Infrastruktura energetyczna

Infrastruktura energetyczna

Pod koniec 2016 r. wykonaliśmy całościowy audytu zużycia energii w mieście. Uwzględniający budynki, oświetlenie uliczne, SUW, ujęcia wody, pompownie ścieków – wszystko.

Wg ww. audytu w 2016 roku miasto zużyło nieco ponad 1.1 mln kWh energii.

W pierwszej kolejności wykonaliśmy modernizację oświetlenia w całym mieście. Wymieniliśmy wszystkie oprawy świetlne (999 sztuk jednakowych), na oprawy typu LED, co znacznie obniżyło koszty energii. Jak się okazało w czasie wymiany, ponad 50 opraw, przez  lata oświetlało drogi sąsiedniej gminy  i skrzyżowanie trasy 719 z ul. Brwinowską na terenie Brwinowa. Nikt nam nie podziękował, o zwrocie nakładów nie wspominając.  Inwestycja w Podkowie została doceniona i znalazła się w trójce finalistów ogólnopolskiej XXI edycji konkursu „Modernizacja roku 2016” w kategorii „Obiekty przemysłowo-inżynieryjne”. Funkcjonowały 33 oddzielne obwody oświetlenia. Obecnie, teren miasta, ulic i przestrzeni publicznych oświetla blisko 1200 opraw w 16 obwodach. Po wymianie opraw w końcówce roku 2016 r. Miasto dokonało korekty zapotrzebowania na moc, co przełożyło się na niższe koszty dystrybucji i opłaty stałe. Na zakup i montaż opraw pozyskaliśmy pożyczkę, która zwróciła nam się po niespełna 3 latach, w dodatku uzyskaliśmy 30% umorzenie spłaty.

Oprawy, podobnie jak słupy były własnością PGE. W wyniku wymiany, uregulowany został ich stan prawny, jednak brak swoich słupów oświetleniowych niesie za sobą akceptację faktu, że są zamontowane na różnych wysokościach, starych i nowych słupach PGE. Nie są też rozmieszczone w odpowiednich, wymaganych przepisami odległościach. Dlatego tam gdzie jest miejsce, nie ma kolizji z inną infrastrukturą pojawiały się nowe linie oświetlenia. W całości we własności i władaniu miasta.

Oświetlenie w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Ogrodzie Matki i Dziecka, na cmentarzu, ulicach Iwaszkiewicza, Kościelnej, części Bukowej czy Topolowej. Nowe oprawy i słupy to lampy typu pastorał. Preferowane przez konserwatora zabytków.

Wymiana oświetlenia, modernizacje budynków miejskich, pompowni ścieków, stacji uzdatniania wody czy montaż automatyki zredukowały te potrzeby do ok. 600 tys. kWh energii rocznie w roku 2020 i kolejnych. Pomimo, że przybyło nam ponad 20% opraw świetlnych w mieście, urządzeń, a w kilku budynkach miasta pojawiła się klimatyzacja np. budynku urzędu, tam w upalne letnie dni na piętrze temperatura przekraczała 40 stopni Celcjusza.

Docelowo, część obwodów oświetlenia zostanie jeszcze wyposażona w nowe moduły sterowania i przepięta w obwody z fotowoltaiką, to (wraz z magazynami energii) jeszcze bardziej pozwoli osiągnąć oszczędności.

Fotowoltaika, czysta energia czyli część transformacji energetycznej miasta.

Ogniwa fotowoltaiczne na dachu przedszkola miejskiego. Zamocowano 74 moduły fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcją oraz osprzętem. Łączna powierzchnia modułów fotowoltaicznych to ok. 160 m2, a łączna moc zamocowanej instalacji fotowoltaicznej to 33 kWp. Zgodnie z wynikami symulacji znajdującymi się w dokumentacji projektowej zastosowana instalacja pozwoliła uniknąć emisji CO2 wynoszącej 14 207 kg/rok. Wyprodukowana energia elektryczna zmniejszyła inne wydatki, jakie poniosło miasto, m.in. te związane z oświetleniem ulicznym. Od momentu jej uruchomienia instalacja wyprodukowała ponad 56 MWh energii. Wszystkie miejskie urządzenia, budynki, oświetlenie, pompownie, SUW, MOK, Pałacyk, szkoła, przedszkole rocznie zużywają ok. 650 MWh energii.

