Konsultujemy. Spotkanie z mieszkańcami

W dniu 8 grudnia br. odbyło się spotkanie  z mieszkańcami. Przedstawiono na nim propozycję rozwiązań drogowych na ulicach: Topolowej, Grabowej, Cichej na odcinku ul. Bukowa – ul. Leśna, Mickiewicza, Ejsmonda, Sosnowej na odcinku ul. Bukowa – ul. Kolejowa. Ulice zostały zaprojektowane zgodnie ze społecznie przyjętą koncepcją uspokojenia ruchu w mieście. Mieszkańcy nie mieli zastrzeżeń do rozwiązań zaproponowanych przez projektanta, natomiast zaakcentowano konieczność zabezpieczenia posesji, przy których tradycyjnie zbiera się woda. Dyskutowano nad propozycjami nawierzchni, podkreślając konieczność trwałego i docelowego utwardzania dróg. Ze względu na koszty oraz właściwości, jako pożądaną nawierzchnię wskazano asfalt. Mieszkańcy zapytali o możliwość współfinansowania wykonania drogi, przy której mieszkają.   Jak najbardziej jestem otwarty na propozycje, istnieje możliwość przyjęcia przez Miasto darowizny celowej, pod warunkiem, że będzie służyła wyłącznie realizacji zadań własnych. Do takich należą m.in. sprawy dróg. Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją głównie osób bezpośrednio zainteresowanych, mieszkających przy w/w ulicach. Kolejna debata konsultacyjna z mieszkańcami w wsprawach miejskich (zagospodarowanie dwóch działek miejskich przy ulicy Jeleniej oraz Alei Lipowej) przewidziana została na 21 grudnia br. Relacja w następnym biuletynie.

Dodaj komentarz