Kosztowny powiat

Co nam daje powiat? Czy ktoś z Państwa zadawał sobie kiedyś takie pytanie? Tym razem nie będę pisał o zadaniach powiatu, o zarządzaniu ruchem, o przejściach dla pieszych prowadzących do rowu czy o pracy wydziałów starostwa. Każdy z nas kto jest petentem tej instytucji ma wyrobione zdanie. Chcę na powiat rzucić trochę światła z innej strony. Postawię pytanie.

Co daje powiatowi grodziskiemu statystyczny mieszkaniec Podkowy Leśnej? Jakie korzyści niesie obecność Miasta Ogrodu Podkowa Leśna w tym leżącym na południowy zachód od Warszawy tworze administracyjnym?

Na budżet składa się m.in. podatek PIT mieszkańców powiatu grodziskiego. Na rok 2017 to 36.660.874 zł wpłacone przez mieszkańców wszystkich gmin, co stanowi 45 % wszystkich dochodów. Statystyczny podkowianin w tym roku odprowadzi do kasy powiatu grodziskiego 895 zł. Dużo?  Owszem, to 1,52 razy więcej niż statystyczny milanowianin, 2,47 razy więcej niż grodziszczanin i aż 4,61 razy więcej niż mieszkaniec gminy Baranów. W sumie w nadchodzącym roku 2017 w budżecie powiatu znajdzie się 3.469,723 zł z kieszeni podkowian. To prawie 10% całego udziału PIT powiatu w podatkach mieszkańców, a przypominam, że stanowimy nieco ponad 4% populacji powiatu.  Te prawie trzy i pół miliona złotych to jest nasz roczny wkład w budżet powiatu grodziskiego. W ciągu ostatnich 5 lat „ulokowaliśmy” tam aż 15.878.149 zł. W obecnej kadencji w r. 2015, 2016 i wg danych ministerstwa finansów na rok 2017 to już ponad 10 milionów złotych!

A co dostajemy w zamian?

Jeśli prześledzimy wykonania budżetów powiatu za lata 2012-2016 to widzimy, że w dziale inwestycje otrzymujemy całkiem okrągłą sumę 0. Tak, słownie zero złotych. Chyba, że uznamy, iż to, że powiat łoży (w zależności od lat 600-700 tys. rocznie) na utrzymanie Stawiska (ma taki ustawowy obowiązek utrzymywania muzeum) nas mieszkańców zadawala. Jest to jedyna instytucja kultury na terenie powiatu i służy mieszkańcom nie tylko powiatu, ale i Polski. Nasuwa się pytanie czy faktycznie będąc największym płatnikiem per capita podatków w budżecie powiatu grodziskiego, a dostając tak niewiele statystyczny mieszkaniec Podkowy Leśnej może być zadowolony? Jak wygląda łatanie dziur na ul. Brwinowskiej wiemy, jak wygląda sprawność studzienek na ul. J. Pawła II, widzimy po każdym deszczu. Na terenie naszego miasta, to Miasto Podkowa Leśna utrzymuje czystość, odśnieża i oświetla powiatowe drogi z naszego miejskiego budżetu. Również powiat nie przychylił się do wsparcia naszych starań o przywrócenie komisariatu w Podkowie Leśnej.

Razem z mieszkańcami Milanówka, drugiego z Miast Ogrodów wpłacamy rocznie do kasy powiatu 13.164.920 zł co daje 36 % wpływu z PIT. Biorąc po uwagę, że i milanowianie otrzymują niewspółmiernie mało do wkładu,  to może zasadne wydaje się postawienie pytania i rozpoczęcie dyskusji po co nam powiat i czy na pewno jeśli już, to powinien to być powiat grodziski. (Takie pytanie zresztą pojawiło się w poprzedniej kadencji w 2013r. na Komisji Ładu, a następnie wybrzmiało się w 2014r., kiedy po raz kolejny miasto nie mogło uzyskać wymaganych uzgodnień drogowych).

Może czas poszukać partnera do rozmowy rozumiejącego nasze miasto (nasze Miasta Ogrody) i jego uwarunkowania, szanującego mieszkańców, którzy z własnej kieszeni oddają powiatowi najwięcej?  Konkluzja nasuwa się sama: Podkowa Leśna poradzi sobie bez powiatu grodziskiego, ale czym będzie powiat grodziski bez Miasta Ogrodu, Stawiska (Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów) i dobrej edukacji, którą to zapewniają podkowiańskie szkoły? Ot, takie luźne dywagacje.

Gmina liczba mieszkańców Udział PiT w dochodach gminy /zł/ Udział PiT w dochodach powiatu/zł/ Udział per capita na 1 mieszkańca
Baranów 5 226 3.750. 852,00 1.014. 680,20 194,16zł
Grodzisk Mazowiecki 45 604 61.043. 997,00 16.513. 617,55 362,11zł
Jaktorów 11 825 11.260. 938,00 3.046. 308,12 257,61zł
Milanówek 16 419 35.843. 302,00 9.696. 327,41 590,55zł
Podkowa Leśna 3 874 12.826. 130,00 3.469. 723,74 895,64zł
Żabia Wola 8 341 10.794. 833,00 2.920. 217,42 350,10

Dodaj komentarz