Dotacja na termomodernizację Helu przepada.

17 lutego br. MWKZ zawiadomił Urząd Miasta o wszczęciu postępowania w/s wpisania budynku komunalnego „Hel” do rejestru zabytków nieruchomych wraz z terenem posesji. Podobnie jak przy postępowaniu w sprawie ulicy Lipowej, do momentu zakończenia procedury administracyjnej nie można prowadzić żadnych prac. W związku z wszczętym postępowaniem przepada otrzymana dotacja na termomodernizację budynku w wysokości 153.330 zł (nie możemy wykonać zaplanowanego ocieplenia) oraz pod znakiem zapytania stoi kwota 144.000 na wymianę źródeł ciepła w budynku (prace zostały wykonane), a także remonty w innych budynkach miejskich, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości łącznej 527.542 zł (które nie zostały jeszcze zrealizowane). Wartość projektu 719.079 zł. To kolejna dotacja, która przepada, w związku z podejmowanymi działaniami mającymi skutek braku możliwości przebudowy czy remontu. Najbardziej żal lokatorów budynku komunalnego, którzy wiele lat czekali na podjęcie przez gminę remontu. Na dzień dzisiejszy nie mogą podejmować żadnych prac w swoich mieszkaniach, a jeżeli budynek zostanie wpisany do rejestru zabytków, nie będą mogli także ich podejmować później bez uzgodnień z MWKZ (nawet tych najdrobniejszych).

Dodaj komentarz