Cuda, cuda…- wczoraj były powołane komisje wyborcze, dzisiaj już ich nie ma

Wczoraj  21.04.20 r. w mediach społecznościowych informowałem Państwa o otrzymanym postanowieniu w sprawie powołania komisji wyborczych, bez względu na wymaganą, ustawową liczbę osób. A także polecenie  zamieszczenia informacji w BIP wraz z podaniem linku do strony KBW. W Podkowie Leśnej  powinny zostać powołane 2 komisje po 9 osób.  Zgłosiło się „odważne” cztery osoby, którym koronawirus jest niestraszny po 2 do każdej z komisji. Zabrakło pozostałych 14,  którzy podjęliby się wyzwania dla dobra swoich środowisk partyjnych w najbliższych wyborach prezydenckich, przeprowadzanych przypuszczalnie przez listonoszy. Poniżej zamieściłem treść postanowienia oraz zdjęcia składu komisji w Podkowie oraz cały dokument źródłowy.

Wyciąg z postanowienia: powołano  338 komisji z powiatów: grodziskiego, otwockiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego – wszystkie, które obejmuje  komisarz II, w składzie:

  • 6 komisji  – 0 osób
  • 42 -1 osobowym
  • 78 – 2 osobowym
  • 67 – 3 osobowym
  • 55 – 4 osobowym
  • 43 – 5 osobowym
  • 36 – 6 osobowym
  • 8 – 7 osobowym
  • 2 – 8 osobowym
  • 1 – 9 osobowym

Czyli tylko 1 komisja została powołana w pełnym składzie, 89 komisji spełniło warunek minimalny – co najmniej 5 osób,  a 248 komisji do przeprowadzenia wyborów zostało powołanych bez wymaganego ustawowego składu. Na jakiej podstawie prawnej?

22.04.20 r. rano wysłałem maila o treści:

Szanowny Panie Dyrektorze,

uprzejmie proszę o zwrócenie się do Pani Komisarz z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie w Podkowie Leśnej zostały powołane komisje obwodowe w składach dwuosobowych, skoro Kodeks wyborczy wskazuje, że minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków. Ewentualnie gdyby mógł nam Pan podpowiedzieć, czy ostatnio wprowadzono jakieś zmiany w przepisach w tym zakresie.
Dla porównania np. w Sopocie na 21 komisji Komisarz Wyborczy w Gdańsku I powołał tylko dwie komisje, bo tylko dwie spełniały ww. warunek Kodeksu wyborczego. Nie zdecydowano się powołać komisji w mniejszych składach.
W Ciechanowie nie powołano ani jednej komisji. Przykładów jest więcej.

Proszę także o informacje, w jakim terminie planowane jest pierwsze posiedzenie komisji, szkolenie oraz wybór przewodniczącego i zastępcy z komisji dwuosobowych? Czy i jak urzędnicy wyborczy mają przeszkolić komisje obwodowe? Czy są już wytyczne dla komisji? Jak miałoby wyglądać przeprowadzenie głosowania przez taką dwuosobową komisję? Kto w tej chwili jest odpowiedzialny i będzie przygotowywał karty wyborcze dla komisji? Proszę także o wyjaśnienie, jak do opublikowanych już obwieszczeń o podziale gmin na obwody głosowania i siedzibach komisji obwodowych ma się art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV – art. 102 (W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w zakresie: 1) podawania w formie obwieszczenia do wiadomości wyborców informacji, o których mowa w art. 16 § 1) .

Z poważaniem Artur Tusiński”

Dzisiaj po niespełna 3 godzinach przyszedł mail  z KBW, że nastąpiła zmiana planów i mamy nie publikować  wczorajszych postanowień. Dzisiaj otrzymamy nowe postanowienie o utworzeniu komisji tylko w ustawowych składach. Na pozostałe pytania nie otrzymałem odpowiedzi.

Jak zapowiadano, tak zrobiono, tylko ku mojemu zdziwieniu nie zostało zmienione postanowienie, tylko podmieniona jego treść. W nowym „starym” postanowieniu nie ma już Podkowy Leśnej, ani żadnej komisji w innych gminach bez wymaganego minimalnego składu. Jest ich 90, a nie jak jeszcze wczoraj – 338.

Czy ktoś jeszcze panuje w tym państwie nad przeprowadzeniem wyborów?

Czy w normalnym państwie prawa wyobrażacie sobie podmianę opublikowanego dokumentu z inną treścią? 

Treść postanowienia z dnia 20 kwietnia 2020:

„POSTANOWIENIE NR 93/2020
Komisarza Wyborczego w Warszawie II
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu grodziskiego, powiatu otwockiego, powiatu piaseczyńskiego, powiatu pruszkowskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 338 do postanowienia.
§ 2.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Warszawie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisane przez komisarza wyborczego   – II- „

Dla porównania oba dokumenty w oryginale:

1587479092_postanowienie-komisarza-ii-o-obkw-20200420-93-sig  opublikowane 21.04.2020 na stronie kbw.gov.pl

NOWE 1587564165_93-postanowienie-komisarza-ii-o-obkw-20200420-sig  opublikowane 22.04.2020 na stronie kbw.gov.pl

 

fot. w nagłówku. żródło internet. wiadomosci,radio. zet

Dodaj komentarz