Drogi -podsumowanie kadencji

Program który przedstawiałem Państwu 4 lata temu zawierał 5 filarów. Podsumowanie zacznę od potrzeby najczęściej w mieście wymienianej, czyli dróg. Tematu, który był hasłem przewodnim kilku poprzednich kadencji. Gromadził największą liczbę mieszkańców na spotkaniach i był przyczynkiem do składania największej ilości wniosków do urzędu.

Gdy przejmowałem stery miasta 4 lata temu, mieliśmy w Podkowie Leśnej nieco ponad 14 kilometrów ( wliczając w to ulice Parkową, którą przejęliśmy od powiatu grodziskiego w 2016 roku) utwardzonych (asfalt i kostka betonowa)  dróg na 44 kilometry wszystkich. Prawie 12 kilometrów dróg z jest wykonanych z destruktu asfaltowego i z potwornie pylącego się białego wapiennego tłucznia. Z tych asfaltowych 9 kilometrów wymagało remontów lub nawet przebudowy.

W minionej kadencji (2015 – 2018) zostało wyremontowanych i przebudowanych blisko 5,7 km dróg za łączną kwotę 10 mln 90 tyś złotych oraz 2,114 km ścieżek rowerowych za kwotę 3 mln 660 tys. złotych co daje razem 13 mln 750 tys. zł

Bukowa na odcinku ul. Lipowa – do 40 m za ul. Grabową
Warszawska na odcinku ul. Brwinowska  – Główna
Bukowa na odcinku ul. Grabowa – Podleśna
Akacjowa na odcinku ul. Wschodnia – Sosnowa
Jelenia na odcinku ul. Królicza – Wiewiórek
Iwaszkiewicza
Modrzewiowa na odcinku ul. Wschodnia – Sosnowa
Ciąg ulic Paproci i Kwiatowa do Wrzosowej
Bukowa na odcinku ul. Lipowa – Reymonta
Reymonta na odcinku ul. Żeromskiego – Słowackiego
Myśliwska na odcinku ul. Miejskiej do ul. Błońskiej
Rondo – Bukowa, Lipowa, Topolowa i Sosnowa
Cicha na odcinku ul. Bukowa – Cicha
Storczyków na odcinku ul. Jana Pawła II –  Kwiatowa
Główna na odcinku ul. Lotnicza – Błońska
Kwiatowa  – odcinek  z destruktu od ul. Paproci – Parkowa w kierunku WKD Zachodnia
Topolowa
Modrzewiowa na odcinku ul. Topolowa – Wschodnia
Ścieżki rowerowe: Podkowa Zachodnia – Główna, wzdłuż ulicy Jeleniej, ulica Rysia, Żubrowa, Dębowa

17 km w projektach

Tak, w porównaniu z potrzebami miasta to wciąż mało. Dlatego nowa kadencja też zapewne upłynie pod hasłem budowy dróg. Pamiętam, że brak projektów był dużym problemem na początku kadencji. Dlatego w czasie tych 4 lat zleciłem zaprojektowanie blisko 17 kilometrów dróg, z czego 12,2 km czeka na realizację. Dokumentacje są kompletne, a projekty uzyskały pozwolenia (w kilku przypadkach uzyskają zezwolenia budowlane do końca roku )

Główna – odcinek Błońska-Wiewiórek
Kwiatowa – pozostały odcinek utwardzony – wraz z aktualnie wykonanym projektem zamiennym na odciek Sasanek-Storczyków
Myśliwska – odcinek Błońska – Wiewiórek
Modrzewiowa odcinek Jana Pawła II- Topolowa oraz odcinek Modrzewiowa od Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicami Świerkową i Akacjową
Kościelna
Lipowa
Sosnowa – odcinek od ul. Bukowej do torów kolejki WKD
Grabowa
Sasanek
Mickiewicza
Głogów
Dębowa
Bobrowa
Rysia
Iwaszkiewicza – końcówka
Warszawska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Wróbla
Błońska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Helenowska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Sarnia
Szpaków
Wróbla
Kukułek
Jodłowa
Gołębia
Zachodnia
Sokola
Ejsmonda
Kolejowa
Miejska – odcinek od ul. Brwinowskiej do ul. Jeleniej
Lotnicza

Wartość kosztorysowa przebudowy zaprojektowanych dróg przekracza 32 mln złotych. Ceny przetargowe proponowane przez wykonawców na dzień dzisiejszy zapewne przekroczą te kwoty o kolejne kilka milionów. Gdy dodamy jeszcze potrzeby finansowe na przebudowanie prawie 10 kilometrów ulic, które zgłosiliście Państwo w ciągu ostatnich 2 lat to kwota potrzeb przekroczy grubo wartość 55 milionów złotych.

Jak widać z wykresu z realizacja inwestycji drogowych na przestrzeni ostatnich 10 lat w Podkowie Leśnej bywało różnie. Utrzymanie wydatków na poziomie lat 2017-2018, będzie bardzo trudne. Proste założenie wydatków rocznych na poziomie 2,5 mln złotych – to bezpieczny poziom środków budżetowych, prowadzi do konkluzji, że na przebudowę niektórych z nich poczekamy ponad 20 lat.