Praca tej instalacji energii odnawialnej, od momentu jej uruchomienia tj. 2 marca 2022 r., pozwoliła zredukować emisję CO2 o 22 094,64 kg, a jest to porównywalne z posadzeniem 660 drzew. Pierwsza instalacja fotowoltaiczna, działająca na budynku naszej biblioteki od 2018 roku, jest jednak dużo mniejszej mocy.

Kolejne instalacje powstały na dachach naszych miejskich budynków: szkoły podstawowej, budynku Werandy, Delikatesów, na Kościelnej 5 obok urzędu i dachu stajni na ul. Głogów. W sumie wszystkie te nowe instalacje mają moc 201 kWp.  To pozwoli rocznie wyprodukować kolejne 170 MWh czystej energii. Instalacje są już od jakiegoś czasu sukcesywnie uruchamiane. Wszystkie instalacje fotowoltaiczne wybudowane na naszych obiektach będą w stanie wyprodukować rocznie ok. 1/3 całkowitego zaopatrzenia miasta w energię elektryczną. To dużo zważywszy na stopień zadrzewienia Podkowy Leśnej i bardzo utrudnione warunki nasłonecznienia. Po odbiorach instalacji przez PGE zostaną też uruchomione stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W tej materii mamy roczne opóźnienie z uwagi na kłopoty wykonawcy instalacji. Jednym z nielicznych programów KPO z którego Podkowa Leśna będzie mogła pozyskać pieniądze to te na magazyny energii. Jak pokazują dane, które agregujemy od 2 lat, na bieżąco wykorzystujemy tylko ok 25% energii z paneli. Magazyny pozwoliłyby wykorzystać ją prawie w całości.

Oprócz dużych i efektownych działań prowadzone są też te mniej spektakularne, ale po zsumowaniu w skali roku, przynoszące wymierne oszczędności. Energia bierna, pojawia się z zaskoczenia na naszych rachunkach za prąd. Jest to swoisty podatek od innowacji i prób oszczędzania. Na przykład, do każdego rachunku za energię elektryczną w naszym przedszkolu PGE, po uruchomieniu fotowoltaiki naliczało od 900 do 1200 zł opłaty właśnie za energię bierną. Zamontowaliśmy specjalne kondensatory, aby opłaty te zredukować do ok. 100 zł na miesiąc. Tak działamy w każdym przypadku, gdy jest możliwość zaoszczędzenia Państwa pieniędzy.

Modernizacja zasilania linii 15KV, wybudowanie 6 stacji trafo. Koszt w całości poniosło PGE. Ale rozmowy i lobbing ze strony miasta trwał kilka miesięcy. Najtrudniej było pogodzić wymagania konserwatora i oczekiwania PGE jako inwestora, który nie chciał ponosić nadmiernych kosztów. W efekcie, wszystkie linie średniego napięcia zostały skablowane za wyjątkiem tej w części ulicy Akacjowej, Sosnowej i Kolejowej. Za wyjątkiem 2 obwodów, południowo- wschodnia cześć miasta i północno-zachodnia linie zostały znacząco zmodernizowane i awarie, wyłączenia przestały być praktycznie odczuwalne. Pomimo tego miasto zakupiło agregaty uruchamiane w czasie awarii sieci, mające zapewnić ciągłość pracy pompowni ścieków i SUW.  Przygotowywanie dokumentacji projektowej skablowania niskiego napięcia na Lipowej, Iwaszkiewicza, Kwiatowej, Topolowej i Modrzewiowej z uwagi na brak wystarczającej ilości chętnych mieszkańców na kablowanie przyłączy abonenckich, nie udało się zrealizować z powodzeniem.

 

Dodaj komentarz