Konsultacje w/s skrzyżowań równorzędnych

Bezpieczeństwo na drogach to były temat, który zdominował moje z Państwem spotkania. W marcu 2015 r. miało miejsce pierwsze z nich. 5 lat temu z raportów opracowanych przez ekspertów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego i twórców Narodowego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego czy programu Gambit wynikało, że główną przyczyną wypadków na naszych drogach jest prędkość. Nadużywanie prędkości jest szczególnie brzemienne w skutki na drogach lokalnych o charakterze dróg tranzytowych. Na szczęście wypadki w Podkowie Leśnej zdarzają się sporadycznie, ale nasze subiektywne poczucie bezpieczeństwa podpowiada nam, że gdyby pojazdy poruszały się wolniej byłoby o wiele lepiej.

Oczywiste jest, że metody i środki uspokojenia ruchu mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się po drogach. Od lat w Podkowie Leśnej mieszkańcy wnioskują o to, aby rozwój naszej infrastruktury drogowej był nakierowany na niechronionych jej użytkowników: pieszych i rowerzystów, o spowolnienie ruchu samochodowego, o zakaz poruszania się samochodów ciężarowych (ewentualnie o egzekwowanie istniejących przepisów)” – te słowa, których jestem autorem, sprzed kilku lat są wciąż aktualne. Mimo przyjęcia w wyniku konsultacji społecznych zasady dotyczącej nowo projektowanych dróg, a tyczącej się stosowania fizycznych środków spowolnienia ruchu (progi, skrzyżowania wyniesione, czy szykany) i organizacji ruchu (strefy zamieszkania) nadal w wielu miejscach nie osiągnęliśmy satysfakcjonującego nas dzisiaj efektu. Z perspektywy czasu widać, że niektóre rozwiązania, mimo że poprawiły bezpieczeństwo są zwyczajnie mnie skuteczne, inne bardzo, ale krytykowane są za „radykalizm”, a jeszcze inne mają tyle samo zwolenników co przeciwników.

Dlatego chciałbym Państwa zaprosić do udziału w konsultacjach dotyczących wprowadzenia na podkowiańskich ulicach skrzyżowań równorzędnych. To bardzo efektywna metoda wymuszenia spowolnienia ruchu. Na naszych wąskich ulicach, pozbawionych trójkątów widoczności może okazać się bardzo skuteczna. Na przeszkodzie stosowania tego typu rozwiązań stoi prawo o drogach, kategorycznie ograniczające stosowanie takich instrumentów tylko  do skrzyżowań dróg o nawierzchni twardej (nie ma możliwości uzgodnienia takiej organizacji ruchu na skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni „gruntowej” – także tłuczniowej). Do niedawna takich dróg było niewiele. Przez ostatnie 6 lat wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy blisko 12 km ulic. Utwardzonych jest prawie 22 km na blisko 44 km dróg gminnych. Możemy to rozwiązanie wprowadzić w bardzo wielu miejscach (w kilku już wprowadziliśmy), a w przyszłości przyjąć zasadę, że wraz z oddawanym nowo wybudowanym odcinkiem drogi wprowadzane będą w stałej organizacji ruchu skrzyżowania równorzędne. Czyli obowiązywać będzie „zasada prawej strony” – dojeżdżając do skrzyżowania mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z naszej prawej strony. Biorąc pod uwagę pasy drogowe i widoczność w praktyce prowadzić to będzie do konieczności zatrzymania się samochodów. Efekt spowolnienia i poprawy bezpieczeństwa 100%. Takie rozwiązania występują zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W wielu miejscowościach jest to jedyna zasada organizacji ruchu, no może poza równolegle wprowadzanymi strefami ograniczenia prędkości ruchu. Ma jeszcze jedną ogromną zaletę – w konsekwencji z naszych ulic zniknie bardzo dużo znaków drogowych. Rozwiązanie nie będzie dotyczyć skrzyżowań z drogami  powiatowymi Jana Pawła II i Brwinowską.

Zapraszam do dyskusji. Zachęcam do wypełnienia ankiet załączonych do Biuletynu, ankiet internetowych dostępnych na stronie www miasta (od 2.11), wysyłania opinii i uwag czy to za pośrednictwem e-maila, czy facebooka.

—————————————————————————

Konsultacje są skierowane do mieszkańców Podkowy Leśnej.  Rozpoczną się 2 listopada 2020 r., a zakończą 30 listopada 2020 r. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: badania ankietowego (papierowo i elektronicznie) oraz poprzez zbieranie opinii przesłanych na piśmie na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna) lub drogą elektroniczną na adres e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl, a także spotkania konsultacyjnego online, tj. chatu z Burmistrzem Miasta Podkowa Leśna, zorganizowanego w  formie zdalnej ze względu na pandemię koronawirusa. O terminie spotkania online poinformuję Państwa co najmniej na 3 dni przed terminem jego przeprowadzenia.

Wykaz skrzyżowań przewidywanych jako równorzędne:

STRONA PÓŁNOCNA

 • 1 – Zachodnia / Słowicza
 • 2 – Gołębia – Zachodnia / Bażantów
 • 3 – Gołębia / Sokola
 • 4 – Sokola / Wróbla
 • 5 – Słowicza / Warszawska
 • 6 – Słowicza / Błońska
 • 7 – Słowicza / Helenowska
 • 8 – Słowicza / Miejska
 • 9 – Lotnicza / Główna
 • 10 – Lotnicza / Myśliwska
 • 11 – Jelenia / Helenowska
 • 12 – Jelenia / Błońska
 • 13 – Jelenia / Królicza
 • 14 – Jelenia / Wiewiórek
 • 15 – Główna / Miejska
 • 16 – Główna / Helenowska
 • 17 – Główna / Warszawska
 • 18 – Główna / Wiewiórek
 • 19 – Myśliwska / Helenowska
 • 20 – Myśliwska / Błońska
 • 21 – Myśliwska / Wiewiórek
 • 22 – Królicza / Sarnia
 • 23 – Wiewiórek / Wiewiórek
 • 24 – Wiewiórek – Jeża /Zamkowa

STRONA POŁUDNIOWA

 •  1 – Parkowa / Kwiatowa (wlot zachodni)
 • 2 – Parkowa / Wrzosowa
 • 3 – Parkowa /Kwiatowa (wlot wschodni)
 • 4 – Kwiatowa / Storczyków
 • 5 – Kwiatowa / Konwalii
 • 6 – Kwiatowa / Paproci
 • 7 – Kwiatowa / Wrzosowa
 • 8 – Sasanek / Głogów
 • 9 – Sasanek / Storczyków
 • 10 – Sasanek / Bluszczowa
 • 11 – Akacjowa / Świerkowa / Modrzewiowa
 • 12 – Akacjowa / Kościelna
 • 13 – Akacjowa / Klonowa
 • 14 – Akacjowa / Topolowa
 • 15 – Akacjowa / Wschodnia
 • 16 – Modrzewiowa / Kościelna

Zarządzenie – konsultacje w/s skrzyżowań równorzędnych.pdf.

 

Dodaj komentarz