Komunikat w/s przedszkola

Wczoraj, 29 kwietnia zostaliśmy zaskoczeni informacją premiera o możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli w ciągu kilku dni. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący 6 maja może otworzyć przedszkola.

W trosce o zdrowie dzieci analizujemy możliwość przystosowania naszego przedszkola do wymogów postawionych przez MEN, m.in. zapewnienia pomieszczeń (w tym do izolacji) oraz ich wyposażenia, zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, dezynfekcji zabawek, urządzeń, klamek, poręczy, blatów itp., zorganizowanie bezpiecznego wyżywienia.

Liczba dzieci w grupie musi zostać ograniczona. W/g ministerstwa w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (m.in. pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, handlowców i przedsiębiorstw produkcyjnych).

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy, wątpliwości, może pozostać z dzieckiem w domu i zasiłek opiekuńczy nadal będzie wypłacany. Dyrektor placówki musi opracować procedury bezpieczeństwa i przygotować sale do ewentualnego korzystania. W związku z tym poprosiłem Panią Dyrektor o zebranie deklaracji od rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, czy są zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, dzieci i ich rodzin, konieczność wdrożenia procedur i przystosowanie pomieszczeń, na chwilę obecną wątpliwa jest możliwość uruchomienia przedszkola 6 maja, niemniej robimy wszystko, aby placówkę, jeżeli rodzice potwierdzą  taką konieczność, otworzyć jak najszybciej.

Decyzja o otwarciu placówek prywatnych należy do ich właścicieli, a nie gminy.

Kolejne informacje w sprawie przedszkola publicznego zostaną podane 4 maja br.

Dodaj komentarz