Infrastruktura WKD – plany w Podkowie

Prace związane z budową drugiego toru do Grodziska przebiegają bardzo sprawnie, obecnie remontowany jest stary tor.  Na stacji Podkowa Zachodnia stoi nowy przystanek. Już niedługo rusza remont częściowy budynku stacji Podkowa Leśna Główna, pojawi się też nowa wiata przystankowa po drugiej stronie budynku stacji.

W międzyczasie WKD wykonała prace dodatkowe, zostały wydłużone perony na stacji Podkowa Leśna Główna w stronę Grodziska Mazowieckiego, przebudowana została infrastruktura teletechniczna i energetyczna. To pozwoli zatrzymywać się kolejkom dalej przed przejazdem. Odsunięcie peronów i miejsca zatrzymywania i ruszania się kolejek zwiększy czas na reakcję, co poprawi bezpieczeństwo. Tam też znajdzie się miejsce na urządzenia świetle – ostrzegawcze.

Ostatnie rozmowy z zarządem WKD są bardzo budujące. Podkowa Leśna Wschodnia, która jak Państwo wiecie nie jest objęta planami związanymi z budową drugiego toru, niemniej jednak wspólnie z WKD będziemy się starali w tym roku zagospodarować cały ten teren. Wymienić wiaty przystankowe, ujednolicić architekturę związaną ze stacjach kolejki. Miasto pozyskało środki na wiatę rowerową, infrastrukturę towarzyszącą, te działania pozwolą znacznie poprawić otoczenie stacji, a co za tym idzie komfort korzystania z WKD. Zakładam że nie będzie niespodzianek i wszystko wykonamy do końca br.

I kolejna dobra wiadomość – jest zielone światło na wykonanie analizy wykonalności nowego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami kolejki, przygotowania koncepcji i przyszłego ewentualnego starania się wspólnie o środki zewnętrzne na realizację tego pomysłu. Prace te wymagają czasu, ale ogromnie cenię sobie deklarację współpracy w tym zakresie ze strony WKD.

Dodaj komentarz