Kontrolowane podpalenie

W nocy z 8 na 9 grudnia 2019r. został podpalony dom na ulicy Storczyków w Podkowie Leśnej. Wszystko wskazuje na to, że było to kontrolowane podpalenie w celach filmowych.

Mail  w tej sprawie wpłynął do Urzędu Miasta w poniedziałek 9 grudnia w godzinach popołudniowych, wysłany przez mieszkańca, który nie jest ani bezpośrednim sąsiadem, ani szczególnie bliskim. Policja nie odnotowała oficjalnego zgłoszenia, straż pożarna uczestniczyła w zdarzeniu (najprawdopodobniej jako zabezpieczenie). Z informacji uzyskanych od bezpośrednich sąsiadów wiem, że zostali uprzedzeni o fakcie kręcenia filmu (teledysku) ze sceną użycia ognia , za pośrednictwem ulotki wrzuconej do skrzynki.

O zajęcie pasa drogowego ulicy Storczyków i Konwalii, z informacją, że będą kręcili teledyski na posesji prywatnej kilka dni wcześniej wystąpiło studio filmowe, na co zostało wydana stosowna Decyzja. Zajęte ulice miały służyć jako miejsce postawienia samochodów i namiotów dla ekipy, tak zwany camp. Powyższa Decyzja nie została odebrana przez wnioskodawcę przed zajęciem pasa, pomimo że we wniosku zaznaczono odbiór „osobiście”.

W związku z tym, że realizacja teledysku odbywała się na terenie prywatnym, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna nie był informowany o skali przedsięwzięcia i sposobie jego realizacji (nie wymaga tego prawo).

W takcie realizacji został spalony budynek znajdujący się na posesjach. Skala zniszczeń jest duża, destrukcji uległa cała elewacja budynku wykonana ze styropianu, stolarka okienna oraz więźba dachowa wraz z poszyciem. Zachodzi duże  prawdopodobieństwo, że do atmosfery dostały się substancje stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Skandalicznym jest spalenie budynku na terenie lasu wśród zabudowy mieszkaniowej. W przypadku gdy budynek przeznaczony jest do rozbiórki (ten posiadał zgodę MWKZ na rozbiórkę), to prawo budowlane nie dopuszcza usuwania go poprzez spalenie. Z uwagi, że produkcja realizowana była na posesji prywatnej, urząd nie posiada wiedzy czy właściciel nieruchomości oraz ekipa filmowa posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia.

W celu wyjaśnienia sprawy zostały wystosowane pisma zawiadamiające o zdarzeniu wraz z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do:

  1. Komendy Państwowej Powiatowej Straż Pożarnej,
  2. Komendy Powiatowej Policji,
  3. Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego,
  4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  5. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  6. Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego,

Ponadto wysłano w tej sprawie pisma do studia filmowego oraz właścicieli nieruchomości, na których były realizowane zdjęcia, wzywające do złożenia wyjaśnień.

Interwencję podjęliśmy na podstawie informacji w/w zgłoszenia mieszkańca.

 

Dodaj komentarz