Jeden budżet, dwa światy

Związek Miast Polskich opublikował dane ubytku w dochodach gmin z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych PiT powstałych na skutek zmian podatkowych wprowadzonych przez ustępującą ekipę rządzącą w tym z Polskiego Ładu.  https://www.miasta.pl/aktualnosci/bilans-pit-2019-2024-w-gminach-i-powiatach

Znaleźliśmy się na drugim miejscu w Polsce wśród wszystkich jednostek samorządowych, wliczając powiaty i województwa. Nasza strata z uwagi na te zmiany jest prawie najwyższą w kraju. Podkowa Leśna została nimi szczególnie pokrzywdzona. Ubytek w latach 2019-2024 wyniósł 4772 zł per capita, czyli w tych latach do naszego budżetu nie trafiło 18 mln złotych. Mówiąc inaczej dzisiejszy udział Podkowy Leśnej w podatkach PIT  wynosiłby ok. 25-26 ml a nie 19,5 mln czyli od 5 do 7 mln złotych więcej. Za tą kwotę można by było przebudować 6 km dróg, wybudować nowy budynek na ul. Jeleniej czy poprawić efektywność energetyczną wszystkich budynków miasta, w konsekwencji osiągając oszczędności procentujące w przyszłości.  To są ogromne pieniądze. Inwestycje miasta byłby już w większości zrealizowane. Tylko Warszawa w Polsce miała większy ubytek w PIT wynoszący 4816 zł na osobę.

Warto zwrócić uwagę, że gorszą sytuację (ubytek) zanotowało w tym okresie 1655 samorządów, a poprawę odnotowało 822 budżety gmin, z czego aż 703 to budżety gmin wiejskich.

Niektóre gminy zanotowały znaczący wzrost dochodów spowodowany nierównymi kryteriami wprowadzonych mechanizmów „rekompensacyjnych”, ale tylko w kilku przypadkach ten wzrost rekompensuje lub jest równy skokowi wydatków i inflacji. Dla zdecydowanej większości gmin, zmiany podatkowe wprowadzane od 2019 roku mają negatywne skutki dla budżetów.

Na tym tle ogromnej satysfakcji dostarcza ostatni ranking Wspólnoty opracowany przez zespół prof. Pawła Swianiewicza.

„Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję JST niż poziom nadwyżki operacyjnej. Sprawdziliśmy jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce” – https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-kondycja-finansowa-samorzadow

W tym rankingu zajęliśmy jako Podkowa Leśna 7 miejsce w swojej kategorii i 19 w kraju.

Jak my to robimy? To najczęściej stawiane pytanie.

Odpowiadam, że najważniejsze są umiejętności analityczne. Bo dzięki odkrywaniu relacji i zależności w danych oraz przewidywaniu przyszłych rezultatów możemy rozwiązywać problemy nie tylko w biznesie, ale i w zarządzaniu publicznymi środkami. A potem już pozostaje konsekwencja, szukanie oszczędności, racjonalizowanie wydatków i szukanie różnych źródeł dochodów. I dzięki temu jesteśmy w pierwszej 7 w swojej kategorii miast oraz w pierwszej 20 w całej Polsce.

Zestawienie przygotowane przez Związek Miasta Polskich pokazuje jak fatalne dla naszego budżety, rozwoju i możliwości inwestycyjnych naszego miasta miały zmiany związane także z Polskim (nie)Ładem. Natomiast w zestawieniu z danymi z rankingu Wspólnoty mogę odczuwać jedynie satysfakcję dobrze wykonanej pracy.

 

Dodaj komentarz