lokalizację, zostanie przesunięty bliżej Podkowy i będzie się znajdował vis a vis istniejącego. Przewidziano nowe wiaty, elementy małej architektury jak ławki, kosze mają być spójne z pozostałymi na Stacji Głównej. Pojawią się też murki gabionowe po obu stronach stacji oraz stojaki na rowery.

Na marginesie, w przypadku tej inwestycji prezes Dendropolis też składała skargi ws. wycinki drzew w Podkowie Zachodniej, która była konieczna do rozpoczęcia budowy. Na szczęście, bezskutecznie.

 

Materiały fotograficzne pochodzą z dokumentacji projektowej WKD oraz archiwum UM i prywatnego. Rysunki techniczne elementów małej architektury są poglądowe, nie stanowią faktycznego (identycznego) odzwierciedlenia,  a jedynie kierunek przyjęty przez projektanta.

Dodaj komentarz