Skala potrzeb dotyczących przebudowy dróg, występujące od 2 lat trudności na rynku wykonawców, drożejące usługi (dla porównania w 2015 roku płaciliśmy za kilometr drogi 1,8-2,1 mln zł, w 2018 to już 2,6-3,3 mln) zmuszają do poszukiwania alternatywnych do budżetu źródeł finansowania. Dlatego od początku br. roku skupiłem się na analizowaniu możliwości budowy dróg w ramach formuły Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Alternatywą dla tego rozwiązania jest tradycyjny kredyt lub emisja przez miasto obligacji. Wydaje się jednak, że PPP, które nie jest długiem i nie jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia gminy, daje największe perspektywy dla realizacji innych potrzeb w mieście, niż tylko drogi.

Bezpieczne dla użytkowników i środowiska

Nasze drogi mają jeszcze dwa dodatkowe wymiary. Wymiar bezpieczeństwa dotyczący wszystkich uczestników ruchu i wymiar środowiskowy. Wszystkie zaprojektowane w tej kadencji drogi i część istniejących została wyposażona w różnego rodzaju fizyczne środki spowolnienia ruchu. Na już istniejących ulicach możemy jedynie wybudować progi spowalniające. Tak też się stało na ulicy Akacjowej czy Jałowcowej, podobnie na ulicy Bukowej. Wszystko rozwiązania służą wprowadzaniu w Podkowie tak zwanej strefy 30 i strefy zamieszkania. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ma być bezpieczniej, wolniej i ciszej. Dlatego praktycznie wszystkie nowe ulice mają nawierzchnie asfaltowe. Cichsze, bardziej przyjazne dla rowerzystów, rolkarzy czy biegaczy. Nie bez znaczenia przy wyborze nawierzchni była opinia Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Tylko ulice zaprojektowane za poprzedniej kadencji czyli Warszawska, Iwaszkiewicza i odcinek Akacjowej posiadają nawierzchnie z kostki betonowej. Reymonta została doprojektowana i wybudowana w tej technologii bo niezasadnym wydaje się zmiana rodzaju nawierzchni w ciągu jednej ulicy.

Ten zakres prac nie byłby możliwy bez Państwa udziału. To na wiosnę 2017 zebraliście Państwo prawie 900 podpisów pod wnioskiem o odwołanie starosty grodziskiego. To mieszkańcy kilku ulic pisali skargi na działania wydziału komunikacji starostwa w Grodzisku. To w końcu w przypadku 2 ulic musieliśmy przejść drogę sądową. Korzystne wyroki dla Miasta Podkowa Leśna potwierdzające i przyznające słuszność definicji dróg jaką głosiłem zapadły przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w 2018 r. Tym samym zakończył się mam nadzieję na dobre, trwający kilkanaście lat spór ze starostą grodziskim o to czy drogi w Podkowie są czy ich nie ma.

Wymiar środowiskowy to przede wszystkim innowacyjny sposób zagospodarowania wód opadowych z nowo budowanych dróg, gdzie priorytetem nie było samo odwodnienie, przeciwdziałanie podtopieniom co właśnie poprawa warunków bytowych naszych drzew. Założeniem jest całkowite zatrzymanie i zmagazynowanie w specjalnie w tym celu umieszczonych w pasach drogowych skrzynkach retencyjnych wody opadowej. Tak odprowadzona woda, powoli infiltruje do głębszych warstw gleby, drzewom i roślinom zapewniając niezbędny sprzyjający wegetacji poziom wilgoci w glebie. Jest to rozwiązanie wzorowane na północnoamerykańskim Natural Drainage System. Taki pro-środowiskowy i wyjątkowy jak na polskie warunki sposób zagospodarowania wód opadowych zabezpiecza tez miasto przed płaceniem obowiązującego od 1 stycznia tego roku tak zwanego podatku od deszczu. Obowiązek taki został wprowadzony wraz z powołaniem do życia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który także jest centralnym organem regulującym stawki za wodę i ścieki we wszystkich gminach w naszym kraju. Jedynym ograniczeniem jest konieczność przebudowy w tej technologii wszystkich dróg, tak aby uniknąć budowania kosztownych kanałowych systemów odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej po opadach.

Ścieżki rowerowe

Od lutego trwa budowa ścieżek rowerowych w Podkowie Leśnej. Miasto do czerwca 2018 uzyskało dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych w ramach ZiT w wysokości 4.200.000 zł., dzięki czemu w 2018 powstało już 2,114 km, a w planie na kolejne dwa lata jest 2,629 km dróg dla rowerzystów.  W 2017 r. zostały podjęte działania w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych, które będą uzupełnieniem sieci dróg rowerowych realizowanego projektu. Prowadzona inwestycja budowy ścieżek realizowana jest w ramach partnerskiej umowy gmin, co też jest ogromnym sukcesem partnerstwa i współpracy międzygminnej.

Ostatnim elementem który pojawia się na naszych ulicach oprócz małej architektury: ławek i nowych koszy ( a w tej kadencji liczba koszy ulicznych wzrosła już dwukrotnie ) to nasadzenia. Nowe rośliny mają sprawiać, ze jeszcze chętniej oddamy się chwilom obcowania w przestrzeni publicznej naszego Miasta Ogrodu.

 

 

Dodaj komentarz