Kolejna kontrola stawu przez MWKZ

Nie tak dawno odbyła się kolejna kontrola stawu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a dokładnie „przeprowadzono czynności kontrolne oceny zgodności dotychczas przeprowadzonych prac przy zbiorniku wodnym z posiadanymi pozwoleniami konserwatorskimi”. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a jedynie, że budowa została wstrzymana i są widoczne akty wandalizmu. MWKZ zalecił zabezpieczenie terenu budowy, dlatego wykonawca podjął prace mające na celu po raz kolejny naprawić ogrodzenie (protokół z 11.02.2021). Przywykliśmy już, że podejmowane czynności konserwatora nie są przypadkowe, są wynikiem składanych skarg/wniosków/pism/zawiadomień przez członków bądź sympatyków znanej wszystkim, prowadzącej destrukcyjne działania organizacji.

W połowie lutego informowałem Państwa o decyzji Ministra Kultury, który uchylił pozytywną decyzję konserwatora i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. http://arturtusinski-podkowa.pl/minister-uchyla-decyzje-mwkz-staw/ To oznacza, że MWKZ jeszcze raz pochyli się nad wydaną przez siebie decyzją dla miasta (w sierpniu 2019 r.) i wyda kolejną. Jeżeli będzie pozytywna, to po jej uprawomocnieniu, w ciągu kilku tygodni będziemy mogli dokończyć budowę. Oczywistym warunkiem jest brak sprzeciwu Dendropolis, natomiast jeżeli organizacja powtórzy swoją ścieżkę odwołania, to stan obecny pogłębiający degradację tego terenu utrzyma się jeszcze bardzo długo. Czas leci proszę Państwa, zakończoną rewitalizacją stawu mogliśmy się cieszyć od czerwca 2019 r., bo taki termin był przewidziany w umowie z wykonawcą.

Akty wandalizmu są zgłaszane policji, włącznie z nagraniami z kamer. Ostatnie, kiedy nie tylko zniszczono przęsła ogrodzenia, ale także rzucano kamieniami w kamerę są bulwersujące, podobnie jak usuwanie (niszczenie) ogrodzenia przez rodziców dzieci zjeżdżających na sankach. Koszty finansowe blokowania tej inwestycji ponosimy wszyscy.

Artykuły dla przypomnienia:
1) http://arturtusinski-podkowa.pl/mwkz-wydal-pozytywna-decyzje-w-s-stawu/
2) http://arturtusinski-podkowa.pl/co-dalej-z-rewitalizacja-stawu/

Dodaj komentarz