Czas podsumowań i planów

Końcówka roku jest zawsze bardzo pracowita, pewnie dla wszystkich. Dla mnie szczególnie – ostatnie zmiany nad budżetem, rozliczanie projektów zewnętrznych i planowanie roku następnego, by był jeszcze lepszy niż obecny. Na ostatniej sesji 21 grudnia Rada Miasta Podkowa Leśna uchwaliła budżet na rok 2018. Przy 12 obecnych radnych, dwie osoby się wstrzymały od głosu (S. Dąbrówka, M. Kaliński). To czas nie tyko planów, ale i podsumowania roku 2017.

Przed nami ostatni rok VII kadencji. Warto z tej perspektywy spojrzeć wstecz na rok 2017, który dla Podkowy Leśnej był rokiem rekordowych inwestycji, całego szeregu nagród i wyróżnień, ale też rokiem, w którym kilkakrotnie jako społeczność daliśmy wyraz naszej solidarności i przywiązania do naszego Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej.

Chciałbym Państwu jeszcze raz podziękować za wsparcie jakiego mi Państwo udzieliliście przy okazji sporu o prawo do przyzwoitych dróg i równego traktowania Podkowy Leśnej w powiecie grodziskim. Osiągnęliśmy konsensus z powiatem i mam nadzieję, że kolejne uzgodnienia będą już tylko formalnością. To wreszcie rok kilku miesięcy niepokoju i zrywu mieszkańców dotyczący fatalnego projektu dotyczącego zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy. Walki o tożsamość i niezależność gmin, która w Podkowie Leśnej zakończyła się ważnym referendum z inicjatywy mieszkańców 4 czerwca. U schyłku br. ustawodawcy chcą nam zafundować fatalne zmiany nie tylko w kodeksie wyborczym, ale i w ustawach ustrojowych dotyczących samorządu. W projekcie ustawy zabiera się kompetencje Radzie Miasta, arbitralnie bez możliwości odwołania do sądu zmienia się granice okręgów wyborczych przez politycznych urzędników, likwiduje od początku samorządu istniejące w Podkowie jednomandatowe okręgi wyborcze czy wręcz uniemożliwia start w wyborach do rady pojedynczym mieszkańcom. Proponuje się nam szereg zmian w większości ograniczających wpływ obywatela na życie lokalnej wspólnoty, ogranicza nasz udział we współdecydowaniu, proponuje się wprowadzenie zmian, które skutkować będą bałaganem, rozmyciem kompetencji i odpowiedzialności. Ustawa jest w trakcie procedowania i nanoszonych poprawek z jakim skutkiem – zobaczymy.

Ale wróćmy do spraw lokalnych. Wydaliśmy rekordową ilość pieniędzy na inwestycje. Po raz pierwszy budżet naszego miasta po stronie dochodów przekroczył 30 mln złotych! Wydatki majątkowe to prawie 30% wszystkich wydatków miasta. Te zmiany mam nadzieję są też widoczne dla Państwa. Zostaliśmy docenieni za te działania w wielu rankingach i konkursach. Z tych dających mi największą satysfakcję jest 7 miejsce w rankingu samorządów gmin dziennika „Rzeczpospolita” dla najlepiej zarządzanych jednostek samorządu w Polsce. To najpoważniejszy i najbardziej prestiżowy ranking gmin w Polsce, o tyle ważny, że oceniane są obok dyscypliny wydatkowania środków publicznych, zdolności w ich pozyskiwaniu i umiejętności zarządzania organizacja jaką jest miasto. Zostaliśmy też najbardziej zrównoważoną gminą pod względem rozwoju wśród miast na Mazowszu. Dzięki konsekwentnemu wprowadzaniu oszczędności, których także szukam stosując nowe technologie dostaliśmy wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnego samorządu w Polsce. Być może część z Państwa nie wie, ale nasze wodomierze ze sposobem ich odczytu to jedyne takie rozwiązanie w kraju. Projektowany system monitoringu wraz centrum zarzadzania oraz informacji usług publicznych to też jedno z rozwiązań, które wykracza poza obecne czasy.

2017 był rokiem walki o pozyskanie wykonawców, bo właśnie z punktu widzenia zarządzania i planowania to było nasze duże zmartwienie. Przez sytuację na rynku budowlanym i drożejące usługi nie udało się nam rozstrzygnąć wszystkich przetargów, przez co nie zrealizowaliśmy wszystkich planów na ten rok. Nie udało się nam zamknąć w tym roku termomodernizacji budynku UM i biblioteki, także z powodu braku wykonawców zrezygnowaliśmy z dofinansowania na przebudowę rowów melioracyjnych, a przebudowa stawu w Parku Miejskim cały czas stoi pod znakiem zapytania. Bo wykonawca jeszcze nie rozpoczął prac. Problem nie dotyczy tylko Podkowy Leśnej, ale rynku w całej Polsce. Z tych samych powodów wykonawcy na budowę ścieżek rowerowych podpisali umowy dopiero w październiku.

Zatem co nas czeka w nadchodzącym 2018 roku?

Budowa dróg ( rozstrzygnęliśmy przetargi na budowę Topolowej i nieutwardzonego odcinka Kwiatowej), budowa ścieżek rowerowych, przebudowa stawu i rewitalizacja Parku Miejskiego, dokończenie budowy P&R wraz z wiatami rowerowymi, oświetleniem i monitoringiem, nowa organizacja ruchu ze strefami płatnego parkowania i wiele innych rzeczy. Tak jak w zeszłym roku startujemy ze stosunkowo niewielką kwotą na przebudowę dróg – 2,5 mln złotych, ale proszę pamiętać, ze w 2017 na ten cel wydaliśmy ponad 4,6 mln zł. Myślę, ze nadchodzący rok pod tym względem nie będzie gorszy, szczególnie, że od kilku tygodni pracuję nad zwiększeniem możliwości finansowych naszego miasta ponad tę kwotę. Będziemy kontynuować prace termomodernizacyjne, nasadzenia krzewów i drzew, kablowanie linii napowietrznych i budowę latarni, pozyskiwać dofinansowania zewnętrzne. Na start zaplanowaliśmy w przyszłorocznym budżecie ponad 7 milionów złotych na inwestycje. Nasz partner Orange rozpocznie na bardzo dużą skalę budowę światłowodów w naszych ulicach, doprowadzając je również do domów. Co więcej, cała inwestycja o wartości kilku milionów w Podkowie Leśnej będzie prowadzona ze środków własnych firmy i funduszy europejskich.  W tej dziedzinie też jesteśmy pierwszą gminą, w której na taką skalę światłowody będą budowane w zabudowie rozproszonej.

Statystyki pokazują, że jest bezpieczniej a podkowiańska policja zacznie patrolować miasto radiowozem, którego zakup został zrealizowany przy wsparciu miasta.

Nadchodzący 2018 to też rok wielu rocznic. 100 lecie odzyskania Niepodległości, powstanie spółki Siła i Światło, ale przede wszystkim z uwagi na zasługi dla naszej społeczności celebrować będziemy rocznicę 100 lecia urodzin ks. Leona Kantorskiego. Czeka nas wiele wydarzeń związanych z tymi uroczystościami.

 

 

Dodaj komentarz