Kablowanie kolejnych ulic

Rozmowy z  PGE /Polska Grupa Energetyczna S.A/ o możliwości sukcesywnego kablowania miasta, czyli wymiany  napowietrznych linii niskiego i średniego napięcia na przewody podziemne przynoszą dalsze efekty. Trwają uzgodnienia następnych projektów na wymianę napowietrznych linii 15 KV. Do kablowania przeznaczone są ulice: Topolowa, Reymonta, Mickiewicza, Bukowa (na odcinku), Bluszczowa, Akacjowa, na odcinku Młochowska i Jana Pawła II – ok. 6,2km. Są to kolejne ulice uwzględnione do przebudowy po ul. Szpaków, Wróblej, Warszawskiej, Słowiczej, Błońskiej, Głównej, Myśliwskiej. Na ul. Topolowej wyremontowana zostanie stacja transformatorowa. Projektowane stacje transformatorowe oraz złącza kablowe wyposażone zostaną w płaskie dachy. Kolorystyka elewacji, dachów oraz drzwi i żaluzji wykonane zostaną w naturalnym kolorze betonu. Do ścian zostaną przykręcone kraty (w naturalnym kolorze stali) stanowiące trejaż dla roślin pnących. Takie rozwiązanie zostało wypracowane wspólnie z Konserwatorem Zabytków. Modernizacji ulegnie zabytkowa stacja Główna w zakresie wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego. Kablowanie miasta jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenia awaryjności sieci elektroenergetycznej i zminimalizowania wpływu obiektów energetycznych na środowisko. Drzewa i gałęzie są częstą przyczyną awarii i przerw w dostawach prądu na terenie Podkowy Leśnej. Przy silniejszych podmuchach wiatru lub intensywnych opadach śniegu istnieje ryzyko zerwania przewodów i tak często się dzieje. Poprawa infrastruktury energetycznej w naszych warunkach jest koniecznością, dlatego cieszy mnie dobra współpraca z PGE.

Dodaj komentarz