Informacja

Informacja

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w związku ze złożonym pismem Znak WK 0920.60.2013 z dnia 3 kwietnia 2014r. przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawiadomieniem o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 168) w dniu 5 grudnia 2014r. wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące byłej burmistrz Małgorzaty Stępień Przygody.

Była burmistrz Podkowy Leśnej Małgorzata Stępień Przygoda ustępując ze stanowiska otrzymała należną odprawę wraz z ekwiwalentem za urlop w wysokości 58. 648, 14 zł brutto. Pani Przygoda złożyła do urzędu pismo o przywrócenie stosunku pracy powołując się na art.74KP. W związku z odmową (uznano, że stosunek pracy wygasł) wystąpiła na drogę sądową.

 

Dodaj komentarz