Innowacyjny Samorząd 2021

Mam przyjemność poinformować, że w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021” organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Podkowa Leśna zajęła II miejsce w kraju w kategorii gmin miejskich. W konkursie oceniono 396 projektów z 226 samorządów.

Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.

Podkowa Leśna otrzymała nagrodę za przyjęte rozwiązania małej retencji zatrzymującej wodę opadową i wody roztopowe, co wspomaga walkę z negatywnymi następstwami zmian klimatu. Dzięki systemowi drenaży i studzienek chłonnych w obszarze drogowym woda trafia do podziemnych zbiorników i skrzynek rozsączających i filtrujących i pozostaje w miejscu opadu.

To kolejna nagroda dla stosowanych przez miasto rozwiązań projektowych – w październiku 2020 r.  wyróżnienie za działania innowacyjne w dziedzinie ekologii, a w szczególności za rozwiązania w zakresie retencjonowania wód w obszarze budownictwa drogowego otrzymaliśmy w międzynarodowym konkursie Innovation in Politics.

Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński, zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich; prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła Główna Handlowa; Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich; Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna Banasik – redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.

fot. PAP

Dodaj komentarz