Helenowska na ukończeniu

Budowa ulicy Helenowskiej w Podkowie Leśnej dobiega końca. Mieszkańcy ulicy Helenowskiej przez lata czekali na jej przebudowę, szczególnie w trudnej sytuacji byli ci, którzy wodę w czasie deszczu mieli w swoich garażach i piwnicach. Dotychczas mieszkańcy z własnych środków finansowali działania zapobiegające podtopieniom wody wpływającej im z ulicy. Drogę przebudowywano w odcinkach, aby w końcu całość  pomiędzy ulicą Jelenią a Brwinowską oddać mieszkańcom do ruchu na Święta Wielkanocne.

Wykonano chodnik jednostronny z kostki betonowej, zjazdy do posesji, miejsca postojowe z płyt ECO oraz odwodnienie podziemne. Zakończyły się prace związane z konstrukcją jezdni (korytowanie, podbudowa, nawierzchnia). Pozostaje już tylko uprzątnięcie terenu.  W pasie drogowym ułożono (jak w przypadku każdej zaprojektowanej i przebudowanej ulicy po 2015 r.) zbiorniki retencyjne, z których woda opadowa filtruje w głąb do warstw wodonośnych.
Z jednej strony te rozwiązania zapobiec mają występującym podtopieniom
i zalewaniu domów, które miały miejsce praktycznie w przypadku wystąpienia każdego deszczu ulewnego, ale i zrekompensują w części negatywne skutki zmian klimatu. Zmagazynowana woda opadowa, po okresie deszczowym przez dłuższy czas będzie infiltrowała, zachowując w glebie odpowiedni poziom wilgoci i w efekcie zasilała złoża wód podziemnych.

Dodaj komentarz