Kolumbarium

W styczniu 2021 roku zostały zakończone prace przy budowie nowego kolumbarium na terenie cmentarza w Podkowie Leśnej przy ul. Ogrodowej. W I etapie budowy wykonano 51 krypt na urny, w trzech rządach – po trzy krypty. Cały projekt budowy nowego kolumbarium przewiduje wykonanie 150 miejsc.

Zakres prac obejmował wykonanie fundamentów o długości 32 metrów i szerokości 2 metrów, wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie ścian kolumbarium z cegły klinkierowej, wylanie stropów betonowych, wykonanie pokrycia dachu blachą nawiązującą kolorem do kolor cegły, z której wykonane jest kolumbarium, wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż wybudowanej części kolumbarium oraz zagospodarowanie terenu. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców pochówkiem zmarłych w kolumbarium, w lutym 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie dodatkowej części kolumbarium na kolejne 27 krypt na urny.

Dodaj komentarz